'γενέθλη' - search in All Authors, Showing 1 to 2 of 2 hits

1Homerus, Ilias, 2, 819; 10 (auctor fl.700BC)
αὐτάρ Ἁλιζώνων Ὀδίος καί Ἐπίστροφος ἦρχον τηλόθεν ἐξ Ἀλύβης, ὅθεν ἀργύρου ἐστί γενέθλη.
2Homerus, Ilias, 5, 239; 8 (auctor fl.700BC)
τῆς γάρ τοι γενεῆς ἧς Τρωΐ περ εὐρύοπα Ζεύς δῶχ' υἷος ποινήν Γανυμήδεος, οὕνεκ' ἄριστοι ἵππων ὅσσοι ἔασιν ὑπ' ἠῶ τ' ἠέλιόν τε, τῆς γενεῆς ἔκλεψεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγχίσης λάθρῃ Λαομέδοντος ὑποσχών θήλεας ἵππους· τῶν οἱ ἓξ ἐγένοντο ἐνί μεγάροισι γενέθλη.