'Αιγυπτιστί' - search in All Authors, Showing 1 to 5 of 5 hits

1Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 3, 2439; 3 (opus 1508)
Theocritus ἐν Συρακουσίαις: Οὐδείς κακοεργός Δαλεῖται τόν ἰόντα παρέρπων Αἰγυπτιστί, id est Laedit sceleratus Astu Aegyptiaco obrepens iam nemo nocetve.
2Herodotus, Historiae, 2, 46, 4; 4 (auctor c.484BC-425BC)
καλέεται δὲ ὅ τε τράγος καὶ ὁ Πὰν Αἰγυπτιστὶ Μένδης.
3Herodotus, Historiae, 2, 79, 2; 2 (auctor c.484BC-425BC)
ἔστι δὲ Αἰγυπτιστὶ ὁ Λίνος καλεύμενος Μανερῶς.
4Herodotus, Historiae, 2, 156, 5; 6 (auctor c.484BC-425BC)
Αἰγυπτιστὶ δὲ Ἀπόλλων μὲν Ὦρος, Δημήτηρ δὲ Ἶσις, Ἄρτεμις δὲ Βούβαστις.
5Plato, Timaeus, p1, 21; 11 (auctor c.425BC-347BC)
» «ἔστιν τις κατ' Αἴγυπτον,» ἦ δ' ὅς, «ἐν τῷ Δέλτα, περὶ ὃν κατὰ κορυφὴν σχίζεται τὸ τοῦ Νείλου ῥεῦμα Σαϊτικὸς ἐπικαλούμενος νομός, τούτου δὲ τοῦ νομοῦ μεγίστη πόλις Σάις – ὅθεν δὴ καὶ Ἄμασις ἦν ὁ βασιλεύς – οἷς τῆς πόλεως θεὸς ἀρχηγός τίς ἐστιν, Αἰγυπτιστὶ μὲν τοὔνομα Νηίθ, Ἑλληνιστὶ δέ, ὡς ὁ ἐκείνων λόγος, Ἀθηνᾶ· μάλα δὲ φιλαθήναιοι καί τινα τρόπον οἰκεῖοι τῶνδ' εἶναί φασιν.