'αναγνωστέον' - search in All Authors, Showing 1 to 1 of 1 hits

1Priscianus Caesarensis, Ars Prisciani, p. 409 (vol. 1), l. 1 (auctor c.500)
pro eo quoque, qui accusatiuo adiungitur, in dum terminatione utimur, quae similis est accusatiuo nominis, ut legendum ἀναγνωστέον.