Close Window

Lewis : existo

existo, existo, ĕre, v. exsisto.