'χλαίνα' - search in All Authors, Showing 1 to 1 of 1 hits

1Desiderius Erasmus, Adagia, Chiliades, 1, 1000; 6 (opus 1508)
Nam χλαῖνα summa vestis est, quae pro tempore sumitur ad ventos, pluviam frigusve depellendum, quasi Latine dicas penulam.