'αίθρη' - search in All Authors, Showing 1 to 5 of 5 hits

1Apuleius, De mundo, 33; 4 (auctor c.125–c.180)
Haec enim nec Olympo, qui est celsitudinis summae, contingere poeta his uerbis cecinit: Οὔλυμπόνδ’ ὅθι φασὶ θεῶν ἕδος ἀσφαλὲς αἰεὶ Ἔμμεναι· οὔτ’ ἀνέμοισι τινάσσεται οὔτε ποτ’ ὄμβρῳ Δεύεται οὔτε χιὼν ἐπιπίλναται, ἀλλὰ μάλ’ αἴθρη Πέπταται ἀννέφελος, λευκὴ δ’ ἐπιδέδρομεν αἴγλη.
2Homerus, Ilias, 3, 111; 6 (auctor fl.700BC)
ὣς εἰποῦσα θεά γλυκύν ἵμερον ἔμβαλε θυμῷ ἀνδρός τε προτέρου καί ἄστεος ἠδέ τοκήων· αὐτίκα δ' ἀργεννῇσι καλυψαμένη ὀθόνῃσιν ὁρμᾶτ' ἐκ θαλάμοιο τέρεν κατά δάκρυ χέουσα οὐκ οἴη, ἅμα τῇ γε καί ἀμφίπολοι δύ' ἕποντο, Αἴθρη Πιτθῆος θυγάτηρ, Κλυμένη τε βοῶπις· αἶψα δ' ἔπειθ' ἵκανον ὅθι Σκαιαί πύλαι ἦσαν.
3Homerus, Odyssea, 6, 1; 13 (auctor fl.700BC)
οὔτ' ἀνέμοισι τινάσσεται οὔτε ποτ' ὄμβρῳ δεύεται οὔτε χιών ἐπιπίλναται, ἀλλά μάλ' αἴθρη πέπταται ἀνέφελος, λευκή δ' ἐπιδέδρομεν αἴγλη· τῷ ἔνι τέρπονται μάκαρες θεοί ἤματα πάντα.
4Homerus, Odyssea, 12, 73; 1 (auctor fl.700BC)
" « οἱ δέ δύω σκόπελοι ὁ μέν οὐρανόν εὐρύν ἱκάνει ὀξείῃ κορυφῇ, νεφέλη δέ μιν ἀμφιβέβηκε κυανέη· τό μέν οὔ ποτ' ἐρωεῖ, οὐδέ ποτ' αἴθρη κείνου ἔχει κορυφήν οὔτ' ἐν θέρει οὔτ' ἐν ὀπώρῃ.
5Ps Aristoteles, De mundo, 6; 32
Οὔτ’ ἀνέμοισι τινάσσεται οὔτε ποτ’ ὄμβρῳ δεύεται, οὔτε χιὼν ἐπιπίλναται, ἀλλὰ μάλ’ αἴθρη πέπταται ἀννέφελος, λευκὴ δ’ ἀναδέδρομεν αἴγλη.