'αγρόνδε' - search in All Authors, Showing 1 to 2 of 2 hits

1Homerus, Odyssea, 15, 340; 8 (auctor fl.700BC)
αὐτάρ ἐπεί ῥ' ἥβην πολυήρατον ἱκόμεθ' ἄμφω, τήν μέν ἔπειτα Σάμηνδ' ἔδοσαν καί μυρί' ἕλοντο, αὐτάρ ἐμέ χλαῖνάν τε χιτῶνά τε εἵματ' ἐκείνη καλά μάλ' ἀμφιέσασα, ποσίν δ' ὑποδήματα δοῦσα ἀγρόνδε προΐαλλε· φίλει δέ με κηρόθι μᾶλλον.
2Homerus, Odyssea, 21, 354; 5 (auctor fl.700BC)
Τηλέμαχος δ' ἑτέρωθεν ἀπειλήσας ἐγεγώνει· " ἄττα, πρόσω φέρε τόξα· τάχ' οὐκ εὖ πᾶσι πιθήσεις μή σε καί ὁπλότερός περ ἐών ἀγρόνδε δίωμαι, βάλλων χερμαδίοισι· βίηφι δέ φέρτερός εἰμι.