fili
form analysis and translation based on Perseus (Version 2010):
GEN S M | VOC S M
filius N  a son
GEN S N
filum N  a thread, string
Helmut Schmid's TreeTagger with Latin data by Gabriele Brandolini: audio V:IMP
Georges, Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch, 8. Aufl. (1913)
audio, īvī u. iī, ītum, īre (aus *avidio; vgl. griech. ἀΐω, αἰσθάνοµαι, altind. āví adv. »offenbar, offenkundig«), hören (Ggstz. surdum esse), I) hören = hörend sein, a) Gehör haben u. anwenden können (Ggstz. surdum esse), auribus parum audire, Cato: plus audire, Cato: gravius audire coepisse, Cels.: (show full text)
fīlius, iī, m. (*felios, Säugling, zu felare, saugen), der Sohn (Ggstz. filia, pater, mater), filius familias, s. familia: sororis filius, Neffe, Nep.: filius principis, Fürstensohn, Tac.: filius dei, filius hominis, v. Christus, Lact.: filius parvulus, Cic.: f. adulescentulus, Ter.: f. adultus, Iustin.: f. maior, minor, Liv.: f. naturalis, (show full text)
fīlum, ī, n. (fingo), der Faden, I) eig.: a) von Lein, Wolle usw., α) übh.: cerei fila, Docht, Sen.: conicere filum in acum, einfädeln, Cels.: circumdare collum filo (um ihn zu messen), Catull.: coëmere fila (Garn), Amm.: velamina filo pleno, dickes Zeug, Ov.: munusculum crasso filo (bildl.), Cic.: (show full text)
Lewis & Short, A latin dictionary (1879)
audio, audĭo, īvi or ii, itum, 4, v. a. (imperf. audibat, Ov F. 3, 507: audibant. Cat. 84, 8; fut. audibo, Enn. ap. Non. p. 506, 1: audibis, id. ib.; Plaut. Capt. 3, 4, 86; id. Poen. 1, 2, 97; Caecil. ap. Gell. 7, 17 fin.; id. ap. (show full text)
filius, fīlĭus, ii (voc. filie, Liv. Andr. in Prisc. p. 741 P., dat. plur. FILIBVS, Inscr. Grut. 553, 8; 554, 4, like DIIBVS from deus), m. root fev-o, to give birth to (fe-o), whence: fecundus, femina, felix, etc., lit., he who is born, a son (syn. plur.: nati, (show full text)
filum, fīlum, i. n. (also filus, i, m., acc. to Arn. 1, 36 dub., plur. heterocl., fili, Luc. 6, 460) [for figlum, v. figo], a thread of any thing woven (of linen or woolen cloth, a cobweb, etc.). Lit., Varr. L. L. 5, § 113 Müll.; Enn. (show full text)
Gaffiot, Dictionnaire latin-français (2016, ex 1934), merci à G. Gréco, M. De Wilde, B. Maréchal, K. Ôkubo!
audio audĭō, īvī et ĭī, ītum, īre (*auizdio, cf. ἀΐω, αἰσθάνομαι), tr., 1 entendre [sens de l'ouïe] : Cic. Tusc. 1, 46 ; 5, 11 ; sensu audiendi carere Cic. Rep. 6, 19, être privé de la faculté d'entendre 2 entendre, percevoir par les oreilles, ouïr : (show full text)
filius fīlĭus, ĭī, m., fils, enfant : Cic. Læl. 3 ; terræ filius Cic. Att. 1, 13, 4, homme sans naissance, de rien || fortunæ Hor. S. 2, 6, 49, enfant gâté de la fortune (albæ gallinæ Juv. 13, 141, sens analogue) (show full text)
filum fīlum, ī, n., 1 fil : Varro L. 5, 113 ; sororum fila trium Hor. O. 2, 3, 16, le fil des trois sœurs [les Parques] || [prov.] pendere filo Enn. d. Macr. Sat. 1, 4, 18, ne tenir qu'à un (show full text)
Дворецкий И.Х., Отличный латинско-русский словарь (1976)
audio audio, īvī (iī), ītum, īre 1) слышать (verba, vocem C etc.): sensus audiendi C чувство слуха; Caesar discessisse audiebatur Cs шли слухи, что Цезарь отступил; a. aliquid ex (ab, de) aliquo C, L, Su etc. слышать что-л. от кого-л.; a. aliquid de aliquo C слышать (show full text)
filius filius, i m (voc. sg. filii, арх. filiei LA и filius H) 1) сын (f. major, f. minor L etc.): f. fortunae H (f. albae gallinae J) счастливец; nescio quis terrae f. C, Pers, Pt какой-то неизвестный человек; 2) перен. житель: filii Celtiberiae Ctl (show full text)
filum filum, i n 1) нить, нитка: f. trium sororum H нить трёх сестёр (Парок), т. е. нить жизни; pendere filo (tenui) Enn, O висеть на волоске, т. е. находиться в большой опасности; f. (lyrae) O струна || светильня, фитиль J, Su; 2) пряжа (f. (show full text)
DuCange, Glossarium mediae et infimae latinitatis (1883-7)
AUDIO, (AUDIRE) Intelligere, capere, Gall. Entendre, comprendre. Epistola J. Episcopi Acconensis ad Honorium III. PP. apud Acherium tom. 8: Spicil. pag. 381: Quoniam autem qui talia dixit, Saracenus extitit, multi ex nostris fidem verbis ejus adhibere noluerunt, non Audientes qualiter ariolus et gentilis de Christo et filiis Israël prophetavit, (show full text)
AUDIO,² (AUDIRE) Judicare. Appendix Codicis Theodos. a Sirmondo edita Constit. 18: Episcopale judicium ratum sit omnibus, qui se Audiri a Sacerdotibus adquieverint. Cum enim possent privati inter consentientes, etiam judice nesciente, Audire, his licere id patimur, quos necessario veneramur. Ita JC. passim. Vide Senator. lib. 1. form. 37.
AUDIO,³ (AUDIRE) pro Velle. Capitula Ludovici Pii ann. 824. cap. 9. apud Holstenium, de testibus: Quod si dissenserint, et quaedam pars testium uni praebuerit testimonium, et alia alteri: tunc interrogatur si Audierit per pugnam illorum testimonium approbare. Phrasis Gallica: S'il entendoit prouver son témoignage par le duel. Jeremias cap. (show full text)
FILIUS, vox usurpata etiam in brutis: nam et Isidorus filios de ovibus dixit: de hirundinibus, vetus Interpres Juvenalis Sat. 10. v. 230. παιδία de ranis, Hesychius in Γύρινον, ut et Synesius de aliis animantibus. Filius, AEtate minor, sic a majoribus compellatus ad animi paterni testimonium. Vide Pater. Filiis, pro (show full text)
FILUM Aquae, Cursus aquae rectus: Gallis le Fil de l'eau. Filum aquae, seu medium aquae, in Statutis Alexandri II. Regis Scotiae cap. 16. § 1. Charta Joannae Comitissae Flandr. ann. 1230. pro Marquetano Monasterio apud Buzelinum lib. 2. Gallo Flandr. cap. 30: Usque ad Filum aquae, per quod navigium (show full text)
FILUM, Recta linea, rectus ordo, Ital. Filo, nostris Fil. Mabill. tom. 2. Mus. Ital. pag. 168: Archidiaconus cum aliis diaconibus et subdiaconibus ordinati stant juxta altare in duobus Filis. Rursum pag. 227: Prior diaconus cardinalis cum diaconis, subdiaconis, scriniariis et judicibus, descendit ante altare et facit duas acies (show full text)
FILUM,² Taeniola, in arte heraldica. Lit. Caroli VI. ann. 1386. in Reg. 135. Chartoph. reg. ch. 91: Scutum coloris sereni coeli sive asuris, cum benda ejusdem coloris liliorum flosculis auri rutilantis seminata, cum duobus Filis sive tractis argenti.
FILUM,³ Opus Fili, Gall. Ouvrage à filets. Inventar. MS. Sedis Apost. ann. 1295: Item unum alium flasconem de argento deauratum, cum pede quadro et circulis laboratis de opere Fili.
Schuetz, Thomas-Lexikon, 2. Aufl. (1895)
filius, a a) Sohn, Tochter, Kind im eigentlichen Sinne des Wortes (vgl. filiatio), synonym mit genitus und natus (←), der Gegensatz zu pater (←) . Arten des filius sind: 1. filius adoptatus sive adoptionis sive adoptivus sive per gratiam adoptionis & f. naturalis sive per naturam (th. I. 33. (show full text)
Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum (thanks to the Centre for Classical Studies at the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences (www.ics.cas.cz/en)) (2017)
audio audio 4. 1 a audiendi sensu praeditum esse – slyšet, mít sluch b auribus percipere – sluchem vnímat c cognoscere (de iudice) – vyslýchat, vyšetřovat (o soudci) (show full text)
filius filius, -i, m. script. et form.: -ll- |(1353) LibRatBrun 201a|; filii (voc. sg.) |IohHolLarg 325| 1 progenies sexus masculini, natus – syn: Albertus, f-us naturalis (vetus vers.: syn rozený ; (show full text)
filum filum, -i, n. script. et form.: vi-, -ll- v. infra; -larum (gen. pl.) |KNM XVI F 11 operc. poster.|; -lia (nom. pl.) v. infra 1 oJ mivto~ , to; nh`ma (show full text)
Köbler, Gerhard, Lateinisches Abkunfts- und Wirkungswörterbuch für Altertum und Mittelalter (thanks to the author, http://www.koeblergerhard.de/Mittellatein-HP/VorwortMlat-HP.htm) (2010)
audio audīre, lat., V.: nhd. (show full text)
filius fīlius, fīllius, lat., M.: nhd. Sohn, Schüler, Anhänger, Getreuer, Freund, Mitglied, Angehöriger, Entstammender, Gehörender, Sprössling, Geschöpf, Günstling, Erzeugnis, Frucht, Deszendent; ÜG.: ahd. afterkwemo Gl, barn APs, B, T, (degankind) O, (jung) N, jungiro LB, kind APs, B, E, Gl, LB, N, NGl, O, Ph, RhC, T, (show full text)
filum fīlum, lat., N.: nhd. Faden, Garn, Schnur (F.) (1), Lebensfaden, feines Gewebe, Stirnband, Saite, Form, Gepräge, Flussverlauf, Reihe, Schicksal, Tod, Hemmnis, Anhangen, Strich, Linie, Streifen (M.), First; ÜG.: ahd. adra Gl, burtifadam Gl, fadam Gl, N, snuor Gl; ÜG.: as. thrad GlPW; ÜG.: ae. þræd Gl; (show full text)
filum filum, lat., N.: nhd. Gestalt, äußere Bildung; Q.: Lucil. (um 180-102 v. Chr.); E.: s. fīlum; L.: Walde/Hofmann 1, 497
Neulateinische Wortliste (NLW), Johann Ramminger (www.neulatein.de/ version 09.2018, thanks to the author!)
audio, -ire – auditorem esse, studieren : BEBEL-H com 1 (significanter). Lexicographica: TLL audio 0