unum
form analysis and translation based on Perseus (Version 2010):
ACC S M | ACC S N | NOM S N | VOC S N | GEN P M | GEN P N
unus ADJ  One, a single
Helmut Schmid's TreeTagger with Latin data by Gabriele Brandolini: volo|volvo V:IND
Georges, Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch, 8. Aufl. (1913)
ūnus (altlat. oenus), a, um, Genet. ūnīus, Dat. ūnī, (vgl. griech. οἰνός, οἰνή, die Eins auf dem Würfel, gotisch ains, ahd. ein), ein, eine, einer, ein (eines), I) eig.: A) im allg., als Zahlwort: unus de magistratibus, Cic.: mihi secundis rebus unus ex fortunatis hominibus, adversis unus ex (show full text)
volo,¹ āvī, ātum, āre, fliegen, I) eig., von Vögeln, Bienen usw., Plaut., Cic. u. Verg. – Partiz. subst., volantēs, ium, f. (sc. bestiae), Vögel, Lucr., Verg. u. Apul. – II) übtr.: a) v. Dingen, die durch (show full text)
volo,² voluī, velle (altind. vrnāti, er wählt, wünscht, vára am, das Wählen, Wünschen, griech. ελδοµαι, verlangen, ελδωρ, Wunsch, ahd. wëllan, nhd. wollen), willens sein, begehren, wünschen, I) im allg.: a) übh.: α) mit folg. Infin.: exire ex urbe volo, Plaut.: vilicus ne quid emisse velit insciente domino, (show full text)
volo,³ ōnis, m. (velle), der Freiwillige, Plur. volones, von den im zweiten punischen Kriege nach der Schlacht bei Kannä wegen Mangels an freigeborener waffenfähiger Mannschaft zum Kriegsdienste genommenen Sklaven (nach Liv. 22, 57, 11 aus dem Staatsschatz gekauft, wobei jeder einzelne vorher gefragt wurde, (show full text)
volvo, volvī, volūtum, ere (altind. válate, dreht sich, griech. ελύω, εἰλύω, winde, krümme, gotisch walwjan, wälzen, ahd. welzan, nhd. wälzen), rollen, kollern, wälzen, drehen, wirbeln, im Wirbel (Strudel) drehen, winden, I) eig.: A) im allg.: a) v. leb. Wesen: molem, Verg.: grandia saxa, Verg. (vgl. verso no. (show full text)
Lewis & Short, A latin dictionary (1879)
unus ūnus (old forms OINOS and OENOS; cf. Cic. Leg. 3, 3, 9; C. I. L. 1, 32, 35), a, um (scanned gen. sing. unĭus, Lucr. 2, 379; Verg. A. 1, 41; Hor. S. 1, 6, 13 al.: unīus, Verg. A. 1, 251; Ov. M. 13, 181 al.; (show full text)
volo vŏlo (2d pers. sing. vīs, orig. veis, Prisc. 9, 1, 6, p. 847 P.; 1st pers. plur. volumus, but volĭmus, Plaut. Truc. 1, 2, 89 Speng.; 3d pers. sing. volt, and 2d pers. plur. voltis always in ante-class. writers; also volt, Cic. Verr. 2, 2, 17, § (show full text)
volo, vŏlo, āvi, ātum (part. gen. plur. volantūm, Verg. A. 6, 728; Lucr. 2, 1083), 1, v. n. Sanscr. val-, to turn one's self, etc.; cf.: vŏlucer, vēlox, and vol- in velivolus, to fly. Lit.: ex alto ... laeva volavit avis, Enn. ap. Cic. Div. 1, 48, (show full text)
volo,² vŏlo, ōnis, m. 1. volo, a volunteer, first applied to the slaves who, after the battle at Cannæ, were enrolled upon their own expressed desire to serve (cf. Liv. 22, 57, 11; Val. Max. 7, 6, 1): volones dicti sunt milites, qui post Cannensem cladem usque ad (show full text)
volvo, volvo, volvi, vŏlūtum, 3 (inf. pass. volvier, Lucr. 5, 714), v. a. Sanscr. varas, circumference; Gr. ἐλύω, to wrap; root ϝελ-, to roll, turn about, turn round, tumble any thing. Lit. In gen.: (amnis) volvit sub undis Grandia saxa, Lucr. 1, 288; Verg. A. (show full text)
Gaffiot, Dictionnaire latin-français (2016, ex 1934), merci à G. Gréco, M. De Wilde, B. Maréchal, K. Ôkubo!
unus ūnus, a, um, gén. ūnīus, dat. ūnī, 1 adj. numéral, un, une ; a) d'ord. au sing. ou avec le pluriel des subst. qui n'ont pas de sing. : una castra, un camp : [poét.] una excidia Virg. En. 2, 642, un désastre ; b) avec les adj. (show full text)
unus quivis ūnus quīvīs, v. unus.
volo,¹ 1 vŏlō, āvī, ātum, āre, intr., 1 voler : Cic. Nat. 2, 122 ; Div. 1, 120 || volantes, ium, f., les oiseaux : Lucr. 2, 1083 ; Virg. En. 6, 239 2 [fig.] = venir ou aller rapidement : per summa levis volat æquora (show full text)
volo,² 2 vŏlō, vīs, vult, vŏlŭī, velle, tr., I vouloir, désirer, souhaiter : 1 [abst] (mulieres) nolunt ubi velis Ter. Eun. 813, (les femmes) ne veulent pas quand tu veux, cf. Cic. Att. 7, 11, 2 ; tarde velle nolentis est Sen. Ben. (show full text)
volo,³ 3 vŏlō, ōnis, m., surt. au pl., vŏlōnēs, um (velle), esclaves rachetés aux frais du trésor public et enrôlés dans l'armée ; volontaires : Liv. 22, 57, 11 ; 23, 32, 1 ; v. P. Fest. 370, 8 || sing., Liv. (show full text)
volvo volvō, volvī, vŏlūtum, ĕre (cf. ἐλύω), tr., qqf. intr. I rouler, 1 faire rouler : amnis volvit saxa Lucr. 1, 288, le fleuve roule des pierres, cf. Virg. En. 11, 529 ; Hor. O. 3, 29, 38 ; Plin. (show full text)
Дворецкий И.Х., Отличный латинско-русский словарь (1976)
unus unus, a, um (gen. ius, поэт. иногда ius и i; dat. i, редко o, f ae) 1) один (u. miles Cs; u. de illis C; una castra Cs): u. em de multis или u. multorum C один из многих; uni... alii (alteri) C etc. одни... (show full text)
volvo volvo, volvi, volutum, ere 1) катать, катить, сбрасывать (saxa in aliquem Sl); скатывать (scarabaeus pilas volvit PM): flumen pecus volvit H река увлекает (уносит) скот; plaustra volventia V катящиеся повозки; 2) med.-pass. кататься, валяться (in tenebris volvi caenoque Lcr); катиться (lacrimae volvuntur V): volvi (show full text)
DuCange, Glossarium mediae et infimae latinitatis (1883-7)
UNUS, pro Quidam; quomodo dicimus Un. Vetus Charta Hispanica apud Bivarium ad Chron. Maximi pag. 330: Et Unus disciputus proterva mente respondit. Hispani dicerent, un discipulo respondio. Vita S. Wunebaldi cap. 30: Evenit, ut Unus homo vinctus duceretur. Adde Hodoeporicum S. Willelbaldi n. 14. 15. Vorstium de Latinitate falso (show full text)
VOLO, (VOLARE) Per vim auferre, furari, Gall. Voler. Vide supra Involare.
VOLO,² (VOLARE) dicitur de Nave velocius navigante, in Annal. Placent. ad ann. 1481. apud Murator. tom. 20. Script. Ital. col. 967: Naves dimissas quasi numero 75. violenter desuper Padum Volare facit. Faire Vouler le dragon, pro Vexillum explicare, in Lit. remiss. ann. 1383. ex Reg. 123. Chartoph. reg. ch. (show full text)
VOLVO, (VOLVERE) Expellere, ejicere, Gallice Chasser. Inquisitio ann. 1268. ex Schedis Praes. de Mazaugues: Et custodiebant oves suas in dicto territorio alte et basse sine prohibitione alicujus, et non vidit quod aliquis Volveret eos, nec ejiceret de dicto territorio. Infra: Et non inveniebant qui Volveret eos, nec diceret eis: (show full text)
VOLVO,² (VOLVERE) Ambitu complecti, Gall. Avoir de tour. Pactum inter Reg. Franc. et Venet. ann. 1268. in Reg. Cam. Comput. Paris. sign. Noster fol. 286. v°: Item una storia de feno, quae Volvat pedes viij. et medium et sit alta cum testis pedes v. et medium.
VOLVO,³ (VOLVERE) Concamerare, Gall. Vouter. Reg. 34. bis Chartoph. reg. part. 1. fol. 96. r°. col. 2: Tota Turris (de Ribemont) Volvenda, planchanda et solennda et quernelanda et escuanda, et turriculam, quae erat ante portam, oportet Volvere et desuper facere 1. estage, etc. Vide Voltare in Volutio.
Schuetz, Thomas-Lexikon, 2. Aufl. (1895)
unus, a, um einer im allgemeinen Sinne dieses Wortes (→ unitas), synonym mit idem, indivisus, singularis (←) und unicus, der Gegensatz zu diversus, divisus (←), multiplex, multus (← sub a) und plus (←): unum enim, quod est principium numeri, est de genere mathematicorum, quae habent esse in materia, sed (show full text)
Köbler, Gerhard, Lateinisches Abkunfts- und Wirkungswörterbuch für Altertum und Mittelalter (thanks to the author, http://www.koeblergerhard.de/Mittellatein-HP/VorwortMlat-HP.htm) (2010)
unum ūnum, mlat., N.: nhd. Eines; ÜG.: ahd. (sahha) Gl; Q.: Gl; E.: s. ūnus
unus ūnus, oinos (ält.), oinus (ält.), oenus (ält.), lat., Adj.: nhd. ein, einzig, alleinig, bloß, nur, der nämliche, irgendein, einerlei, jemand, jeder, ein bekannter, einmütig; ÜG.: ahd. alles ein NGl, (ander) O, T, ein B, Gl, I, MF, MH, MNPs, N, NGl, O, PT=T, T, WH, WK, (show full text)
volo volo, lat., M.: nhd. Freiwilliger; mlat.-nhd. Partisane; Q.: Liv. (59 v. Chr.-17 n. Chr.); Q2.: Latham (um 1170); E.: s. velle (1); L.: Georges 2, 3542, Walde/Hofmann 2, 829, Latham 517a, Blaise 965a
volvo volvere, lat., V.: nhd. rollen, kollern, wälzen, drehen, wirbeln, sich emporwälzen, abrollen, winden, abspulen, aufrollen, fortrollen, hinwälzen, herwälzen, verhängen, bestimmen, umherwogen lassen, beschäftigen, wieder überdenken; ÜG.: ahd. ahton Gl, biwegan Gl, bolon Gl, denken Gl, falton? Gl, flozen Gl, fuoren N, (gisagen) Gl, (hinawerdan) N, irgangan (show full text)
Neulateinische Wortliste (NLW), Johann Ramminger (www.neulatein.de/ version 09.2018, thanks to the author!)
unus, -a, -um – einer ( als indefiniter Artikel ): GVARINO ep 862 Vobis regratior, quia de concernentibus capitaniatui meo tam honorificabiliter per unam vestram litteram vestra me advisavit sapientitudo. PORCARI Traversari ep 25,27 (870) Quum (show full text)