breviter
form analysis and translation based on Perseus (Version 2010):
brevis ADV  short
breviter ADV  shortly
Helmut Schmid's TreeTagger with Latin data by Gabriele Brandolini: tango V:SUB
Georges, Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch, 8. Aufl. (1913)
brevis, e (βραχύς), kurz, klein, von geringer Ausdehnung, I) quantitativ: A) räumlich: a) in die Weite, kurz, klein, schmal (Ggstz. longus, latus), via, Verg.: via brevior (Ggstz. longior anfractus), Nep.: aqua br., schmales, Ov.: iter urinae brevius (Ggstz. spatiosius), Cels.: Corsic Sardiniā brevior, porrectior Ilvā, Sen.: cursus (show full text)
breviter, Adv. m. Compar. u. Superl. (brevis), kurz, I) vom Raume, kurz, ipse suos breviter concretus in artus, Prop. 4, 8, 41: Compar., kürzer, curvo brevius compellere gyro, Tibull. 4, 1, 94: quo (arcu) brevius valent, Tac. ann. 6, 35: parvo brevius quam totus, Plin. 2, 168. – (show full text)
tango, tetigī, tāctum, ere (Stamm tac, s. unten tago), berühren, I) körperlich, 1) im allg., berühren, anrühren, tange utramvis digito, Plaut.: tangat saltem digitulo, et ultro exibimus, Hieron.: terram genu, Cic.: non potest beneficium manu tangi, ist nicht handgreiflich, Sen.: tetigit calicem clanculum, (show full text)
Lewis & Short, A latin dictionary (1879)
brevis, brĕvis, e, adj. (abl. breve, Varr. R. R. 2, 3, 2; comp. abl. breviore, Ov. Am. 2, 17, 22) [cf. βραχύς, Fest. p. 26], short, little, of small extent, in space and time (opp. longus; in space, in good class. prose, diff. from parvus, which designates (show full text)
breviter, brĕvĭter, adv., v. brevis fin.
tango, tango, tĕtĭgi, tactum, 3 (old collat. form tago, xi, 3: tagit Pacuvius in Teucro: ut ego, si quisquam me tagit. Et tagam idem in Hermiona: aut non cernam, nisi tagam: sine dubio antiquā consuetudine usurpavit. Nam nunc ea sine praepositionibus non dicuntur, ut contigit, attigit, Fest. p. (show full text)
Gaffiot, Dictionnaire latin-français (2016, ex 1934), merci à G. Gréco, M. De Wilde, B. Maréchal, K. Ôkubo!
brevis brĕvis, e, court, 1 [quant à l'espace] : magna, parva, longa, brevia Cic. Ac. 2, 92, objets grands ou petits, longs ou courts ; breviore itinere Cæs. C. 1, 43, 4, par un chemin plus court ; inde erat brevissimus in Britanniam trajectus (show full text)
breviter brĕvĭtĕr, brevius Cic. Inv. 1, 25 ; Nat. 2, 20, brevissime Cic. Verr. 2, 5, 140, etc. ; brièvement 1 [employé surtout en parl. d'écrits, de discours] : exponere breviter Cic. Cat. 3, 2, exposer brièvement ; breviter et presse Cic. (show full text)
tango tangō, tĕtĭgī, tāctum, ĕre (tago), tr. I pr., 1 toucher : aliquem digitulo Pl. Rud. 728, toucher qqn du bout du doigt ; genu terram Cic. Tusc. 2, 57, toucher du genou la terre ; manum Sen. Ben. 6, 16, 2, (show full text)
Дворецкий И.Х., Отличный латинско-русский словарь (1976)
breviter breviter adv. [brevis] 1) коротко, вкратце (summatim breviterque describere C); 2) грам. кратко: b. dici C произноситься кратко; 3) за короткое время, быстро (b. confectus est Sen); 4) на небольшом протяжении (patere PM): suos b. concretus in artus Prp сжавшись в маленький (show full text)
tango tango, tetigi, tactum, ere 1) трогать, (при)касаться (aliquem digito Pl; genu terram C): t. genua alicujus Pt обнимать чьи-л. колени (в знак мольбы); non tangendus H неприкосновенный, запретный; ne ista mures tangant Pt чтобы этих (одежд) не попортили мыши || ощупывать, щупать (corpus Lcr); (show full text)
DuCange, Glossarium mediae et infimae latinitatis (1883-7)
BREVIS, Breve, Inventarium, rotulus, chartula continens indicem, seu summariam rei cujuspiam descriptionem. Papias: Schedae, exemplaria, Brevia, etc. Gloss. Lat. Graec.: Πιττάϰιον, Pittacium, Brevis. Vetus interpres Juvenal. Sat. 7: Comites in fasce libelli: Breves significat. Lampridius in Alexandro Severo: Milites suos sic ubique scivit, ut in cubiculo haberet Breves, et (show full text)
BREVIS,¹² Epistola, mandatum. Balbus in Cathol.: Breve, pro litteris, quod et Brevis invenitur. Hesychius: Βαιόν, ὀλίγον, μιϰρὸν γράμμα. Leges Henrici I. Regis Angliae cap. 13: Haec mittunt hominem in misericordia Regis, infractio pacis, quam per manum suam dabat alicui, contemptus Brevium suorum, etc. Vide cap. 41. 68. et 79. (show full text)
BREVIS,² Acta Notariorum. Lampridius in Alexand. Severo: Eum notarium qui falsum causae Brevem in Consilio Imperatorio retulisset... deportavit. Capitulare Adelchisi Principis Beneventani, apud Camillum Peregrinum cap. 8. ap. Cancian. vol. 1. pag. 275.: Inconveniens usque modo consuetudo extitit, ut jam quisquis voluisset, si nosset scribere, Brevem undecunque opportunitas exegisset: (show full text)
TANGO, (TANGERE) Dicere, de re aliqua sermonem habere, Gall. Toucher. Annales Genuenses ad ann. 1238. apud Murator. tom. 6. col. 479: Tetigit qualiter dominus Imperator tractaverat et tractabat homines de regno. Occurrit hac notione in Diario Belli Hussitici apud Ludewig. tom. 6. Reliq. MSS. pag. 212. et alibi. (show full text)
TANGO,² (TANGERE) Statuere, convenire, concordare, ducta notione a manuum tactu, quo scilicet solebant inter se concordata firmare. Et haec quidem firmandi promissi ratio velut jusjurandum sacra habebatur, habeturque etiam inter plerosque mercatores. Charta Fulconis Episc. Andegav. qua litem componit inter Canonicos Eccl. Andegav. et Monachos S. Albini ann. 1337. (show full text)
TANGO,³ (TANGERE) Pulsare. Tangantur campanae, in Missali MS. Burdegal. ad vigiliam Pentecostes.
Schuetz, Thomas-Lexikon, 2. Aufl. (1895)
tango (tangere) (vgl. tactus) a) berühren: tangere se dicuntur, quorum sunt ultima simul, 5 phys. 5 b; omne, quod tangit alterum, aut totum unum tangit totum aliud, aut pars unius partem alterius, aut pars unius totum aliud, 6 phys. 1 c. Zu unitas tangentium → unitas. Corpora tangendo agunt, (show full text)
Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum (thanks to the Centre for Classical Studies at the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences (www.ics.cas.cz/en)) (2017)
brevis brevis 2. form.: -viis (abl. pl.) |CapPr P 1570 f.30rb| 1 a exiguus, modicus, mutabilis – krátký, nevelký, pomíjivý b breviter dictus, scriptus – stručný (show full text)
breviter breviter adv. 1 brevi modo – krátce, stručně + 2 brevi tempore, mox (cf. ThLL II 2184,79) – v krátké době, záhy: promittens vobis, quod...b-r personaliter ad vos veniam |DocWaldh 19|; vestrum paternum amorem (show full text)
Köbler, Gerhard, Lateinisches Abkunfts- und Wirkungswörterbuch für Altertum und Mittelalter (thanks to the author, http://www.koeblergerhard.de/Mittellatein-HP/VorwortMlat-HP.htm) (2010)
brevis,¹ brevis (1), brebis, lat., Adj.: nhd. kurz, klein, schmal, kleingewachsen, niedrig, flach, vergänglich, flüchtig, kurz und bündig, schmächtig, gedrungen, mager, knapp, unbedeutend, dürftig, gering, wenig; ÜG.: ahd. dunni Gl, kurz Gl, MH, MNPs, MNPsA, N, luzzil Gl, N, skemmi B, skurz Gl, smal N, spuotig N; (show full text)
brevis,² brevis (2), lat., M., F.: nhd. (show full text)
breviter breviter, lat., Adv.: nhd. kurz, geschärft, mit wenigen Worten, in Kürze, in kurzem, bald, bald darauf, auszugsweise, teilweise; ÜG.: ahd. (ebanentigo) Gl, einizem Gl, (kurzlih) Gl, kurzlihho Gl, obanentigo? Gl, skemlihho B, spuotigo N; ÜG.: mhd. kurzliche STheol; Vw.: s. per-; Q.: Cic. (81-43 v. Chr.), (show full text)
tango tangere, tagere (ält.), lat., V.: nhd. berühren, anrühren, betreten (V.), gelangen, ergreifen, stechen, stoßen, treffen, angreifen, bespritzen, färben, kosten (V.), erwähnen, betrügen, prellen, betreiben, sich etwas vornehmen, nehmen, angrenzen; ÜG.: ahd. (anagrif) WH, (anakweman) N, birinan T, biruoren Gl, O, T, gifestinon Gl, gruozen N, rinan (show full text)
tango tango, mlat., Sb.: nhd. Seetang, Tang; Hw.: s. tangnus; Q.: Latham (1324); E.: Herkunft ungeklärt?; L.: Latham 475b
Graesse, Orbis Latinus 1909
Brevis Brewitz, D., Preußen (Brandenburg).