'λι' - search in All Authors, Showing 1 to 1 of 1 hits

1Collectio Avellana, Epistulae Imperatorum Pontificum Aliorum, 140, 6; 16 (auctor 367-553)
de; t'iic; ὰνταμείψεως έσται τόπος et οϨδεμία eati ϕροντί́ς τη̃ς aperiic: atevri i πύλη aXXa πλϰτέϰ ta βασίλεια ὸλίγοις vi είσοδος αλλὰ tol?