Close Window

Schuetz, Thomas-Lexikon, 2. Aufl. (1895): praeparo

praeparo, (praeparare)

vorbereiten.

Zu causa praeparans → causa sub b.