optimum
form analysis and translation based on Perseus (Version 2010):
ACC S M | ACC S N | NOM S N | VOC S N | GEN P M | GEN P N
bonus ADJ  good
Helmut Schmid's TreeTagger with Latin data by Gabriele Brandolini: aura|auris|aurum N:acc
Georges, Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch, 8. Aufl. (1913)
aura, ae, f. (αὔρα), der Hauch, I) im engern Sinne, der strömende Lufthauch, 1) im allg.: a) eig., das Wehen, die Strömung der Luft, der Luftzug, die wehende Luft, das Säuseln, aura fluminis, Liv.: aura matutina, Vitr., antelucana, Plin.: nocturnā aurā uti (v. Schiffen, die segeln), Caes.: (show full text)
auris, is, f. (urspr. *ausis, vgl. ausculto, griech. οὖς, got. ausō), das Ohr, I) eig. u. meton.: 1) eig.: auris ima, das Ohrläppchen, Plin.: aures pendulae atque flaccentes, Lact.: aures rectae, Ggstz. aures summissae, Solin.: aures superbae, Liv.: aures asininae, Hyg.: aures aselli, Ov.: alci aures nasumque abscīdere, (show full text)
aurum, ī, n. (sabinisch ausum, s. Paul. ex Fest. 9, 3, in der Vulgärspr. ōrum, s. Fest. 182, 15, ital. oro, franz. or), Gold, I) eig. u. meton.: A) eig.: auri argentique reconditae venae, Cic.: fert Britannia aurum et argentum et alia metalla, Tac.: templum laqueatum auro, Liv.: (show full text)
bonus (arch. duonus, s. S. 852), a, um, Compar. melior, -ius, Genet. -ōris, Superl. optimus (v. opto), a, um, gut seiner Natur u. seinem Wesen nach (Ggstz. malus), fast in allen Beziehungen entsprechend dem griech. ἀγαθός (Ggstz. κακός), I) adi.: A) (show full text)
Lewis & Short, A latin dictionary (1879)
aura, aura, ae (gen. sing. aurāï, Verg. A. 6, 747; v. Neue, Formenl. I. p. 11; also, auras, like familias, custodias, terras, etc.; Servius gives this in Verg. A. 11, 801; still all the MSS. give aurae, and so Rib.), f., = αὔρα [ΑΩ, αὔω, to blow]. (show full text)
auris auris (abl., aure, auri), is, f. v. audio. Lit., the ear as the organ of hearing, while auricula is the external ear, τὸ οὖς, Enn. ap. Non. p. 506, 1; Cato, R. R. 157, 16; Lucr. 4, 486; Plaut. Pers. 4, 9, 11; Vulg. Eccl. (show full text)
aurum aurum (Sab. ausum, Paul. ex Fest. p. 9 Müll.; vulg. Lat., ōrum, ib. p. 183; cf. Ital. and Span. oro and Fr. or), i, n. v. aes. Gold; as a mineral, v. Plin. 33, 4, 21, § 66 sqq.: auri venas invenire, Cic. N. D. 2, (show full text)
bonus bŏnus (old form dŭonus, Carm. Sall. ap. Varr. L. L. 7, § 26 Müll.; cf. Paul. ex Fest. p. 67 Müll.), a, um, adj. for duonus, cf. bellum, bis, and cf. root dvi-; hence δείδω, δέος, good; comp. melior, us cf. Gr. μάλα, μᾶλλον, (show full text)
Gaffiot, Dictionnaire latin-français (2016, ex 1934), merci à G. Gréco, M. De Wilde, B. Maréchal, K. Ôkubo!
aura aura, æ, f. (grec αὔρα), 1 souffle léger, brise : Plin. Min. Ep. 5, 6, 5 2 [en gén.] souffle, vent : naves usæ nocturna aura Cæs. C. 3, 8, 2, les navires utilisant les souffles de la nuit ; auræ vela vocant Virg. (show full text)
auris auris, is, f. (*ausis, cf. ausculto, οὖς), 1 oreille : auribus desectis Cæs. G. 7, 4, 10, avec les oreilles coupées ; cum in aurem ejus insusurratum (erat) Cic. Verr. 2, 1, 120, quand on lui avait chuchoté à l'oreille ; ad aurem admonere aliquem (show full text)
aurum aurum, ī, n., 1 or : auri venas invenire Cic. Nat. 2, 151, trouver des filons d'or ; montes auri Ter. Phorm. 68, des montagnes d'or 2 objets faits en or ; vaisselle d'or : Cic. Or. 232 ; Tusc. 5, 61 ; Cæl. (show full text)
bonus bŏnus, a, um (anc. lat. duonus, duenos) ; comp. melior., superl. optimus, 1 [en parl. des pers.] bon, [au sens le plus général du mot] : bonus imperator Cic. Verr. 2, 5, 2 ; miles Cic. Clu. 108, bon général, bon soldat ; orator (show full text)
Дворецкий И.Х., Отличный латинско-русский словарь (1976)
aura aura, ae f (греч.) тж. pl. 1) дуновение, веяние, ветерок, воздушное течение (matutina Vtr; antelucana PM; nocturna Cs); 2) тж. pl. воздух (captare naribus auram V): semper aer movetur, frequentius tamen auras, quam ventos, habet PJ воздух всегда движется, но в нём более часты (show full text)
auris auris, is f 1) ухо: a. ima PM ушная мочка; accipere benignis auribus Pl благосклонно выслушать; adhibere (dare, praebere) aures C etc. слушать со вниманием; audiri non secundis auribus L, Cs быть выслушанным холодно; servire (dare) auribus alicujus C говорить в угоду кому-л.; in aurem (show full text)
aurum aurum, ī n 1) золото (eruere a. terra O): montes auri polliceri погов. Ter сулить золотые горы; 2) поэт. золотые изделия (украшения, сбруя, монета, посуда и пр.): золотая чаша (a. plenum V); золотые удила (equi mandunt a. V); золотое руно (auro potiri O); золотое (show full text)
bonus bonus, a, um (compar. melior, ius; superl. optimus, a, um) 1) хороший, добрый, благой, славный: aetas bona C лучшая пора жизни, т. е. молодость; caelum bonum Cato и tempestas bona C хорошая погода; res bonae Pl, Lcr богатства, но тж. Pl, C, H счастье, процветание (show full text)
DuCange, Glossarium mediae et infimae latinitatis (1883-7)
AURA, Tempestas, ventus vehementior. Gloss. Latino-Gr. Aura, αὖρα, πνοή. Nonius Marcellus: Aura, ventorum vis. Glossae Isonis Magistri: Tempestas, Aura. Vita S. Venantii fratris S. Honorati Arelat.: Contra tantas aquarum et Aurarum varietates, etc. Monachus Wertinensis in Poemat. rythmico Litania dicto, de Miraculis S. Ludgeri Episcopi Mimigardensis: (show full text)
AURA,² Vetus Custumarium de Ickam manerii in Cantio apud Somnerum in libro de Gavelkind pag. 74: Et isti Cotarii nusquam capient Auram, nisi apud Ickam, vel Erembling.
AURA,³ f. pro Avera, Jumentum. Madox Formulare Anglican. pag. 158: Ego Henricus de Lega... duodecim denarios praefato Willelmo de Haddele atturniavi... in escambium pasturae quatuor averiorum et unius Aurae, quae habere solebat in mea dominica pastura de Lega. Vide Avera in Averium.
AURIS, Aurium Abscissio, et Incisio, fuit olim inter poenas a Legibus receptas: nam templorum et rerum sacrarum spoliatoribus aures findebantur, Legibus Saxonum. Additio ad easdem Leges tit. 12: Qui fanum effregerit, etc. Finduntur aures ejus, et castratur, etc. Ea etiam poena mulctabantur servi fugitivi. Gregorius Turon. lib. 5. Hist. (show full text)
AURIS,² Ansa. Charta Margaretae Comit. Flandriae ann. 1252. apud Lappen b. in Docum. Init. Hanseat. pag. 65: De sporta cum pectinibus, vel buttis, vel merlengis debet quelibet Auris sporte obolum; i. e. de corbi quae ansas habet pro qualibet ansa obolus penditur.
AURUM, Aurum ad Responsum, quod destinatum est ad perferenda in provincias per veredos Responsa, seu mandata Principum, vel quod Responsalibus dabatur. Scrinio auri istius praeerat Primicerius scrinii auri ad Responsum, seu, ut quidam Codices praeferunt, aureae, nempe massae; eratque sub dispositione Comitis sacrarum largitionum, ut (show full text)
BONUS Dominus, Arbiter, sic dictus, quod partibus litigantibus, tanquam bonus Dominus utrique consulebat, remque inter eos componebat. Litterae Officialis Vabrensis de arbitrio dicto per Guillelmum de Canilliaco Priori de Roserio et Rectori Ecclesiae de Balmis ann. 1342: Compromiserunt se concorditer et amicabiliter in venerabilem ac religiosum virum D. Guillelmum (show full text)
BONUS, Ad bonos suos, id est, Ad suam utilitatem, Gall. A son profit. Lit. remiss. ann. 1376. in Reg. 108. Chartoph. reg. ch. 335: Lapides dictae murae ad Bonos suos, ad domum suam charreyare fecit. Ad Bonum Finem, Gall. A bonne fin, Tessera seu signum factionis Parisinae, cujus auctor (show full text)
Schuetz, Thomas-Lexikon, 2. Aufl. (1895)
bonus, a, um a) gut im allgemeinen Sinne des Wortes, der Gegensatz zu malus (← sub a); bonum autem extendit se ad non entia, quae etiam in esse vocat; dicitur enim bonum a boare, quod est vocare, 1 sent. 8. 1. 3 ob. 2; vgl. th. I. 5. 2 (show full text)
Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum (thanks to the Centre for Classical Studies at the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences (www.ics.cas.cz/en)) (2017)
aura 1. aura, -ae, f. 1 a flatus, aer (motus) – vánek, (vanoucí) vzduch: a-a tychenque (A, tichen B) |ClarGl 178|; a-a tychost |Nom f.70va|; a-a tychen |VocE 23|; a-a ticho |CapPr P 181 f.praelig.| b (show full text)
aura 2. aura v. 1. fura
auris 1. auris, -is, f. 1 a pars capitis, qua sonus percipitur – ucho: a-s vcho |ClarGl 1279|; a-s...vcho |VocLact f.C 4vb| b auditus – sluch + iunct.: aurem (show full text)
auris 2. auris v. aureus
aurum aurum, -i, n. 1 a genus metalli pretiosi – zlato: zlato sit a-um |ClarBoh 153|; a-um zlato |ClarGl 90 (Nom f.69vb, ubi: zlatho)|; a-um golt, zlato |KNM II F 4 f.35v|; a-um...zlato |VocLact f.mm 3rb| b (show full text)
bonus bonus 3., comp. melior, -ius, gen. -oris, superl. optimus 3. script. et form.: wo- |(1433) LibIudIgl III f.129rb|; summe b-us (voc.) |VitaeProc 234|; ompti- (superl.) |IusMont 272| 1 a (show full text)
Köbler, Gerhard, Lateinisches Abkunfts- und Wirkungswörterbuch für Altertum und Mittelalter (thanks to the author, http://www.koeblergerhard.de/Mittellatein-HP/VorwortMlat-HP.htm) (2010)
aura,¹ aura (1), ōra, lat., F.: nhd. Hauch, Lufthauch, Wehen (N.), Strömung, Wind, Luftzug, Atem, Kühle, Höhe, Himmel, Luftraum, Luft, Oberwelt, Tageslicht, Öffentlichkeit, lockender Hauch, Duft, Ausdünstung, Geruch, Säuseln, leises Zeichen, leiser Schimmer, Wärme des Sonnenlichts, Morgenröte, Echo, Norden, Glanz, Ruhm, Ruf, Ungestüm, Unbill, Fassung, Nichtigkeit, Wankelmut; (show full text)
aura,² aura (2), lat., M.: nhd. ein Kraut; Q.: Diosc. (6. Jh. n. Chr.?); E.: Herkunft ungeklärt?; L.: TLL
aura,³ aura (3), mlat., F.: Vw.: s. averia
auris auris, lat., F.: nhd. Ohr, Ohrläppchen, Gehör, Zuhörer, Streichbrett am Pflug, Handhabe, Henkel, Schlinge, Schleife, Lappen (M.), Leberlappen, Atrium, Herzvorkammer; ÜG.: ahd. (gihoren) N, ora APs, B, Gl, I, MF, N, NGl, O, T, WH, (riostar) Gl; ÜG.: as. ora PA, H, SPs, SpsWit; ÜG.: anfrk. (show full text)
aurum aurum, ōrum, lat., N.: nhd. Gold, goldenes Gerät, Goldgerät, goldenes Geschirr, goldenes Geschmeide, Goldschmuck, goldener Ring, goldenes Vlies, Goldgewand, Goldmünze, Goldfarbe, Goldglanz, Goldschimmer, goldenes Zeitalter, Goldglätte, Bleiglätte, Blassgold, Goldlot, Kupfervitriol, Quecksilber, gelbes Schwefelarsen, Bleiweiß?; ÜG.: ahd. gold B, Gl, MF, N, NGl, O, T, WH, (guldin) (show full text)
bonus,¹ bonus (1), duōnus, dunus, lat., Adj.: nhd. (show full text)
bonus,² bonus (2), lat., M.: nhd. Guter, Gutgesinnter, Patriot, loyaler Bürger, Biedermann, Ehrenmann, Frommer, Gottesfürchtiger, Kluger, Tüchtiger, Anständiger, Glaubwürdiger, Getreuer, Wohlgesinnter, Edler, Großer, Ranghoher, Würdiger, Vornehmer, Bessergestellter, Rechtschaffener; Q.: Cic. (81-43 v. Chr.), Dipl., Hrab. Maur., Urk; E.: s. bonus (1); L.: TLL, MLW 1, 1527, Niermeyer (show full text)
optimum optimum, lat., N.: nhd. Bestes; ÜG.: ahd. (bezzist) N; Q.: N; E.: s. optimus; W.: nhd. Optimum, N., Optimum; L.: Kluge s. u. Optimum, Kytzler/Redemund 506, Habel/Gröbel 266
Graesse, Orbis Latinus 1909
Aura Aure, Nfl. d. Eure (Seine), Frankreich.
Bonus aer s. S.Trinitatis fanum.
Bonus aer Buenos Aires, St., Südamerika (Argentinien).
Bonus fons in Terascia Fontaine, D., Frankreich (Ardennes).
Bonus mons Belmont, eh. Sch., Schweiz (Graubünden).