Close Window

K��bler, Gerhard, Lateinisches Abkunfts- und Wirkungsw��rterbuch f��r Altertum und Mittelalter (thanks to the author, http://www.koeblergerhard.de/Mittellatein-HP/VorwortMlat-HP.htm) (2010): per

per per, lat., Präp., Präf.: nhd. durch, über, durch ... hindurch, über ... hin, entlang, lang, während (Präp.), in, mit, unter, vermittelst, wegen, aus, halber, vor, um ... willen, gründlich, völlig, sehr, um, damit, zufolge, gemäß; ÜG.: ahd. after Gl, MF, N, NGl, ana N, NGl, bi Gl, I, MF, N, PT=T, T, WH, duruh B, Gl, I, MF, MH, N, NGl, O, OG, Ph, T, TC, WH, (filu) Gl, fona Gl, N, NGl, halb N, in I, LB, N, T, WH, mit Gl, LB, N, NGl, ubar MH, T, WK, untar N, WH, (unz) N, uz WH, zi N; ÜG.: as. bi H, thurh GlPW, H, SPs; ÜG.: anfrk. thuro MNPs, LW; ÜG.: ae. geond (1) GlArPr, þerh Gl, GlArPr; ÜG.: afries. mith K, over L, thruch AB; ÜG.: an. fyrir; ÜG.: mhd. ane BrTr, durch BrTr, STheol, (mer) PsM, mit BrTr, nach BrTr, swanne PsM, über BrTr, übermittez STheol, zuo BrTr; ÜG.: mnd. achter, över; Vw.: s. dē-, sem-, -abiectus, -absūmere, -absurdus, -accēdere, -accipere, -accommodātus, -ācer, -acerbus, -acēscere, -acquitāre*, -āctio, -āctus, -acūtus, -adiūtor?, -admodum, -adulēscēns, -adulēscentulus, -adversārī, -aedificāre, -aegrōtāre, -aemulārī, -aequāre, -aequātio, -aequātor, -aequātus, -aequē, *-aequus, -aestimāre, -affīnāre, -affīnātio, -agere, -agitāre, -agnōscere, -agrāns, -agranter, -agrāre, -agrātio, -agrātor, -agrātrīx, -albus, -allocāre, -altus, -amābilis, -amandus, -amāns, -amanter, -amāre, -amātio, -amārus, -ambulāns, -ambulāre, -ambulāta, -ambulātio, -ambulātor, -ambulātōrium, -ambulātōrius, -ambulātus, -amīcē, -amīcus, -āmittere, -amoenus, -ampliāre, -amplificāre, -amplius, -amplus, -anna, -anceps, -angustē, -angustus, -annāre, -annātus, -annōsus, -ante, -anteā, -antīquus, -apertē, -apertus, -applicāre, -appositus, -aptāre, -arāre, -ardēre, -ārdēscere, -arduus, -ārēscere, -argūtus, -āridus, -armāre, -armātus, -ascendere, -asper, -assiduus, -assus, -astrictus*, -astūtulus, -astūtus, -attentē, -attentus, -atticus, -audīre, -auferre?, -augēre, -augustus, -aurīre?, -avidus, -āvolāre, -bacchārī, -bāsiāre, -beāre, -beātus, -bellāre, -bellē, *-bellus, -bene, -benevolus, -benīgnē, *-benīgnus, -bibere, -bibesia, -bītere, -blandē, -blandus, -bonus, -breviātus, -brevis, -breviter, _-bullīre, -caedere, -caesus, -calcāre, -calcātio, -calcus, -calefacere, -calefierī, -calēscere, -calidus, -callēscere, -callidē, -callidus, -candefacere, -candēscere, -candidus, -cantāre, -cantātio, -capābilis, -captūra, -carēre, -carricāre*, -cārus, -cassus, -catapsāre, -cautē, -cautus, -cavēre, -cēdere, -celeber, -celebrāre, -celebrātio, -celebris?, -celer, -cellere, -celsus, -cēnsēre, -cēnsio, -ceptibilis, -ceptibilitās, -ceptibiliter, -ceptio, -ceptīvus, -ceptor, -ceptrīx, -ceptum, -ceptus (1), -ceptus (2), -cernere, -cernis, -certē, -cīdere, -ciēre, -cipātio, -cipere, -cipibilis, -circumīre*, -cissor, -citāre, -citātim, -citē, -citus, -cīvīlis, -cīvīlitāre, -clāmāre, -clārēre, -clārēscere, -clīnāre, -clūdere, -cōgere, -cōgitāre, -cōgnitio, -cōgnōscere, -cōlāre, -cōlātio, -cōlātōrium, -colere, -colligere, -collocāre, -colopāre, -combūrere, -comedere, -cōmis, -commodē, -commodus, -compilāre, -complēre, -compōnere, -comportāre, -comptus, -computāre, -cōnārī, -concremāre?, -condiscere, -cōnexus, -cōnferre, -cōnfirmāre, -cōnfricātio, -cōnfundere, -congruus, -cōnsulere, -cōnsūmere, -cōnsummāre, -contāre, -contārī, -contātio, -contātīvē, -contātīvus, -contātor, -contātrīx, -contātum, -contentus, -contestārī, -continēre, -contumāx, -cooperīre, -cōpiōsē, -cōpiōsus, -coquere, -coquus, -crassus, -crēbrātus, -crēbrēscere, -crēbrius, -crēbrō, -crēdere, -crepāre, -crēscere, -crībrāre, -cruciāre, -crūdus, -cubuisse, -cūdere, -culsio, -culsus (1), -culsus (2), -cultor, -cunctārī, -cupere, -cupidus, -cupientissimē, -cupientissimus, -cūrāre, -cūriōsus, -currere, -curribilis, -cursāre, -cursātio, -cursio, -cursitāre, -cursor, -cursus, -cussa?, -cussāre?, -cussātus, -cussibilis, -cussio, -cussiōnālis, -cussīvus, -cussor, -cussōrium, -cussōrius, -cussūra, -cussus (1), -cussus (2), -cutentia, -cutere, -cutīvum, -dāgāre, -dāgātus, -damnāre, -dēbēre, -dēbitus, -decēns, *-decēre, -dēcipere, -decōrus, -dēfessus, -dēficere, -dēflēre, -dēicere, -dēlectābilis, -dēlēre, -dēlīrus, -dēmōnstrāre, -dēnsus, -depsere, dere, -dēscendere, -dēscrībere, -dēsīderābilis, -dēsinere, -dēstruere, -dētonāre, -dibilis, -dibilitās, -dīcere, -differre, -difficilis, -difficiliter, -dīgerere, -dignus, -dīlēctus, -dīligēns, -dīligenter, -dīscere, -discooperīre*, -discoquere, -disertē, -disertus, -dissipāre, -dissuādēre, -dita?, -ditē, -ditim, -ditio, -ditor, -ditrīx, -ditum, -ditus (1), -ditus (2), -diū, -dius, -diūturnus, -dīves, -dīvidere, -dīvitās, -docēre, -docilis, -doctē, -doctus, -dolāre, -dolēns, -dolenter, -dolēre, -dolēscere, -domāre, -dominārī, -domitor, -dōna, -dōnābilis, -dōnāmentum, -dōnantia, -dōnāre, -dōnārius, -dōnātio, -dōnista, -dōnum, -dormīscere, -dūcere, -ductāre, -ductilis, -ductio, -ductor, -dūdum, -duellio, -duellis, -dulcis, -dūrābilis, -dūrāre, -dūrātio, -dūrus, -edere, -ēdere, -edia, -ēdomāre, -efferre, -efficāx, -efflāre, -effluere, -effluus, -effodere, -effundere?, -egēnus, -eger (1), -eger (2), -egrē, -ēgregius, -egrīnābundus, -egrīnāri, -egrīnātio, -egrīnātor, -egrīnitās, -egrīnus, -ēlabōrāre, -ēlēcta, -ēlegāns, -ēleganter, -ēlixāre, -ēloquēns, -ēmendāre?, -ēmensum, -ēminēre, -emnis, -ēmptālis, -ēmptāre, -ēmptio, -ēmptīvus, -ēmptor, -ēmptōriē, -ēmptōriō, -ēmptōrium, -ēmptōrius, -ēmptrīx, -ēmptus, -endiē, -endināre, -endinātio, -endinātus, -endinus, -ennālis, -ennāre, -ennē, -ennīre*, -ennis, -enniservus, -ennitāre, -ennitās, -enniter, -ennitūdo, -ennitus, -ēnūtrīre, -equitāre, -ērogāre, -errāre, -ērudītus, -ērumpere, -esse, -ēsus, -ēvacuāre, -ēvellere?, -ēvolvere, -excaecāre, -excelsus, -excīdere, -excitāre, -excoquere, -excūsātio, -excutere, -exīlis, -exīliter, -eximius, -exīre, -exemplificāre, -exercēre, -exercitātus?, -exigere, -exiguē, -exiguō, -exiguum, -exiguus, -exīlis, -exoptāre, -exoptātus, -expedīre, -expedītus, -expendere, -explicāre, -explicātus, -exsanguis, -exsequī, -exsiccāre, -exsolvere, -exspectāre, -exstruere, -extēnsus, -extermināre, -extrāneus, -fabricāre, -facētē, -facētus, -facile, -facilis, -facul, -fācundus, -falcātio, -falsus, -familiāris (1), -familiāris (2), -familiāriter, -fāmōsus, -farcīre, -fārī, -fāstus, -fatuus, -fectē, -fectiālis, -fectibilis, -fectibilitās, -fectio, -fectiōnābilis, -fectiōnālis, -fectiōrāre, -fectissimus, -fectitās, -fectīvus, -fectō?, -fectoperus, -fector, -fectōrius, -fectrīx, -fectum, -fectuōsus, -fectūra, -fectus (1), -fectus (2), -fēcundus, -fēlīx, -fendere, -ferēns, -ferentia, -ferīre, -fermentāre, -ferre, -ferus, -fervefierī, -fervēns, -fervēre, -fervidus?, -fessus, -fica, -ficere, -fidāre, -fidē, -fidēlis, -fīdēns, *-fīdere, -fidia, -fidiābilis, -fidiāns, *-fidiāre, -fidiōsē, -fidiōsus, -fidus (1), -fidus (2), -fīdus, -fīgere, -figūrāre, -fīlātus, -filis, -fīlum, -findere, -fingere, -fīnīre, -fīnītio, -firmāre, -fīxus, -flābilis, -flagellāre, -flāgitiōsus, -flagrāns, -flagrāre, -flagrātus, -flāmen, -flāre, -flātilis, -flātus, -flectere?, -flētus, -flōrēre, -flōridē, *-flōridus, -fluctuāre, *-fluēns, -fluenter, -fluere, -fluidus, -fluōsus, -fluus, -fodere, -foederātus, -fōmentāre, -forābilis, -forāculum, -forāle, -forāmen, -forāre, -forāta?, -forātio, -forātīvus, -forātor, -forātus, -fōrmāre, -fōrmātio, -formīdāre, -formīdātus, -formīdolōsus, -fortis, -fortiter, -fossāre, -fossio, -fossor, -fossūra, -fovēre, -fragilis, -fragrāns, *-fragrāre, -fremere, -frequēns, -frequentāre, -fretāre, -friāre, -fricāre, -fricātio, -frictio, -frīctio, -frīctiuncula, -frīgefacere, -frīgerāre, -frīgēre, -frīgēscere, -frīgidāre, -frīgidus, -fringere, -frīvolus, -frūctio, -fruere, -fruī, -fruitio, -frustrāre, -fūcāre, -fuga, -fugere, -fugium, -fulcīre, -fulgēre, -fulgidus, -fulgurāre, -fūnctio, -fūnctor, -fūnctōriē, -fūnctōrius, -fundere, -fungī, -furātus, -furere, -furnīre, -fūsio, -fūsor, -fūsōriē, -fūsōrium, -fūsōrius, -fūsus, -futūtor, -gaudēre, -gere, -gerere, -gestus, -glīscere, -gnārus, -graecārī, -grandēscere, -grandis, -graphicus (1), -graphicus (2), -grātus, -gravāre, -gravātus, -gravis, -graviter, -gredī, -gūstāre, -gustus, -gȳrāre, -habēre, -habitātio, -haurīre, -herciāre, -hibēre, -hibitio, -hiemāre, -hīlum, -honestus, -honōrāre, -honōrificē, -honōrificus, -horrendus, -horrēre, -horrēscere, -horridus, -hortārī, -hūmāniter, -hūmānus, -hūmectātio, -humilis, -icere, -idōneus, -igere, -īgnītus, -īgnōtus, -illūstrāre, -illūstris, -imbēcillus, -imēns (1), -imēns (2), -imere, -imitārī?, -immānis, -immēnsus, -impedīre, -impedītus, -impendere, -impius, -implēmentum, -implēre, -implētio, -improprius, -inānis, -incatholicus, -incertus, -incīdere, -inclutus*, -incōgnitus, -incommodē, -incommodus, -incōnsequēns, -inde, -indicāre, -indigēre, -indignē, -indignus, -indūcere, -indulgēns, *-indulgere, -industriōsus, -ineptus, -īnfāmis, -īnfantulus, -īnferre, -īnfīrmus, -īnfōrmiter, -īnfundere, -ingeniōsus, -ingrātus, -ingredī, -inīquus, -iniūrius, -inhūmānus, -inquīrere, -īnsīgnis, -īnsolēns, -īnstringere?, -intellegere, -intempestīvus, -interficere, -intrāre, -inungere, -invalidus, -invenīre, -invīsus, -invītus, -īrātus, -īre, -ītē, -ītia, -ītio, -ītor, -ītūra, -ītūrus, -ītus (1), -ītus (2), -iūcundē, -iūcundus, -iugulāre*, -iūnctus, -iūrgus, -iūriosus, -iūrium, -iūrus (1), -iūrus (2), -iuvenis*, -lābī, -labōrāre, -lacrimābilis*, -lactāre, -laetārī, -laetus, -lambere, -lascīvus, -lātē, -latēre, -lātio, -lātīvus, -lātor, -lātrīx, -lātus, -laudābilis, -laudāre, -lavāre, -lecebrae, -lēctitāre, -lēctor, -lectus, -lēgāre, -legere, -lēnīre, -lepidē, -lepidō, -lepidus, -lēvigāre, -levis, -leviter, -libēns, -libenter, -līberālis, -līberāliter, -līberāre, -libēre, -lībrāre, -lībrātio, -ligāre?, -līmāre, -līmes, -linere, -lingere, -linīre, -lippidus, -liquidus, -litāre, -litterātus, -longē, -longinquus, -longus, -loquī, -lūcēns, -lūcēre, -lūcēscere, -lūcidāre, -lūcidē, -lūciditās, -lūcidulus, -lūcidus, -lucrārī, -lūctuōsus, -luere, -lūmināre, -lūsio, -lūsōrius, -lūstrāns, -lūstrāre, -lūstrārī, -lūstrātio, -lūstrātor, -lūstrātus, -lūstris, -lūstrium, -macer, -mācerāre, -madefacere, -madēscere, -maestus, -māgnificus, -māgnus, -māgnificus, -male, -malus, *-mānāns, -mānanter, -mānāre, -mānāscere, -mandāre, -mandūcāre, -manendus, -manēns, -manenter, -manēre, -mānsibilis, -mānsio, -mānsīvē, -mānsor, -mānsōrius, -marcēre, -marcēscere, -marīnus, -mātūrāre, -mātūrēscere, -mātūrus, -māximē, -māximus, -meābilis, -meāre, -meātio, -meātor, -meātus, -medicāre?, -mediocris, -meditāre, -meditārī, -meditātus, -medius, -mēiere, -melancholicus, -melior, -mēnsio, -mēnsūrāre, -merdāre, -merēre, -metere, -mētīrī, -micāns, -micāre, -mīlitāre, -mināre, -mingere, -minimus, -ministrāre, -minuere, -minūtātim, -mīrābilis, -mīrandus, -mīrificus, -mīrus, -mīscēre, -missa, -missārius, -missibilis, -missio, -missīvē, -missīvus, -missor, -missū, -missum, -missus, -mītis, -mittere, -mixtāre, -mīxtē, -mīxtim, -mīxtio, -mixtūra, -mīxtus (1), -mīxtus (2), -modestus, -modicē, -modicitās, -modicus, -molere, -molestē, -molestus, -molliāre, -mollīre, -mollis, -monēre, -mōnstrāre, -morārī, -morī, -mortuus (1), -mōtio, -movēre, -mulcēre, -mulgāre, -mulsio, -multō, -multum, -multus, -mundāre, -mundātio, -mundus, -mūnīre, -mussitāre*, -mūtābilis, -mūtāre, -mūtārī, -mūtātim, -mūtātio, -mūtātīvē, *-mūtātus, -narrāre, -natāre, -nāvigāre, -necābilis, -necābiliter, -necāre, -necessāriō, -necessārius, -necesse, -negāre, -neglegēns, -nēre, -nesciēns, -niciābilis, -niciālis, -niciēs, -nicio, -niciōsē, -niciōsitās, -niciōsus, -niger, -nigrāre, -nimiē, -nimium, -nimius, -nitenter, -nitēre, -nītī, -nitidus, -niveus, -nix, -nōbilis, -nocēre, *-noctāns, -noctanter, -noctantia, -noctāre, -noctārī, -noctātio, -noctēscere, -nocturnālis, -nōmen, -nōmināre, -nōscere, -notāre, -notāre, -notātio, -notātus, -nōtēscere, -nōtus, -novāre, -nox, -noxius, -nūbilāre, -nuere, -nūllus, -numerāre, -nuntiāre, -nūtrīre, -obligāre, -oblīquus, -obrigēscere, -obscaenus, -obscūrus, -obtūsē*, *-obtūsus, -occīdere, -occultus, -odiātus, -odiōsus, -ōdīre, -officiōsē, *-officiōsus, -olēre, -ōlim, -opācus, -opertum, -opportūnē, -opportūnus, -optābilis, -optāre, -optātō, -optātus, -optimē, -optimus, -opus, -ōrāre, -ōrātio, -ōrātor, -ōrātōrius (1), -ōrātōrius (2), -orbis, -ōrdināre, -ōrdīrī, -orīrī, -ōrnāre, -ōrnātē, -ōrnātio, -ōrnātus, -orthodoxus*, -ōsculārī, -ōsē, -ossēscere?, -ōsus, -ovem, -pācāre, -pācātio, -palaestricōs, -palam, -pālārī, -pallidus, -palpāre, -parcē, -parcus, -pars, -partia, -parum, -parvulus, -parvum, -parvus, -pāscere, -pāscī, -pāstus, -patēre, -patēscere, -patulus, -pauculus, -paucus, -paulum (1), -paulum (2), -paulus, -pauper, -pauxillus, -pavāre, -pavefacere, -pavēscere, -pavidus, -peccāre, -pedīre, -pellere, -pendere, -pendēre, -pendiculāris (1), -pendiculāris (2), -pendiculāritās, -pendiculāriter, -pendiculātor, -pendiculātus, -pendiculum, -pendium, -penetrāre, -pēnsāre, -pēnsātio, -pēnsē, -pēnsio, -pēnsōria, -pēnsum, -pēnsus, -peram, -perāre, -perē, -perīre, -peritūdo, -perniciōsus, -perus, -perversus, -pes, -pessāre, -pessīcius, -pessio, -pessīvus, -pessor, -pessus (1), -pessus (2), -petere, -petī, -petiāre, -petim, -petio, -petitor, -petrābilis, -petrāre, -petrātio, -petrātor, -petrātum, -petrātus, -petuābilis, -petuālis, -petuāliter, -petuāre, -petuārius, -petuātio, -petuē, -petuitās, -petuiter, -petuō, -petuus, -pexus, -pingere, -pinguis, -placēre, -placidus, -placitāre, -placitum, -plānāre, -plantāre?, -plānus, -plectere, -plexī, -plētus, -plexābilis, -plexābiliter, -plexāri, -plexē, -plexim, -plexio, -plexiōnātus, -plexitās, -plexus (1), -plexus (2), -plicar, -plicāre, -plicātus, -plovēre, -pluere, -plūmis, -plūres, -plūrimum, -plūrimus, -plus, -pluvium, -poenālis, -polīre, -polītē, -polītio, -polītus, -populāri, -portāre, -possidēre, -pōtāre, -pōtātio, -potīrī, -praehendere*, -praehensio*, -praestāre, -prandēre, -pretiāre, -pretiōsus, -primere, -prius, -probābilis, -probāre, -probus, -prōclīvis, -profundus, -properē, *-properus, -propinquus (1), -propinquus (2), -prōsper, -prōsternere, -prōstrātus, -prōvidus, -prūdēns, -prūrīscere, -pudēscere, -pudīcus, -pūgnāx, -pulcher, -pulchrē, -pulsāre, -pulsus, -pūnctum, -pūnctus (1), -pūnctus (2), -pungere, -pūrē, -pūrgāre, -pūrus, -pusillus, -putāre, -putātio, -putidus, -putrēscere, -quadrātus, -quam, -quāquam, -quiēscere, -quiētāre*, -quīrendum, -quīrere, -quīsita, -quīsītē, -quīsītio, -quīsītor, -quīsītrīx, -quīsītum, *-quīsītus (1), -quīsītus (2), -rādere, -radiāre, -rārō, -rārum, -rārus, -reconditus, -rēctē, -rēctio, *-rēctus, -reddere, -rēpere, -rēptāre, -rēptātio, -reverendus, -reverēns?, *-reverērī, -rīdiculē, -rīdiculus, -rīmāre, -rīmārī, -rīmōsus, -rōdere, -rogāre, -rogātio, -rogitāre, -rotundus, -ruere, -rumpere, -sacer, -saepe, -saepius, -saevīre, -saevus, -salsē, -salsus, -saltāre, -salūbris, -salūtāre, -salūtātio, -salvāre, -sānāre, -sānctē, -sānctus, -sānus, -sapidus, -sapiēns, -sapienter, -scelerātus, -scelestus, -sciēns, -scienter, -scindere, -scīre?, -scīscere, -scītē, -scītor, -scītus, -scōpāre, -scrautinium, -scrībere, -scrīptio, -scrīptitāre, -scrīptor, -scrīptum, -scrīptūra, -scrūtābilis, -scrūtāns, -scrūtāre, -scrūtārī, -scrūtātio, -scrūtātor, -scrūtātrīx, -sculptus, -scultāre, -secāre, -sectārī, -sēcūrus, -secūtio, -secūtor, -secūtōria, -secūtōrius, -secūtrīx, -sēdāre, -sedēre, -sēdūcere, -sēdulus, -sēgmen, -sēgnis, -sēmināre, -sēmōtus, -senex, -senīlis, -sentīre, -sentīscere, -septimanāre, -sepultus?, -sequāx, -sequēns (1), -sequēns (2), -sequere, -sequestrāre, -sequī, -sequibilis, -serere (1), -serere (2), -sērō, -serpere, -servāre, -sevērābilis, -sevērābilitās, -sevērāns, -sevēranter, -sevērantia, -sevērāre, -sevērātim, -sevērātio, -sevērātor, -sevērātrīx, -sevērātus, -sevērus, -sibus, -siccāre, -siccātus, -siccus, -sīdere, -sīgnāre, -silātus, -silīre, -similis, -simplex, -singulāris, -singulus?, -sistenter, -sistentia, -sistere, -sitīre, *-solēns, -solenter, -solēre, -solidāre, -solidus, -solūta, -solūtio, -solūtor, -solvere, -somnietās, -sōna, -sōnācea, -sōnālis, -sōnālitās, -sōnāliter, -sonāns, -sonāre, *-sōnāre, -sōnāre, -sōnārius, -sonātio, -sōnātīvē, -sōnātīvus, -sōnātus, -sōnia, -sōnīna, -sōns, -sōnula, -sonus, -sorbēre, -sordidus, -spatiārī, -speciōsus, -spectāre, -spectātor, -spectē, -spectio, -spectīva, -spectīvus (1), -spectīvus (2), -spector, -spectrīx, -spectus (1), -spectus (2), -speculārī, -spergere, -spex, -spicābilis, -spicācē, -spicācia, -spicācitās, -spicāciter, -spicārī, -spicātor, -spicāx, -spicere, -spicibilis, -spicientia, -spicilia, -spicīvus, -spicuē, -spicuitās, -spicuum, -spicuus, -spīrāre, -spissō, *-spissus, -splendēre, -stabilīre, -stāns, -stāre, -sternere, -stīllāre, -stimulāre, -stīpāre, -stirpāre, -strēnuē, -strēnuus, -strepāre, -strepere, -strepidus, -strictē, -strictim, -strictio, *-strictus, -strīdere, -stringere, -struere, -studēre, -studiōsē, -studiōsus, -stultē, -stultus, -stupidē, *-stupidus, -stuprārī, -suābilis, -suādēns, -suādenter, -suādēre, -suādī, -suādibilis, -suādibilitās, -suāsibilis, -suāsibilitās, -suāsibiliter, -suāsio, -suāsitrīx, -suāsor, -suāsōriē, -suāsōrius, -suāstrīx, -suāsus (1), -suāsus (2), -suāvis, -suāviter, -subhorrēscere, -subīre, -subtīlis, -subtīliter, -sūdāre, -suere, -sufficere, -sufflāre, -sulāre, -sulcāre, -sulcātus, -sultāre, -sultātio, -sultātor, -sūmere, -summāre, -super, -superfluus, -suplēre, -suscitāre, -tābēscere, -taedēre, -taedēscere, -taesus, -tangere, -tassāre, -tāxāre, -tegere, -temerārius, -temere, -tendere, -tener, -tenēre, -tēnsus, -tentāre, -tenuis, -tepidus, -terebrāre, -terere, -tergēre, -terminis, -terrāre, -terrefacere, -terrēre, -terricrepus, -terrificāre, -territāre, -territio, -tēstārī?, -tēstātus, -texere, -timefacere, -timefactus, -timēre, -timēscere, -tinācitās, -tināciter, -tināx, -tinēns (1), -tinēns (2), -tinenter, -tinentia, -tinentium, -tinēre, -tingere, -tinguere, -titulāre, -tolerāre, -tollere, -tonāre, -tondēre, -torquēre, -tortuōsus, -tractāre, -tractātē, -tractātio, -tractātor, -tractātus, -tractio, -tractus, -trādere, -trahere, -trāicere, -trānsāctus, -trānsforāre, -trānsiēns, -trānsīre, -trānsitio, -trānsitīvē, -trānsitor, -trānsitus?, -trānslūcidus, -trānsmittere, -trānsvector, -tremīscere, -trepidus, -tribuere, -trīcāre, -trīcōsus, -tristis, -trītus, -truncāre, -trutināre, -trūsus, -tumēscere, -tumultuōsē, *-tumultuōsus, -tunda, -tundere, -turbābilis, -turbāmen, -turbāre, -turbātē, -turbātio, -turbātīvus, -turbātor, -turbātōrius, -turbātrīx, -turbātus, -turbidus, -turpis, -tūsāre, -tūsātus, -tūsiacium, -tūsiagium, -tūsio, -tūsōrium, -tūsūra, -tūsus (1), -tūsus (2), -ūber, -ubīque, -ūnctio, -ūnctor, -ūnctus, -undāre, -ungere, -unguen, -ūnīre, -urbānē, -urbānus, -ūrere, -urgēre, -ūsitāre, -ūsitātio, -ūstio, -ūstus, -ūtī, -ūtilis, -ūtiliter, -vacuus, -vadāre, -vadārī, -vādere, -vagābilis, -vagāre, -vagārī, -vagātio, -vagātus, -vagus, -valdē, -valēre, -validus, -vapōrāre, -variē, *-varius, -vāsātus, -vāsio, -vāsor, -vāsōriē, -vāsōrius, -vāstāre, -vāsus, -vectio, -vector, -vehere, -velle, -vellere, -venārī, -vendere, -venēnātus, -venerābilis, -venīre, -ventilāre, -ventio, -ventor, -ventus (1), -ventus (2), -venustus, -verērī, -vermiculāris?, -verrere, -versāre, -versāriō, -versē, -versibilis, -versio, -versitās, -versor, -versus, -vertere, -vertrīx, -vesperāscere, -vesperī, -vēstīgābilis, -vēstīgāre, -vēstīgātio, -vēstīgātor, -vetus, -vetustus, -viābilis, -viam, -viāre, -vicācia, -vicācitās, -vicāciter, -vicāx, -victor, -vicus, -vidātio, -vidēre, -vigēre, -vigil (1), -vigil (2), -vigilāns, -vigilantia, -vigilāre, -vigilātio, -vigilia, -vigilis, -vigilium, -vīlis, vinca, -vincere, -vindēmiāre, -violentus, -virēre, -virgo?, -viridis, -virtuōsus, -vīsere, -vīsor, -vium, -vius, -vocāre, -volāticus, -volāre, -volitantia, -volitāre, -volūtāre, -volvere, -vomere, -vorāre, -vulgāre, -vulgātē, -vulgātio, -vulgātus; Hw.: s. prae; Q.: XII tab. (um 450 v. Chr.), AB, B, Bi, BrTr, Cod. Eur., Conc., Dipl., Ei, Gl, GlArPr, GlPW, H, HI, I, K, L, LAl, LB, LBai, LBur, LCham, LFris, LLang, LRib, LSax, LThur, LVis, LW, MF, MH, mit Gl, MNPs, N, NGl, O, OG, PAl, Ph, PLSal, PsM, PT=T, SPs, STheol, T, TC, WH, WK; E.: idg. *per- (2A), Präp., vorwärts, über, hinaus, durch, Pokorny 810; W.: nhd. per-, Präf., per..., hindurch, während; L.: Georges 2, 1559, TLL, Walde/Hofmann 2, 283f., Kluge s. u. per-, Kytzler/Redemund 537, Niermeyer 1023, Habel/Gröbel 281, Latham 340b, Blaise 670a, Heumann/Seckel 416b