Close Window

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum (thanks to the Centre for Classical Studies at the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences (www.ics.cas.cz/en)) (2017): expendo

expendo expendo, -ere, -pendi, -pensum script. et form.: -davit |(1379 Maii 28) ArchPr|

1 a exaequare (e. g. auro) – vyvažovat (např. zlatem)

b pensare, ponderare – odvažovat, vážit

c transl.: deliberare, considerare, examinare – uvažovat, rozvažovat, zkoumat

d (pecuniam) impendere, persolvere – vynakládat (peníze), platit: e-ere ztrawiti |LexClemB f.13vb|; e-ere protrawiti |LexS p.133b|; e-o, -dis...wynaložiti |VocLact f.bb 6vb|

e (poenam) luere – odpykávat (trest)

+ constr. (ad 1d): c. praep. in c. acc. (cf. ThLL V/2 1640,68): pecunias..., quas in vestium cultum prius e-ere consueverat |VitaIenst 451| c. praep. in c. abl. (cf. ThLL ib.): 24 gr. ...in recreacione fratrum debent e-i |(1363) RegDipl VII 892|; illi debent colligere pecunias et e-ere in necessitatibus universitatis |StatUniv 9|; una pauper mulier non e-et nestrawi tres denarios in oleo |UK XX B 5 f.56r|; al. c. praep. pro (cf. ThLL ib. 69): paramenta ecclesie...sunt e-sa pro stipendiariis |ChronCapit 24b|; v. etiam infra obi. omisso (ad 1d): si vero in equo venerit (Blasius), tunc una cum equo debet e-ere super dampna fideiiussorum |(1404) LibContrRok f.10r|

2 a agere, peragere (tempus, vitam), impendere (operam sim.), etiam profundere (cf. ThLL V/2 1642,26,43; 1643,13,17,19) – trávit (čas, život), vynakládat (úsilí apod.), též promrhávat: totum (tempus) e-itur in psalmodiis et divinis laudibus |PetrZittChron 99a|; quam timere possumus nos miseri, qui vires nostras et affectus tociens in peccatis carnalibus et causis mundialibus e-imus |HusEp 74|; numquid...tempora vane e-entes, ut beneficiis ditentur..., sunt vere pauperes spiritu? |IacMisAcad 380|; totam diem non in lasciviis, sed in hiis, que salutem animarum concernunt, e-ebant (vetus vers.: usilovali sou nebo ztravovali sou ) |LaurBrzezHist 401|; decet studentes..., ut tempora eorum inutiliter non e-ant (gl.: neztrawyly ) |KNM XIV E 5 f.201v|

b cum alqo: communes sumptus facere, simul vivere – žít na společné útraty, žít, pobývat s někým: plebanus e-it cum plus consumptuosis huius civitatis et non circa ecclesiam |VisitArchid f.12r|; Franciscus moratur circa ipsam (mulierem) in domo et e-it cum eadem |ib. f.18|; dominus Ioannes..., qui nobiscum e-ebat |HusEp 248|; al.

3 refl.: se ad mortem offerre, sanguinem, vitam profundere pro alqo – obětovat se, vydat se: Iesus namque cum totum seipsum e-it pro nobis, ...demum suum corpus et sanguinem pro nobis in laboribus...expensatum et traditum reliquit nobis et dedit...ad comedendum et bibendum |JanovReg II 51| part. pf. pro adi. expensus 3. (cf. ThLL V/2 1643,33; DfG 218a) consumptus – utracený, strávený: e-us protraweny |LexClemB f.46rb|; e-us straweny |LexS p.78a| subst. expensa, -ae, f. (medio aevo saepius pl.) script. exsp- v. infra; -ss- |(1390) DocAltov I 209|

1 impensa (pecunia), sumptus – vydání, výdaj, náklad: miserunt nobis in e-is propriis (vetus vers.: na své ztravě ; altera vers. in J. Emler, Spisové...Karla IV., Praha 187,40: na svój náklad ) septingentos galeatos |KarVita 354b|; e-e sunt sumtus voluntarii et non necessarii, vtrata, wynaloženije |VocLact f.H 8rb|

+ constr.: c. gen. obi. (cf. ThLL V/2 1654,74): licet e-as itineris (cf. ThLL ib. 1646,1) prorsus non habeam nisi ex contractibus mutui |CancIohNov 65| iunct.:

a c. subst. ,dampnum, impensa, labor, pecunia, sumptus‘: pro laboribus et e-is, quos et quas in culturis agrorum...se dicit expendisse |SentBrun 154|; pro adepcione regni Polonie e-as et impensas innumerabiles facere |PetrZittChron 93b|; quadringentos galeatos nobis destinare promisit (imperator)...sub suis damnis, sumptibus et e-is |(1356) CodIurBoh II/1 423|; ad parcendum sumptibus et e-is (gl.: k howieni nakladow a vtrat ) |(1415) TabCur III 744|; cum ad hec conficienda e-e et pecunie requirantur |(1460) DocGeorg 211|; v. etiam infra (spec. a, b)

b c. verbo ,facere‘ (cf. ThLL V/2 1645,47): rector...nullas faciat e-as extra ordinarias racione sui rectoratus |StatUniv 2|; ego...maxima pertuli dampna et e-as magnas feci |IenstCur 325|; e-as facere wynaložiti |VocLact f.bb 6vb|; saepe; v. etiam supra (iunct. a) et infra (spec. a) spec.:

a impensa, sumptus in litem factus (cf. ThLL V/2 1646,34) – soudní výdaje: e-e dicuntur, que fiunt causa litis |CapPr P 1570 f.19ra|

nota iunct. var. eodem sensu: abbas de Luca e-as iudiciales, que in litem facte erant, et alia damna...remisit renuncciando accusacioni iniuriarum |(1226) CodDiplBoh II 279|; Sdeslaum...ad e-as in dicta lite factas...sentencialiter condempnamus |(1349) RegDipl V 304|; in et super exsp-is et impensis per...Nicolaum abbatem...factis lite pendente inter abbates |(1371) DocCorKadl 248|; impense et e-e hinc inde facte in causa seu causis |(1410) ArchZnoym II 276/1 p.141|; saepe

b pecunia pro victu data, meton.: alimenta, victus, necessaria (cf. ThLL V/2 1647,7,10) – náklady na živobytí, vboh. strava (cf. J. Bělič–A. Kamiš–K. Kučera, Malý staročeský slovník, Praha 1979,482), meton.: pokrmy, živobytí, prostředky, zaopatření: rex...dabit eidem domine...e-as eciam et securum conductum ei usque in domum patris...sui |(1294-1298) ArchCor I 85|; dicentes (magistri moncium)...se velle dictas partes excolere suis sumptibus et e-is (vetus vers.: náklady svými a ztravami ) |IusRegMont 290|; omnes...debeant armata manu circa metas...assistere...sumptibus propriis et e-is (vetus vers.: na svuoj náklad a o své ztravě ) patriam propriam viriliter defensuri |MaiCar 144|; abbatissa...dedit...altariste...e-as in mon(asteri)o...perpetuales |(1370) LibEr I 76b|; plebanus dicte ecclesie non habet e-as circa dictam ecclesiam suam |VisitArchid f.12r|; cui (Nicolao) dantur IIIIor sexagene et e-e annue per Laurencium |ib. f.25r|; magister autem scole e-as debebit habere, sicut unus ex canonicis fratribus |(1413) StatMor 5|; pro e-is alias za potrawu III grossos |(1449) RegBerRac f.206v|; e-a ztrawa |LexClemB f.46rb (LexS p.78a, ubi: strawa)|; oleum olyve nowum valet pro e-is et est bonum propter saporem |UK XI E 5 f.12v|; dicens (Cristus Petro; cf. Vulg. Ioh. 21,15-17): pasce (sc. oves meas) exemplo, vite, pasce doctrina, pasce...e-is scilicet potrzebu |KNM XIV E 5 f.91r|; nec quidem pueri nobilium recipiantur ad e-as, ut communiter fratribus communicent |(1500) StatMor 42|; saepe iunct.: stare in expensis (alcis, cum alqo): ali ab alqo, habitare, vivere cum alqo – být u někoho na stravě, bydlet u někoho, žít s někým: vicarius plebani...stat in e-is plebani predicti |VisitArchid f.4r|; H. ...presbyter...stans in e-is cum plebano predicto |ib. f.10v|; interrogatus, in quo loco, dicit, quod Prage...in domo unius pellificis, cum quo steterit in e-is pro tunc |PrIeron 28|; al.

2 spec.: pecunia secundum laneorum (q. v.) numerum pro actionibus iudicialibus solvenda – plat, poplatek za soudní výlohy placený podle počtu lánů (cf. J. Dobiáš, Dějiny Pelhřimova I, Pelhřimov 1927,210): in villa N. sunt 18 lanei...quilibet laneus solvit pro e-is...6 gr. |RegBonBrzew 184|; solvunt eciam...de quolibet laneo per 2 gr. pro e-is iudicialibus |RegBonStrah 239|; saepe; cf. expensalia s. v. expensalis

3 copia – zásoba: occupantes currus, tentoria et e-as quoque preciosas spolia acceperunt |AnnOttak 317|; e-e Bawaris deficere incipiunt, sed Australibus superflue fuerunt |PetrZittChron 262b|; munierunt castrum victualibus et e-is |BenWeitm 502a|; illud (castrum) furnire de e-is |ib. 502b|

4 alchym.: materia, res (cf. ThLL V/2 1647,17) – látka, věc: frange vas, ...invenies lazurum mobile..., tunc contere super lapidem sine conmixtione aque in pulverem, unde habebis e-am bonam |UK I E 42 f.117|.