Close Window

K��bler, Gerhard, Lateinisches Abkunfts- und Wirkungsw��rterbuch f��r Altertum und Mittelalter (thanks to the author, http://www.koeblergerhard.de/Mittellatein-HP/VorwortMlat-HP.htm) (2010): ad

ad,¹ ad (1), ar, lat., Präp.: nhd. zu, bei, an, bis zu, bis nach, bis auf, in, nach, vor, gegen, in Hinsicht auf, im Verhältnis zu, in Bezug auf, was ... betrifft, neben, außer, über, binnen, mit, durch; ÜG.: ahd. ad T, after N, ana N, NGl, az Gl, bi Gl, daragagan N, darazuo N, gagan N, (gagansiht) N, (gagansihtigo) N, (halb) N, in Gl, GP, I, MF, N, NGl, O, T, nah N, OG, uf Gl, umbi N, unz O, unzi Gl, (widar) N, zi APs, B, E, Gl, I, LB, LF, MF, MH, MNPs, N, NGl, O, OG, PG, Ph, RhC, PT=T, SPs, T, TC, WH, WK, zuo Gl, N, zuozi Ph; ÜG.: as. an H, at H, bi H, te BPr, Gl, H, SPs, SPsWit, tote PA, SPs, SPsWit; ÜG.: anfrk. te MNPs, tote MNPs; ÜG.: ae. æt Gl, GlArPr, be Gl, on Gl, oþ Gl, to Gl, GlArPr, wiþ Gl; ÜG.: an. fyrir; ÜG.: afries. et L, to K; ÜG.: mhd. ane BrTr, bi PsM, biz BrTr, ze PsM; Vw.: s. eō-, quā-, quo-, -āctio, -āctor, -āctus, -adversus, -aequābilis, -aequābilitās, -aequāre, -aequātē, -aequātio, -aequātus, -aequē, -aequiperāre, -aequitāre, -aequus, -aerātio, -aerāre, -aestimāre, -aestuāre, -aggerāre, -agnition, -agnōscere, -aliquālitās, -alligāmentum, -alligāre, -alterutrum, -amāre, -amātor, -amātrīx, -ambulāre, -ampliāre, -amplificāre, -animadvertere, -animātus, -ante, -anteā, -aperīre, -apērīto, -aperītīvus, -apertilis, -apertio, -apertīvus, -aptāre, -aptātio, -apātor, -aptātus, -aptus, -aquāre, -aquārī, -aquātio, -aquātus, -ārēscere, -armāre, -arrāre, -astāre, -auctāre, -auctio, -auctius, -auctīvus, -auctor, -auctum, -auctus (1), -auctus (2), -audīre, -augēre, -augēscere, -augma, -augmen, -augmentāre, -aurātus, -avunculus, -baetere*, -bellicāre, -beneficiāre, -bibere, -blandīrī, -blaterāre, -brachium, -breviāre, -breviārium, -breviātio, -breviātor, -cantitāre, -cantāre, -cēdere, -cēnsēre, -centrāre, -certāre, -cīnctus, -cingere, -circumiacentia, -cīre, -cītus, -clīvis, -cognōmen, -cognōscere, -colere, -commiscēre, -commodāre, -commodum, -commodus, -compositio, -congregāre, -cōpiōsus, -crēdere, -crēscēns, -crēscere, -crustātē, -crustātus, -cubāre, -cubuō, -cūdere, -cumulāre, -curāre, -currere, -cūsāre, -cūsātor, -damnāre, -dēbēre, -decēre, -decimāre, -decimātio, -decimātus, -dēnsāre, -dēnsātio, -dēnsātor, -dēnsēre, -deorsum, -dere, -dextrāre, -dextrātio, -dextrātor, -dibilis, -dibilitās, -dicāre, -dicātus, -dīcere, -dicio, -dicionāre, -dictāre, -dictio, -dictor, -dictum, -dictus (1), -dictus (2), -digitāre, -dīrēctāre, -dīscēns, -dīscere, -discibilis, -dīscipulus, -discitio, -dīstringere, -ditāmentālis, -ditāmentum, -ditīcius, -ditio, -ditīvus, -ditum, -ditus, -dīvīnāre, -docēre, -doctus, -dolāre, -dōnāre, -dōnātio, -dormīre, -dormīscere, -dubanum, -dubitāre, -dubitātio, -dūcere, -ducimentum, -ductāre, -ductē, -ducticius, -ductio, -ductius, -ductor, -ductōrium, -ductōrius, -ductus, -dulcāre, -edere, -efficere, -ēligere, -emptio, -emptor, -emptus, -eō, -eptus (1), -eptus (2), -equāre, -equitāre, -equitātio, -errāre, -ēscātio, -ēscāre, -esse, -ēsurīre, -exāctio, -exhortātio, -exquīsitus, -extrā, -extrōrsum, -faber, -fabrāre, -fabricārī, -fārī, -fatēre, -fatim, -fātio, -fātīvus, -favēre, -fectāre, -fectātē, -fectīvus, -fector, -fectuōsus, -fectus, -ferre, -fēstīnāre, -fībulāre, -ficere, -fīdāre, -fierī, -figātio, -figūrāre, -fīliāre, -fingere, -fīnis (1), -fīnis (2), -fīnitās, -firmāre, -fīrmāre, -firmātio, -fīrmus, -fīxāre, -fīxio, -flagrāns, -flagrāre*, -flāmen, -flāre, -flātor, -flātus, -flectere, -flēre, -flexus, -flīctāre, -flīctātio, -flīctātor, -flīctum, -flīctio, -flīctor, -flīctrīx, -flīctus (1), -flīctus (2), -flīgere, -fluēns, -fluenter, -fluere, -fluentia, -fluus, -fodere, -formidāre, -frangere, -fremere, -frangere, -frēnāre, -frētus -friāre, -fricātio, -frictus, -fluere, -frōntāre, -fulgēre, -fulvum, -fundere, -furcillāre, -fūsio, -fūtāre, -gārrīre, -gaudēre, -gemere, -generāre, -generātio, -generātīvus, -geniculārī, -geniculātio, -gerere, -gestio, -gestus, -glīscere, -glomerāre, -glomerātio, -glōriārī, -glūtināre, -glūtinātio, -gnāscī, -gnōscere, -grātulātīvus, -gravāmentum, -gravāre, -gravātio, -gravātus, -gravēscere, -gregāre, -gregātio, -gressio, -gressor, -gressūra, -gressus, -grunnīre, -gubernāre, -habēre, -habitāre, -haereē, -haerēns (1), -haerēns (2), -haerenter, -haerentia, -haerēre, -haerēscere, *-haereus, -haesē, -haesibilis, -haesio, -haesus* (1), -haesus (2), -hālāre, -herbāre, -hērēdāre, -hērēditāre, -hermālis, -hiāre, -hibēre, -hibitio, -hibitus, -hinnīre, -hīscere, -horrēre, -horrēscere, -hortāmen, -hortārī, -hortātio, -hortātīvus, -hortātor, -hortātōriē, -hortātōrius, -hortātus, -hospitāre, -hūc, -hūcine, -humātio, -humerālis, -iacēns, -iacentia, -iacēre, -iaculāre*, -iaculātus, -ibilis, -icere, -iectāmentum, -iectīcius, -iectio, -iectīvē, -iectīvitās, -iectīvum, -iectīvus, -iectīvum, -iectīvus, -iector, -iectōrium, -iectum, -iectus (1), -iectus (2), -igere, -imbreviāre, -imere, -imitio, -immēnsus, -imperāre, -impetrāre, -implēmentum, -implēre, -implētio, -implētor, -implētrīx, -imprōvīsus, -impūgnāre, -incrēscere, -indere, -indūcere, -inēbriāre, -īnferre, -īnfīgere, -īnflāre, -īnfūsio, -ingerere, -ingredī, -iniūnctīvus, -iniungere*, -inquīrendum, -inquīrere, -īnserere, -īnspector, -īnspectāre, -īnspīrātio, -īnstāre, -īnsurgere, -integrāre, -integrē, -intellegere, -interrogāre, -interrogātio, -intrā, -intus, -invenīre, -inventārium, -inventicius, -inventio, -inventor, -inventrīx, -inventulus, -inventum, -vēstigāre, -invicem, -iocārī, -iocātio, -ipiscentia, -īpiscī, -irāre, -īrāscī, -irātus, -īre, -irruere, -itiālis, -iticula, -iticulus, -itidem, -itio, -itor, -itum, -itus, -iubēre, -iūbilāre, -iūdēx, -iūdicāre, -iūdicātio, -iūdicātor, -iūdicātōrius, -iūdicātum, -iūdicātus, -iugāre, -iūmen, -iūmentum, -iūncta, -iūnctē, -iūncticius, -iūnctio, -iūnctīvē, -iūnctīvus (1), -iūnctīvus (2), -iūnctor, -iūnctōrium, -iūnctum, -iūnctus (1), -iūnctus (2), -iungere, -iūrāmentum, -iūrāre, -iūsticiāre*, -iūrātio, -iūrātor, -iūrātōrius, -iūtābilis, -iūtāre, -iūtārī, -iūtīvē, -iūtīvus, -iūtor, -iūtōrium, -iūtōrius, -iūtrīx, -iūtus, -iuvābilis, -iuvāmen, -iuvāmentum, -iuvāns (1), -iuvāns (2), -iuvāre, -iuvātio, -iuvātīvum, -iuvātor, -iūxtāns, -lābī, -labōrāre, -lacerāre, -lacessere, -lacrimāns, -lacrimāre, -lactāre, -laedere, -lambere, -lampadāre, -lāpsus, -lassāre, -laterālis, -laterāre, -lātio, -lātrāre, -latus, -lātus, -laudābilis, -laudāre, -lavāre, -lectāre, -lectātio, -lectātor, -lēctio, -lector, -lēctor, -lēctus, -lēgābilis, -lēgāre, -lēgātio, -lēgātor, -lēgātus, -legere, -legiāre, -lēnīmentum, -levāmentum, -levāre, -lēvāre, -levātio, -levātor, -leviāre, -libertāre, -licefacere, -licere, -licula, -līdere, -ligāmen, -ligāmentum, -ligātio, -ligātor, -ligātūra, -linere, -linīre, -līsio, -lītāre, -lītigāre, -locāre, -locūtio, -locūtīvus, -locūtor, -loquī, -loquium, -lositum, -lubenter, -lubentia, -lubēscere, -lūcēre, -lūcēscere, -lūcidāre, -luctāmentum, -luctārī, -luctor, -lūdere, -lūdiāre, -lūdicrum, -luere, -lūmināre, -lūminārī, -luscināre, -lūsio, -lūstrāre, -lūtio, -luviēs, -luvio, -luvius, -mallāre, -mānāre, -mandāre, -manēre, -mannīre, -manuāre, -manuēnsis (1), -manuēnsis (2), -manumdēductor, -marīnus, -martyrizāre, -māssāre, -māssātus, -māter, -mātertera, -mātūrāre, -meāre, *-meliōrāre, -meliōrātio, -membrātim, -memorātio, -mēns, -mēnsāre, -mēnsūrāmentum, -mēnsūrāre, -mēnsūrātio, -mentīrī, -mercandizāre, -merciāmentum, -merciāre, -merēre, -mergere, -mētīrī, -migrāre, -mīlitius, -minārī, -minicula, -miniculābundus, -miniculāns, -miniculāre, -miniculārī, -miniculātio, -miniculātīvē, -miniculātīvus, -miniculātor, -miniculātōrius, -miniculātrīx, -miniculātus, -miniculum, -minister, -ministra, -ministrāns, -ministrāre, -ministrārius, -ministrātio, -ministrātiuncula, -ministrātīvē, -ministrātīvum, -ministrātīvus, -ministrātor, -ministrātōrius (1), -ministrātōrius (2), -ministrātrīx, -ministrātus, -minitārī, -minuāre, -minuere, -mīrābilis, -mīrābilitās, -mīrābiliter, -mīrābilium, -mīrābundus, -mīrāculum, -mīrandē, -mīrandus, -mīranter, -mīrārī, -mīrātio, -mīrātīvē, -mīrātīvus, -mīrātor, -mīscēre, -mīscibilis, -missāre, -missārius (1), -missārius (2), -missātio, -missibilis, -missibiliter, -missio, -missiōnālis, -missīvus, -missor, -missōrius, -missum, -missūra, -missus (1), -missus (2), -mittere, -mīxtātio, -mīxtātus, -mīxtio, -mīxtūra, -mīxtus (1), -mīxtus (2), -modē, -moderāre, -moderārī, -moderātē, -moderātor, *-moderātus, -modiāre, -modiātio, -modiātor, -modulāns*, -modulanter, -modulāre, -modulārī, -modum, -moenīre, -mōlīrī, -mollīre, -monefacere, -monēns, -monēre, -monitāre, -monitio, -monitiuncula, -monitivus, -monitor, -monitōrium, -monitrīx, -monitum, -monitus, -montāre, -morārī, -mordēre, -morsus, -motio, -mortīre, -mortificāre, -mortificātio, -mortitus, -mortizāmentum, -mortizāre, -mortizātio, -movēre, -mūgīre, -mulcēre, -mullonāre, -mūnīre, -murmurāre, -murmurārī, -murmurātio, -mussitāre, -mutilāre, -mūtuāre, -nāre, -nārrāre, -nātāre, -nātus, -nāvigāre, -necessārius, -nectē, -nectere, -negāre, -nēre, -nexāre, -nexio, -nexum, -nexus (1), -nexus* (2), -nictāre, -nihilāre, -nihilātio, -nihilātor, -nīsus, -nītī, -niventia, -nōdāre, -nomināre, -nōrmāre, -notāmentum, -notāre, -notārius, -notātio, -notātiuncula, -notātor, -notātum, -notātus (1), -notātus* (2), -nōtitia, -notitio, -notus, -novāre, -nūbilāre, -nuentia, -nuere, -nūllāre, -nūllātim, -nūllātio, -nūllātor, -numerāre, -numerātio, -numerātor, -numerātus*, -nūntiāre, -nūntiātio, -nūntiātīvus, -nūntiātor, nūntiātrīx, -nūntius, -nūtāre, -nūtātīvus, -nūtīvus, -nūtriāre, -nūtrīre, -nūtus, -obruere, -obrutio, -obumbrāre, -obviam, -oculāre, -olēfacere, -olēfactus, -olēre, -olēscēns, -olēscentia, -olēscere, -operāre, -operārī, -operātio, -operīre, -opertē, -opertio, -opertus*, -opinārī, -opperīrī, -optābilis, -optāre, -optārius, -optātīcius, -optātio, -optātor, -optio, -optīvē, -optīvus, -optulus, -ōrābilis, -ōrāmentum, -ōrāre, -ōrātio, -ōrātīvus, -ōrātor, -ōrātōrium, -ōrātrīx, -ōrātus, -ōrdināre, -ōrdinātio, -ōrdīrī, -ōrea, -orīre, -orīrī, -ōrnāre, -ōrnātē, -ōrnātio, -ōrnātīvus, -ōrnātor, -ōrnātus* (1), -ōrnātus (2), -ōsculārī, -pācāre, -pār, -parātus, -pārēre, -pārēscere, -pāscere, -pater, -patula, -pellāre, -pendere, -pendēre, -pendicium, -pēnsus, -pertinentia, -pertinēre, -petere, -petītio, -petītor, -petītus, -petulantia, -pingere, -placitāre, -plānāre, -plaudere, -plectere, -plēnē, -plēre, -plicāre, -plōrāre, -plumbāre, -podiāre, -pōnere, -portāre, -portātus, -portio, -pōscere, -positio, -positus, -pōstulāre, -pōtus, -praesēns, -praesentāre, -prātāre, -precārī, -prehendere, -prehēnsio, -pressō, -pretiāre, -pretium, -prīmās, -prīmitus, -prīmō, -prīmus, -probābilis, -probāre, -probātio, -probātor, -probus, -prōferre, -prōmissor, -prōmittere, -pronāre, -prōnūntiātio, -prope, -properāre, -propiāre, -propinquāre, -propriāre, -proximāre, -proximātio, -proximus, -pūblicāre, -pūgnāre, -pulsāre, -pulsus, -pūnctāmentum, -pūnctāre, -pungere, -quiēscere, -quīrere, -quīsītio, -quō, -rādere, -ratiōcināri, -rēctārius, -rēctus, -recūrāre, -rēmigāre, -rēpere, -rēptāre, -restātio, -resurgere, -reverenter, -rīdēre, -rīpāre, -ripere, -rōdere, -rogāre, -rōrāre, -rudere, -rūdus, -ruere, -rumāre, -rūmāre, -rumātio, -sacrificium, -salitūra, -saltāre, -saltūra, -salutāre, -sapīre, -sapōrāre, -scalpere, -scēnsor, -scēnsus, -scindere, -scīre, -scīscere, -scrībere, -scrīptīvus, -scrīptus, -sectārī, -sectātio, -sectātor, -sectio, -secuē, -sēcūrāmentum, -sēcūrāre, -sēcūrātio, -secūtio, -secūtor, -sedēre, -sediāre, -sedium, -sellārī, -sellātio, -senēscere, -sēnsātio, -sēnsio, -sēnsor, -sēnsus, -sentāneus, -sentātio, -sentātiuncula, -sentātor, -sentātōriē, -sentātōrius, -sentātrīx, -sentātus, -sentia, -sentimentum, -sentīre, -sepelīre, -sequelle, -sequī, -serere (1), -serere (2), -sertio, -sertīvē, -sertīvus, -sertor, -sertōrius, -sertrīx, -sertum, -sertus, -servāre, -servātio, -servīre, -sessor, -sessōrius, -sessūra, -sessus, -sestrīx, -sevēranter, -sevērāre, -sevārātē, -sevērātio, -sevērātor, -sībilāre, -siccāre, -siccēscere, -sidēla, -sidēre, -sīdere, -siduāre, -siduē, -siduitās, -siduō, -siduus, -sīgnāre, -signātio, -signātor, -sīgnificāre, -sīgnificātio, -silentiāre, -silēre?, -silēscere?, -silīre, -similis, -similiter, -similitūdo, -simulanter, -simulāre, -simulātīcius, -simulātio, -simulātīvus, -simulātor, -sīpere, -sistere, -sitīre, -situs, -sociāre, -societās, -socius, -solāre, -solēre, -solidāre, -solitē, -sonāre, -sonātio, -spectāre, -spectio, -spectīvus, -spectus, -spergere, -spergo, -spernanter, -spicere, -spicientia, -spīrāns, -spīrāre, -spīrātio, -spīrātrīx, -spuere, -stāns, -stantia, -stāre, -sternere, -stillāre, -stipulārī, -stipulātio, -stipulātor, -stitrīx, -stituere, -strangulāre, -strātio, -strepere, -stringere, -strictē, -strictio, -strictōrius, -strictus, -strīdere, -stringere, -strūctio, -strūctor, -struere, -studēre, -stupēre, -sub, -subiciere, -subitāre, -subrigere, -sudāre, -sudēscere, -suēfacere, -suere, -suēscere, -suētūdo, -suētus, -suffūmigāre, -sūgere, -sultim, -sultus, -sūmentum, -sūmere, -summāre, -summē, -sūmptio, -sūmptīvus, -sūmptor, -sūmptrīx, -sūmptus, -surgere, -surrēctio, -sursum, -suscipere, -suscitāre, -suspīrāre, -tāctus, -taediātus, -tāmināre, -tāxāre, -tegrāre, -temperāre, -temperāte, -temperiēs, -temporāre, -tendāre, -tendere, -tendu, -tenēre, -tentāre, -tenuāre, -tenuātē, -tenuātio, -tenuātus, -terere, -termināre, -terminātio, -terrāneus, -tertiātus, -tēstātio, -tēstātor, -tēstificārī, -texere, -tholāre, -tigere, -tillāre, -tinēre, -tingere, -tinguere, -titulāre, -titulātio, -tolerāre, -tollentia, -tollere, -tonāre, -tondēre, -tonitus (1), -tonitus (2), -tōnsio, -tōnsūra, -torquēre, -torrēre, -toxicātus, -tractio, -tractīvus, -tractus (1), -tractus (2), -trādere, -trahere, -trānsīre, -trectāre, -trectātio, -trectātus, -tremere, -trepidāre, -tribuere, -tribūtāre, -tribūtio, -tribūtor, -tribūtum, -tribūtus (1), -tribūtus (2), -trītio, -trītus (1), -trītus (2), -tuērī, -tulere, -tumulāre, -tunc, -tundere, -tūrātio, -ubi, -ūlāre, -ūlārī, -ūlātio, -ūlātor, -ūlātōriē, -ūlātōrius, -ūlātrīx, -ūlātus, -ulcerāre, -ultrā, -umbrāre, -umbrārī, -umbrāticus, -umbrātim, -umbrātio, -umbrātus, -ūnābilis, -ūnantia, -ūnāre, -ūnātim, -ūnātim, -ūnātio, -ūnātīvus, -ūnātor, -ūnātrix, -ūnātus, -uncāre, -uncātio, -uncīnāre, -uncitās, -uncus, -undātōrium, -ungere, -ūnīre, -ūnītio, -ūnītus, -ūrāre, -ūrēns, -ūrentia, -ūrere, -urgēre, -usitātus, -ūsque, -ustātio, -ustibilis, -ustibilitās, -ustio, -ustīvus, -ustulātus, -ustum, -ustus, -valuāre, -valuātio, -vectāre, -vectātio, -vectīcius, -vectio, -vectīvus, -vector, -vectus, -vedimentum, -vehere, -vēlāre, -vēlitātio, -vena, -venāgium, -venamentum, -venerārī, -venerātio, -venientia, -venīmentum, -venīre, -ventālium, -ventāre, -ventātio, -ventīcius (1), -ventīcius (2), -ventilāre, -ventio, ventīvus, -ventor, -ventōria, -ventōrius, -ventūra, -ventus, -verāre, -verberāre, -verbiālis, -verbiālium, -verbiāliter, -verbium, -vergere, -verrere, -versa, -versābilis, -versāns, -versantia, -versāre, -versārī, -versārietās, -versārium, -versārius (1), -versārius (2), -versātio, -versātīvē, -versātīvus, -versātor, -versātrīx, -versātus, -versē, -versim, -versio, -versitās, -versitor, -versum (1), -versum (1), -versus (1), -versus (2), -versus (3), -vertere, -vertibilis, -vertissāmentum, -vesperāre, -vesperāscere, -vestīre, -vestitūra, -vestitus, -veterāscere, -vexāre, -vexāticius, -viābilis, -viātio, -viciōsitās, -vidēre, -vigilantia, -vigilāre, -vigilium, -vīnāre, -vincere, -vincīre, -vincta, -vindicāre, -violāre, -vīsāmentum, -vīsāre, -vīsātē, -vīsātio, -vīsātor, *-vīsātus, -vīsere, -vīsitāre, -vīsor, -vīsum, -vīvere, -vocābilis, -vocābulum*, -vocāmen, -vocantia, -vocāre (1), -vocāre (2), -vocāria, -vocārius, -vocāta, -vocātālis, -vocātia, -vocātiālis, -vocātiātus, -vocāticia, -vocāticiātus, -vocāticium, -vocāticius (1), -vocāticius (2), -vocāticus, -vocātilis, -vocātio, -vocātor, -vocātōria, -vocātōriē, -vocātōrius, -vocātrīx, -vocātūra, -vocātus, -voce, -vocitāre, -voeria, -volāre, -volātio, -volātus, -volitāre, -volūtio, -volvere, -vovāmentum, -vovēre, -zēlārī; Q.: XII tab. (um 450 v. Chr.), Aps, B, Bi, BPr, BrTr, Cap., Cod. Eur., Conc., Dipl., E, Ei, Gl, GlArPr, GP, H, HI, K, L, LAl, LB, LBai, LBur, LCham, LF, LFris, LLang, LRib, LSal, LSax, LThur, LVis, MF, MF, MH, MNPs, N, NGl, O, OG, PA, PAl, Ph, PLSal, PsM, PT=T, RhC, SPs, SpsWit, T, TC, Urk, WH, WK; E.: idg. *ad- (1), Präp., zu, bei, an, Pokorny 3; W.: lat.-ahd.? ad 1, Präp., zu; W.: frz. à, Präp., für; nhd. à, Präp., für, je, zu, zu je; W.: nhd. ad, Präp., ad; L.: Georges 1, 99, TLL, Walde/Hofmann 1, 11, Walde/Hofmann 1, 843, Kytzler/Redemund 1, 7, MLW 1, 148, Habel/Gröbel 6, Latham 6a, Blaise 14b