'καταγωγή' - search in All Authors, Showing 1 to 2 of 2 hits

1Herodotus, Historiae, 1, 181, 4; 5 (auctor c.484BC-425BC)
μεσοῦντι δέ κου τῆς ἀναβάσιος ἐστὶ καταγωγή τε καὶ θῶκοι ἀμπαυστήριοι, ἐν τοῖσι κατίζοντες ἀμπαύονται οἱ ἀναβαίνοντες.
2Plato, Phaedrus, p1, 230; 4 (auctor c.425BC-347BC)
Σωκράτης νὴ τὴν Ἥραν, καλή γε ἡ καταγωγή.