Close Window

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum (thanks to the Centre for Classical Studies at the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences (www.ics.cas.cz/en)) (2017): deduco

deduco deduco, -ere, -duxi, -ductum

1 a deorsum ducere – vést shora dolů, svádět

b ducere, abducere, adducere, comitari – vést, odvádět, přivádět, doprovázet: patriarcha...nos...in palacium suum d-xit (vetus vers.: vede ) |KarVita 353a|; d-c (gl.: dowed ) eos in manum gladii (Vulg. Ier. 18,21) |CapPr P 791 f.116v|; d-ere...zawesti |LexClemB f.11rb|; stella...navigantes...d-et (gl.: dowody ) ad portum |KNM XIV E 5 f.228v in mg.|; d-o, -cis, -xi...dowesti |VocLact f.aa 6vb|

c transl.: revocare, amovere, avertere – odvádět, odvracet od něčeho

d commovere, impellere, pellicere – pohnout, podnítit k něčemu, získat pro něco, zlákat: Ludovicus...decipiens patrem meum ad composicionem eum d-xit (vetus vers.: připravil jeho ) |KarVita 360b|

e derivare, trahere (originem) – odvozovat (např. původ)

f subtrahere – odčítat, srážet

g continuare, degere (tempus) – nepřetržitě konat, trávit (čas)

+ iunct. (ad 1a,d): deducere de hoc saeculo de medio tollere – sprovodit se světa: Waczlaw de O. c(onqueritur) s(uper) Benessium de P., quia fratrem ipsius Waczlawonis...de hoc seculo d-xit |(1390) LibCit I 83| deducere ad effectum (cf. ThLL V /1 280,26), in effectum, ad perfectum (cf. ThLL ib. 45: ad perfectionem) ad effectum perducere, perficere – uskutečnit, dokonat, dokončit: ut eo liberius possent conceptam de nobis maliciam d-ere in effectum |ScriptHus II 207|; quatenus serenitas vestra nobis dignetur hoc ad effectum d-ere |(1435) MonConc 658|; hanc (reformacionem monasterii) usque ad perfectum minime d-ere valemus |(1455) DocCorKadl 256|; al. deducere ad notitiam (notionem) notum facere – oznámit: ego Potha...ad universorum d-o noticiam..., quod...bona...vendidi |(1371) TabMorB 96b|; vult (Hedwica) d-ere ad noticiam baronum |(1375) LibCit I 13|; nos...d-imus ad noticiam singulorum, quod |Třeb C 2 f.181v|; nos...consules...cunctis publicam d-imus ad nocionem, quod |(1441) TopTgApp 49a|; al. deducere alqm ad damna damnis afficere – způsobit škodu: quia eundum (! Bernhardum)...ad diversimoda dampna d-xit (Iessco) |(1392) LibCit I 95|

2 apportare, advehere, comportare – dopravovat, dovážet, svážet: ut nulli thelonearii...ab hominibus et curribus...vinum, bladum et alia...victualia...d-entibus aliquid racione thelonei...exigant |(1306) DocVset 90|; interfectum...ad popravam Pragensem iusticiariam vel batibulum d-et (actor; vetus vers.: má...vléci jej ) |OrdoIud 213|; debent (homines predicti) omnia metere et d-ere in horreum |RegTreb 5|; qui vero habent laneos, tenentur fenum cum villanis d-ere ad locum per purggravium ibidem deputatum |(1406) CodIurMun IV/1 284|; de curru, quo frumentum alias d-eretur, unum grossum album |(1474) ib. IV/2 161|; saepe

3 exportare – vyvážet: quicunque vinum emerit quodcunque non ad propinandum, sed ad d-endum |(s. XIV) CodIurBoh II/3 358|

4 alcis arbitrio alqd permittere – předložit k rozhodnutí: extunc id super subcamerarium d-ximus et subcamerarius respondit |(1391) TadCanc 261|; negocium tale d-ctum fuit ad barones in O., qui...ad colloquium convenerant, et fuit questum ab eis, quid faciendum censerent |(1406) LibCit II 15|

5 a tradere – odevzdat: ne michi...dictum iudicium cuicumque wladikoni...vendere aut ad manum validam d-ere...liceret |(1358) RegDipl VI 518|; cum autem...Iohannes episcopus...huiusmodi litteris tibi directis et ad manus eius d-ctis prefatas decimas imposuerit |(1393) DocWenc I 95|; nos non sumus missi...nisi ad maiestatem vestram ad d-endum eidem maiestati peticiones...regni Boemie |(1434) MonConc 513|

b alqd (spec. bona immobilia) alci possidendum tradere – uvést v držení, zvláště nemovitostí, provést ,zvod‘: d-ctus est Herso de T. super willam B. domini Wznathe de R. super LX m(arcas) g(rossorum)...d-cta est Katherina...super willa L. |(1406) LibCit I 146|; d-ctus est Wenceslaus...super dominum Sudkonem de Z. in bona Z. ...in CXX sexagenas |(1407) ib. 214|; d-cta est Elska de B. ...ad hereditaria sua bona in W. |ib. 217|; saepe ib.; cf. inducere (spec. iur. b) iunct.: deducere in possessionem eodem sensu: nos...Petrum plebanum...in possessionem pristinam decimarum...d-imus et reponimus sentencialiter |(1352) LibConf I/1 173|

6 a transferre, traducere – přenášet, převádět: Gira...d-it alias przewody de illa particula vineolle...ius moncium |(1455) ArchPr 2003 f.B 18r|; Iohannes S. d-it super suam vineam...omnem censum alias poplatky de humuleto Thomasskonis |(1461) ib. f.F 30v|

b alqd in alqm transferre, conferre – svádět, svalovat na někoho: si autem ille dicit se equm (!) aput alium emisse et ad illum vult d-ere, quod dicitur in vulgari schuben, sic d-etur, donec verus venditor inveniatur |(1249) CodDiplBoh IV 313a ( sim. ib. 313b, ubi: schiben, SentIgl 290, ubi: schibung)|

7 a probare, philos.: argumentatione, colligendo probare – dokazovat, dovozovat, vyvozovat: que alias d-ere...conabor inconvicte |JanovReg III 39|; ex consequente illo leviter d-itur communis humanitas in hominibus |StanDeUniv 23|; hoc aliqualiter sic potest d-i |IenstVer 14*|; si ausus fuerit (Stokes) dicere, quod litera est falsificata, obliget se sub pena ad hoc d-endum |HusStok 66|; sic interruptum est argumentum et non est cum probacione d-ctum |PetrZat 348|; ut est superius d-ctum |HilTract f.g 2v|; saepe constr.: c. dat.: d-xit (Bernhardus) pape Eugenio, quod apostolis...interdicitur dominatus |HusStan 291| c. praep. ex : ex istis enim ipsorum (testium) ydoneitas ad manifestandum regulam veritatis bene potest d-i |JanovReg II 41|; potest enim d-i ex scriptura solida, quod Cristus...est in sacramento |IohZatEuch 13|; al. c. praep. per : prout d-it apostolus per plura, loquens ad Romanos |JanovReg II 15|

spec. de iure – o právu: dantes et decernentes (barones) pro iure obtento et plene d-cto ipsas virgines...circa...possessionem debere remanere...census antedicti |(1389) RegTab I 526|; quia nullum ius ad prescriptam curiam d-xit (Iacobus) |(1456) FontM 133|

b exponere, explicare (cf. ThLL V/1 282,67) – vykládat: sicut de hoc diffuse est d-ctum cap. X |PalEccl 247*|; al. ib. part. praes. deducens in iunct. ,per deducens‘ fere i. q. argumentatio, probatio – dovozování, dokazování: ergo conclusio vera; minor probatur per d-s ad inconveniens |HusSent 611| part. pf. pro subst. *deductum, -i, n. expositio, explicatio – vývod, výklad: cum d-a in carta...continent veritatem |(1401) ActaIudCons IV 27|; contra regulam monachalem non obstant d-a partis adverse |CapPr P 1198 f.250r|; al.