'άδος' - search in All Authors, Showing 1 to 1 of 1 hits

1Homerus, Ilias, 11, 84; 1 (auctor fl.700BC)
τόφρα μάλ' ἀμφοτέρων βέλε' ἥπτετο, πῖπτε δέ λαός· ἦμος δέ δρυτόμος περ ἀνήρ ὁπλίσσατο δεῖπνον οὔρεος ἐν βήσσῃσιν, ἐπεί τ' ἐκορέσσατο χεῖρας τάμνων δένδρεα μακρά, ἅδος τέ μιν ἵκετο θυμόν, σίτου τε γλυκεροῖο περί φρένας ἵμερος αἱρεῖ, τῆμος σφῇ ἀρετῇ Δαναοί ῥήξαντο φάλαγγας κεκλόμενοι ἑτάροισι κατά στίχας· ἐν δ' Ἀγαμέμνων πρῶτος ὄρουσ', ἕλε δ' ἄνδρα Βιάνορα ποιμένα λαῶν αὐτόν, ἔπειτα δ' ἑταῖρον Ὀϊλῆα πλήξιππον.