cor
form analysis and translation based on Perseus (Version 2010):
ACC S N | NOM S N | VOC S N
cor N  the heart
cur ADV  why? wherefore? for what reason?
Helmut Schmid's TreeTagger with Latin data by Gabriele Brandolini: super PREP
Georges, Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch, 8. Aufl. (1913)
cor, cordis, n. (griech. καρδία, κηρ gotisch haírtō), I) das Herz, 1) eig.: pulsus cordis, Herzschlag, Mart. Cap.: cor pilis refertum, dicht behaartes Val. Max.: pulmoni cor annexum est, naturā musculosum, in pectore sub sinisteriore mamma situm; duosque quasi ventriculos habet, Cels.: num igitur censes ullum animal, quod (show full text)
cūr, Adv. (gotisch hwar, ahd. hwār, wo?; vgl. altind. kar-hi, wann?), wozu = weshalb, warum, I) relativ: duae sunt causae, cur etc., Cic.: causa non est, cur, Cic.: afferre rationem, cur, Cic.: argumenta, cur, Cic.: est vero, cur, Ov.: neque est, cur, Plaut.: quid est, cur, Cic.: ne (show full text)
super,¹ a, um, Adi., s. superus.
super,² (ὑπέρ), I) Adv.: 1) v. Raume: a) oben, oberwärts, darüber, obendrauf, darauf, ille, qui super est, Avian.: super astantium manibus in murum attollitur, Sall. fr.: eo super tigna bipedalia iniciunt, Caes.: haec super e vallo prospectant Troes, Verg.: infraque superque saxeus, Stat. – b) = ἄνωθεν, (show full text)
Lewis & Short, A latin dictionary (1879)
cor cor (ŏ, e. g. Ov. Tr. 5, 8, 28; id. P. 1, 3, 32), cordis (gen. plur. cordium, Vulg. Jer. 4, 4, and 1 Cor. 4, 5; acc. to Fragm. Bob. Nom. et Pron. p. 132, also cordum, but without example), n. kindr. with Sanscr. hrid; Gr. (show full text)
cur cūr (old orthog. quor; cf. Vel. Long. p. 2236 P.; and in MSS. sometimes cor, v. Lachm. ad Lucr. II. p. 171 sq.), adv. contr. from quare; cf. Vel. Long. p. 2231 P. and the letter C; acc. to Voss, Etym. s. h. v.; Analog. 4, 21, (show full text)
super, sŭper, adj., v. superus.
super,² sŭper, adv. and prep. Sanscr. upari; Gr. ὑπέρ· Goth. ufar, above, over (often confounded in MSS. and edd. with supra, q. v.). Adv., above, on top, thereupon, upon, etc. (rare but class.). Lit., of place: Anien infraque superque Saxeus, Stat. S. 1, 3, 20: (show full text)
Gaffiot, Dictionnaire latin-français (2016, ex 1934), merci à G. Gréco, M. De Wilde, B. Maréchal, K. Ôkubo!
cor cŏr, cordis, n. (gr. καρδία), 1 cœur [viscère] : Cic. Div. 1, 119 ; Cels. Med. 4, 1 || estomac : Hor. S. 2, 3, 28 2 [fig.] : a) [poét.] corda = animi : Lucr. 3, 894, etc. ; [en parl. de pers.] (show full text)
cur cūr, adv. interrogatif, 1 [direct] pourquoi ? : Pl., Ter., Cic., Cæs., etc. || [avec une prop. inf.] : Liv. 5, 24, 5 || [poét. après plus. mots] : Hor. S. 2, 7, 104 2 [indirect, avec subj.] : duæ (show full text)
super,¹ 1 sŭpĕr, ĕra, ĕrum, v. superus : Cato Agr. 149, 1.
super,² 2 sŭper (ὑπέρ), I adv., 1 en dessus, par-dessus : eo (= in hos capreolos) super tigna injiciunt Cæs. C. 2, 10, 3, là, sur cela (sur ces chevrons) ils jettent par-dessus des solives = là-dessus ils jettent, cf. Virg. En. (show full text)
Дворецкий И.Х., Отличный латинско-русский словарь (1976)
cur cur, арх. quor adv. rel. и interr. отчего, по какой причине, почему, зачем, за что, для чего: non fuit causa, cur ad me venires C не стоило тебе приходить ко мне; quid est causae, cur... C в чём причина того, что...; duae sunt causae, cur... C (show full text)
DuCange, Glossarium mediae et infimae latinitatis (1883-7)
COR, Medium cujusvis rei. Ordericus Vitalis lib. 10. pag. 767: Tyrum opulentam urbem, in Corde maris sitam, per mare obsedit. Adde pag. 849. 856. Καρδίαι θαλάσσης, apud Nicetam pag. 292. Formulae Mss. ex Cod. reg. 7657. fol. 40. v°: Ex quibus ictibus dictus talis percussus vulneratus extitit quatuor ictibus,... (show full text)
COR,² Quercus. Charta Petri de Roteys vicarii Tolosae ad Bajulos de conditione materiae ann. 1272. ex Codice MS. Consuetud. urbis Tolosae fol. 27. e Bibl. D. de Crozat: Requirimus... quatenus amodo faciatis fieri per Magistros et carpentarios vestros... fustas bonas et pulchras et de legitimis peciellis; videlicet quod Peytrales (show full text)
CUR, pro Quia, usurpat Lucifer Calaritanus pag. 24.
SUPER, Ad, contra, adversus. Charta ann. 1087. ex Tabul. S. Albini Andegav.: Excepto quod chastellum (sic) ejus custodient, quando Super hostes suos perget. Charta conventionis inter Henricum Reg. Angliae et Robertum Comit. Flandr. in Lib. nigro Scaccarii pag. 12: Et si illo tempore Rex Philippus Super Regem Henricum (show full text)
SUPER,⁴ Erga. Barel. serm. 2. in Domin. 1. Quadr.: Incompassio, vel crudelitas et duritia Super pauperes, etc. Nostris alias Sur-bout, pro Debout, Stans. Lit. remiss. ann. 1459. in Reg. 189. Chartoph. reg. ch. 363: Après que icellui Drouet ot mengié ung mors de pain et beut une fois Sur-bout (show full text)
SUPER,² pro Subter, Gall. Au dessous. Charta Bern. Aton. vicecom. Nem. ann. 1177. inter Probat. tom. 3. Hist. Occit. col. 141: Trado tibi B. praeposito Nemausensis ecclesiae et caeteris canonicis duos solidos censuales, quos dabatis mihi pro tabula, quae sunt vel fieri possunt ex utraque parte viae, ab acua (show full text)
SUPER,³ Prope, juxta. Charta fundat. abbat. Aquilar. ann. 832. inter Probat. tom. 1. Annal. Praemonst. col. 104: Invenit unam porcam cum suos filios latitantem Super unam ecclesiam subtus unum arborem.
Schuetz, Thomas-Lexikon, 2. Aufl. (1895)
cor a) Herz im allgemeinen Sinne des Wortes: ex corde, sive spiritualiter hoc accipiatur, sive corporaliter, th. II. II. 44. 5 ob. 2. Eine Art des cor in diesem Sinne ist das cor corporale (ib. c) = das körperliche Herz. b) Herz im eigentlichen Sinne des Wortes: non enim (show full text)
Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum (thanks to the Centre for Classical Studies at the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences (www.ics.cas.cz/en)) (2017)
cor cor, cordis, n. script.: -dys (gen. sg.) |VitaAgn 147| 1 a pars corporis humani et animalium, καρδία – srdce: cor srdcze |ClarGl 1308| b (show full text)
cur cur adv. 1 quare? qua de causa? – proč?: cur procž |LexClemB f.3rb ( sim. KNM II F 4 f.80v, VocLact f.hh 2ra)| + 2 quare, propterea – pročež, a proto: (show full text)
Köbler, Gerhard, Lateinisches Abkunfts- und Wirkungswörterbuch für Altertum und Mittelalter (thanks to the author, http://www.koeblergerhard.de/Mittellatein-HP/VorwortMlat-HP.htm) (2010)
cor cor, lat., N.: nhd. Herz, Seele, Gemüt, Stimmung, Gesinnung, Mut, Geist, Sinn, Verstand, Einsicht, Gedanke, Gedächtnis, Erinnerung, Wunsch, Wille, Magen (M.), Kern; ÜG.: as. briost H, herta H, PA, SPs, SPsWit, hugi H, hugiskaft H, mod H, (modgithaht) H; ÜG.: anfrk. herta MNPs; ÜG.: ae. heorte (show full text)
cur cūr, quōr (ält.), quūr, qūr, lat., Adv.: nhd. wozu, weshalb, warum, weswegen, weil, dass; ÜG.: ahd. (meinen) N, wanan N, bi wiu I, wio N; ÜG.: as. (bi) H, bihwi H, (hwe) H; ÜG.: ae. forhwan Gl; Q.: Naev. (um 235-200 v. Chr.), Conc., Ei, Gl, (show full text)
super,¹ super (1), lat., Adv., Präp., Präf.: nhd. oben, drüber, obendrauf, darauf, bei, während (Präp.), von oben herab, über sich, über, außer, in, wegen, auf, oberhalb, jenseits, vor, mehr als, gegen, ohne Rücksicht, auf Kosten, zu Lasten, entgegen, in Widerspruch, ungeachtet; ÜG.: ahd. after N, ana N, (show full text)
super,² super (2), mlat., Adj.: Vw.: s. superus (1)
Neulateinische Wortliste (NLW), Johann Ramminger (www.neulatein.de/ version 09.2018, thanks to the author!)
super, praepos. während : IOANNES VISL carm p.184 K . Dux Conradus erat, qui tunc Cuiava tenebat Arva super crudelis atocia proelia Martis. Lexicographica: (show full text)
Graesse, Orbis Latinus 1909
Super castellum eh. Oschf. im Lugnatz, Tal, Schweiz (Graubünden).
Super saxa Übersaxsen, D., Österr. (Vorarlberg).