'δάκος' - search in All Authors, Showing 1 to 1 of 1 hits

1Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 3, 2085; 9 (opus 1508)
Nicander item in Theriacis: Ἀσπίδα φοινήεσσαν ἀμυδρότατον δάκος ἄλλων, id est Aspida crudelem, cuius super omnia morsus Immedicabilis est.