'βλήτο' - search in All Authors, Showing 1 to 3 of 3 hits

1Homerus, Ilias, 4, 517; 1 (auctor fl.700BC)
ἔνθ' Ἀμαρυγκείδην Διώρεα μοῖρα πέδησε· χερμαδίῳ γάρ βλῆτο παρά σφυρόν ὀκριόεντι κνήμην δεξιτερήν· βάλε δέ Θρῃκῶν ἀγός ἀνδρῶν Πείρως Ἰμβρασίδης ὃς ἄρ' Αἰνόθεν εἰληλούθει.
2Homerus, Ilias, 16, 569; 1 (auctor fl.700BC)
ὦσαν δέ πρότεροι Τρῶες ἑλίκωπας Ἀχαιούς· βλῆτο γάρ οὔ τι κάκιστος ἀνήρ μετά Μυρμιδόνεσσιν υἱός Ἀγακλῆος μεγαθύμου δῖος Ἐπειγεύς, ὅς ῥ' ἐν Βουδείῳ εὖ ναιομένῳ ἤνασσε τό πρίν· ἀτάρ τότε γ' ἐσθλόν ἀνεψιόν ἐξεναρίξας ἐς Πηλῆ' ἱκέτευσε καί ἐς Θέτιν ἀργυρόπεζαν· οἳ δ' ἅμ' Ἀχιλλῆϊ ῥηξήνορι πέμπον ἕπεσθαι Ἴλιον εἰς εὔπωλον, ἵνα Τρώεσσι μάχοιτο.
3Homerus, Ilias, 17, 597; 2 (auctor fl.700BC)
βλῆτο γάρ ὦμον δουρί πρόσω τετραμμένος αἰεί ἄκρον ἐπιλίγδην· γράψεν δέ οἱ ὀστέον ἄχρις αἰχμή Πουλυδάμαντος· ὃ γάρ ῥ' ἔβαλε σχεδόν ἐλθών.