Ecclesiae
Wordlist from Comphistsem Frankfurt, Jan. 2016:
f GEN sg | f DAT sg | f VOC pl | f NOM pl ecclesia
Helmut Schmid's TreeTagger with Latin data by Gabriele Brandolini: vox N:nom
Georges, Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch, 8. Aufl. (1913)
ecclēsia, ae, f. (εκκλησία), I) die durch den Herold zusammengerufenen Bürger, die Volksversammlung in griech. Freistaaten (lat. contio), bule et ecclesia, Senat u. Volk, Plin. ep. 10, 110 (111), 1. – II) übtr.: A) die Versammlung der Christen, die christliche Gemeinde, die Kirche, Eccl. – (show full text)
vōx, vōcis, f. (altind. vak, Stimme, Sprache; vgl. voco), die Stimme, sowohl des Sprechenden u. Rufenden usw. als des Singenden, I) eig.: a) übh.: via vocis, Lucr.: v. humana, Liv. fr.: v. bona, Plaut. u. Quint.: vox acuta gravis, cita tarda, magna (starke) parva (schwache), Cic.: vox (show full text)
Lewis & Short, A latin dictionary (1879)
ecclesia ecclēsĭa (ēcclĕsĭa, Sedul. 5, 358; Venant. Carm. 3, 6, 24; and ĕclĕsĭa, Paul. Nol. Carm. 15, 117; 28, 32), ae, f., = ἐκκλησία, an assembly of the (Greek) people. Prop.: et ecclesia consentiente, senate and people, in the free cities of Greece: bule et ecclesia, (show full text)
vox, vox, vōcis, f. voco, a voice, sound, tone, cry, call. Lit.: omnes voces hominis, ut nervi in fidibus, ita sonant, ut a motu animi quoque sunt pulsae, etc., Cic. de Or. 3, 57, 216: exsurge praeco ... Exerce vocem, Plaut. Poen. prol. 13: set comprimunda (show full text)
Gaffiot, Dictionnaire latin-français (2016, ex 1934), merci à G. Gréco, M. De Wilde, B. Maréchal, K. Ôkubo!
ecclesia ecclēsĭa, æ, f. (ἐκκλησία), assemblée [du peuple] : Plin. Min. Ep. 10, 110, 1 || assemblée des premiers chrétiens pour célébrer leur culte : Aug. Ep. 190, 5, 19 || l'Église, la communion chrétienne : Aug. Serm. 137, 6 || église [édifice], temple : (show full text)
vox vōx, vōcis, f. (cf. voco), 1 voix : Pl. Pœn. 13, etc. ; Lucr. 6, 1148 ; Cic. Or. 57, etc. ; magna voce Cic. CM 14, d'une voix forte ; voce maxima clamare Cic. Verr. 2, 4, 148, (show full text)
Дворецкий И.Х., Отличный латинско-русский словарь (1976)
ecclesia ecclēsia, ae f (греч.; лат. contio) 1) народное собрание (в греч. республиках): bule et e. PJ (лат. senatus populusque) (греческие) сенат и народ; 2) собрание, сходка Aus; 3) церковь Vop, Eccl.
vox vox, vocis f 1) голос (humana Pl, L, QC); мычание (bovis V); карканье (cornicis V); жужжание (apum Col); пение (Sirenum H); тон: septem discrimina vocum V = семиструнная лира; vocis imago V отголосок; v. magna C, H (alta Ctl, SenT, Sil) громкий голос; v. parva (show full text)
DuCange, Glossarium mediae et infimae latinitatis (1883-7)
ECCLESIA, Gloss. Lat. Gr.: Conventus, Ἐϰϰλησία Gloss. Lat. MS. Regium: Ecclesia, Evocatio, vel collectio, conventus. Gloss. MSS. ad Canones Concil.: Ecclesia, Convocatio. Lib. 1. Maccab. 3. 13: Congregavit Judas congregationem fidelium et Ecclesiam secum. Amalarius lib. 3. de Eccl. offic. cap. 2: Ecclesia est convocatus populus per ministros Ecclesiae (show full text)
ECCLESIA,² Fastigium thuribuli, quod in modum et ad formam aedis sacrae assurgat. Visitatio Thesaurariae S. Pauli Lond. ann. 1295: Duo turibula argentea, exterius totaliter deaurata, cum opere gravato et levato, cum Ecclesiis et turribus, et 16. campanellis argenteis appensis, et catenis albis argenteis, ponderis 11. mar. 20. den. Item (show full text)
VOX, diversis notionibus accipitur: interdum enim pro clamore militari, Cry d'armes. Caesarius lib. 7. de Mirac. c. 39: Nos hodie dextras vobis dedimus, nos signa vestra militaria ibi vidimus, nos Vocem vestram ibi audivimus. De torneamento loquitur Will. Brito lib. 11. Philippid.: ....... Necdum Vox ulla sonabat. Pro (show full text)
VOX,⁴ Jus, quod quis habet in rem aliquam. Lex Wisigoth. lib. 4. tit. 3. § 4: Quia vero quidam tutores aut persuasione aut indignatione circumveniunt eos, quos tueri gratissime debuerunt, et de rebus reddendae rationis securitates accipiunt, vel certe diversarum obligationum scripturas ab illis exigendas insistunt; quo extinctis (show full text)
VOX,⁶ Fiscus, dominium. Charta Fernandi Hispan. Reg. aerae 1210. apud Cencium inter Census Eccl. Rom.: Si quis igitur..... hoc meum spontaneum factum irrumpere praesumpserit,...... pro temerario ausu parti regiae et nostrae centum libras auri persolvat; et quod invaserit vobis vel Voci vestrae in contraduplum reddat. Haud facile est divinare (show full text)
VOX,² Jus testimonii ferendi. Edictum Theoderici Regis Italiae § 48: Quia hujusmodi personae (servi et liberti) neque in civilibus neque in criminalibus causis contra patronos aut dominos, eorumque liberos, etiamsi pro eis dicant, Vocem possunt habere legitimam, etc. Concilium Francoford. ann. 794. can. 36. al. 34: De criminosis, ut (show full text)
VOX,³ Jus suffragii ferendi in Capitulis, etc. Charta ann. 1246. apud Columbum in Episcop. Sistaric.: Concedimus, quod in Capitulo nostro Vocem tanquam Canonicus habeatis. Charta fundat. S. Capellae Vicennarum ann. 1379. apud Lobinell. tom. 3. Hist. Paris. pag. 192. col. 2: In quo (capitulo) thesaurarius primam, dictus vero cantor (show full text)
VOX,⁵ Actio qua rem aliquam quis postulat, ceu in eam jus habens. Notitia judicati ann. 1036. in Append. ad Marcam Hispan. col. 1063: Quod si aliquis homo utriusque sexus hanc donationem seu consignationem disrumpere tentaverit, Vox ejus in nullo proficiat. Eadem occurrunt apud Marten. tom. 1. Anecd. col. (show full text)
Schuetz, Thomas-Lexikon, 2. Aufl. (1895)
vox a) Laut, Laut der Stimme: per vocem, quae est sonus ab ore animalis prolatus, th. I. 51. 3 ob. 4; vgl. pot. 6. 8 ob. 4; vox est quaedam species soni, est enim sonus animati, non autem quorumlibet, sed quorundam, 2 anim. 18 a; quia ad generationem soni (show full text)
Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum (thanks to the Centre for Classical Studies at the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences (www.ics.cas.cz/en)) (2017)
ecclesia ecclesia, -ae, f. script.: ę- |(885) CodDiplBoh I 23|; ae- (cf. ThLL V/2 32,60) |GumpWenc 152|; ecl- (cf. ib. 61) |(1227) CodDiplBoh II 301|; ecless- |KNM XII F 16 f.4r|; -ll- |(1214) CodDiplBoh II 109| metr.: -lĕs- |AnnSarLud (show full text)
Köbler, Gerhard, Lateinisches Abkunfts- und Wirkungswörterbuch für Altertum und Mittelalter (thanks to the author, http://www.koeblergerhard.de/Mittellatein-HP/VorwortMlat-HP.htm) (2010)
ecclesia ecclēsia, eclēsia, eglīsia, eglēsia, aclēsia, aecclēsia, glēsia, ecclaesia, ecglēsia, haecclēsia, lat., F.: nhd. Volksversammlung, Versammlung, Zusammenkunft, Gemeinschaft, Feiergemeinde, christliche Gemeinde, kirchliche Gemeinde, christliche Gemeinschaft, Gemeinschaft der Gläubigen, Kirche, Versammlungsort von Christen, Christentum, Christenheit, Gotteshaus, Schar (F.) (1); mlat.-nhd. (show full text)
vox vōx, lat., F.: nhd. Stimme, Wort, Ton (M.) (2), Aussprache, Hall, Schall, Wort, Laut, Bezeichnung, Äußerung, Rede, Name, Ausspruch, Formel, Sinnspruch, Gebot, Befehl, Zauberspruch, Sprache, Betonung; mlat.-nhd. (show full text)
Graesse, Orbis Latinus 1909
D. virginis Eremitarum monasterium Einsiedeln, Mfl., Schweiz (Schwyz).
Ecclesia s. d. Beinamen.
Ecclesiae Iglesias, St., Sardinien.