'έψω' - search in All Authors, Showing 1 to 2 of 2 hits

1Anonymi, Frg. Parisinum de uerbo, p. 655 (opus c.841–908)
ἕψω ἑψητής.
2Macrobius Theodosius, Iohannis (Scoti) defloratio de Macrobio, p. 602, l. 10 (auctor c.420)
non nulli et septimam esse uoluerunt praecedentibus ξ ψ, ἀλέξω ἕψω.