'άωτον' - search in All Authors, Showing 1 to 1 of 1 hits

1Homerus, Ilias, 9, 620; 8 (auctor fl.700BC)
αἳ δ' ἐπιπειθόμεναι στόρεσαν λέχος ὡς ἐκέλευσε κώεά τε ῥῆγός τε λίνοιό τε λεπτόν ἄωτον.