Close Window

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum (thanks to the Centre for Classical Studies at the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences (www.ics.cas.cz/en)) (2017): gratia

gratia gratia (-ci-), -ae, f. script.: -tam (acc. sg.) |(post 1319) CodIurMun IV/1 42|

1 a pulchritudo, forma, decor – půvab, líbeznost, krása: g-a (Vulg. Sirach 7,21) wzacznost |LexClemA 292a (AnonLatBoh f.3v)|

b favor, benevolentia, propensa voluntas, benignitas – osvědčení přízně, laskavost, náklonnost: g-a super g-am (gl.: dar nad dary ) mulier casta (cf. Vulg. Sirach 26,19) |CapPr P 828 f.78rb|; g-a mylost |ClarGl 1372|; g-a (gl.: dar neb mylost ) mulieris sedule (Vulg. Sirach 26,16) |UK I E 45 f.22v|; g-a..., id est donum vel donacio, amor...milost |VocLact f.K 6rb|

c abl. sg. ‚gratia‘: ob – kvůli, pro: pausacionis g-a (vetus vers.: pro odpočívánie ) |KarVita 365b|

d remissio, venia – prominutí, odpuštění

e animus gratus, grates, meritorium praemium verbis expressum – vděčnost, díkůvzdání, dík: g-a wdyecznost |VocC 596|; g-arum acciones diekowanie |LexClemB f.50va|; g-arum acciones wdiecznost |LexS p.81bis b|

f abl. pl. ,gratiis‘ et ,gratis‘: v. lemma ,gratis‘

g caritas, deliciae, iucunditas, virtus alcis omnibus amabilis et probata – obliba, oblíbenost

h amicitia, familiaritas – přátelský vztah, přátelství

i gravitas, auctoritas – vážnost, vliv

+ constr.:

a (ad 1b): c. praep. ad : plebesani non habent tantam g-am ad dandum testamenta et ornamenta ad dictam ecclesiam |VisitArchid f.5v|

b (ad 1d): c. praep. a : imperator supplicat, ut papa faciat g-am a pena et culpa quibusdam sororibus |SummaCanc 149| iunct. (ad 1b): de gratia : Welislaus...affirmavit se...recepisse...VIII capecia magna...et hoc de g-a et non de iure |(1363) RegDipl VII 884|; item de Chunel aput Kornterer de g-a II grossos |(1425) ArchZnoym II 240 f.25r|; al. ex gratia (cf. ThLL VI/2 2221,61): tenetur 14 gr. ..., dedit eos, set redditi ex g-a |(1365) LibRatBrun 306|; sibi...eadem bona...partim ex g-a dedimus, partim...vendidimus |CancIohNov 29|; Petro famulo currus pro sua veste ex g-a 1 sexagenam grossorum |(1442) ArchZnoym II 242/2 f.35v|; al. in gratia : pro uno stamine griseo empto pro familia in g-a II sexag. |RatKarlst 69| secundum gratiam : cerdones eciam cum carnificibus speciales habent uniones, secundum quas nullus ad opus eorum admittatur, nisi cum pecunia ius et czecham secundum g-am ipsorum emat |SentBrun 219|; quod opus iniquum...magister moncium cum suis consulibus magis secundum g-am (g-cium ed.) quam eius demerita pensantes |(1488) SborPr VI 13-14 adnot. 10|; al.

2 spec. christ.:

A propensa Dei in homines mens, indulgentia, benignitas (cf. ThLL VI/2 2226,53; Die Religion in Geschichte und Gegenwart II, Tübingen 1958,1637 s. v. Gnade Gottes) – milost, láska Boží: talem honorem, qualem omnipotens Deus sua g-a concessit nobis |CosmCont I 203|; g-a namque irradians sepe cor regis adeo illustravit |PetrZittChron 96b|; g-am autem michi a Deo infusam (vetus vers.: milosti pak mně od Boha vlité )...non tacebo |KarVita 339a|; solet distingui triplex g-a: infusa, diffusa et effusa |UK VI B 22 f.124va|; oportet, quod accedat g-a formalis, que per modum forme hominem gratificans facit predestinatum membrum esse vivum |PalEccl 209*|; g-a gratum faciens...est g-a accidentalis inherens anime suscipientis |HilTract f.h 1v|; al. iunct.:

a c. gen. subst.: gratia Christi (cf. ThLL VI/2 2227,55), Salvatoris (cf. ib. 61), Spiritus sancti (cf. ib. 62), Omnipotentis : invocata itaque sancti Spiritus g-a |VincAnn 408|; infirmis prestantur beneficia donante Cristi g-a |VitaGunth 346|; vos protegat Omnipotentis / g-a |PetrZittChron 43b|; apparuit g-a (gl.: dobrodenstwye ) Salvatoris |UK X H 2 f.32r|; al. gratia Dei (Dei gratia; cf. ThLL ib. 2227,44): α i. q. supra (2A) – milost, láska Boží: Dei g-a ubique felix fui |CosmCont I 209|; qui infirmus dixit: Ego per Dei g-am bene vivam ad cras |VisitArchid f.15v|; boni dispensatores multiformis g-e Dei (gl.: rozliczneho daru Bozieho ) |UK I F 31 f.4r|; al. β abl. sg. in appellatione honorifica – v titulatuře: ,z Boží milosti‘: Heinricus, Dei g-a Olomucensis ecclesie episcopus |(1131) CodDiplBoh I 117|; W(enceslaus), Dei g-a Bohemie rex |(1289-1290) FormPaul 25|; Nicolaus, Dei g-a Oppavie...dux |(1363) RegDipl VII 850|; Sigismundo, Dei g-a duci Lithwanensi...z Bozieho daru weywodie lithewske |Třeb A 6 f.185r|; saepe γ nomen herbae, Mentha arvensis L. (?) – jméno rostliny, máta rolní (?): g-a Dei, menta equina |CodVodn f.39va ( sim. ib. f.39vb)|; g-a Dei est herba, que bene laxat, id est gotis gnade |CapPr P 1598 f.113va|; al. δ nomen emplastri, unguenti – název náplasti, obkladu, masti: emplastrum g-a Dei: Recipe lac vaccinum |CapPr P 1368 f.43r|; mast, gesto slowe g-a Dei |KNM II H 4 p.322|; al.

b c. adi.: gratia caelestis (cf. ThLL VI/2 2230,81), divina (cf. ib. 84), superna : celesti namque g-a dictante |CosmCont II 241|; quid per stellam significari credimus, nisi divinam g-am |VitaHrozn 374|; quid arre nomine nisi donum superne g-e...figuratur |ColdaMil f.4r|; sic divina g-a adiuvante (vetus vers. rec. B: z božie milosti ; rec. A in: J. Emler, Spisové 42: s boží spomáhající milostí ) perfeci |KarVita 355b|; Milicius...mundo corde donisque celestis g-e refertus |VitaMil 404|; al. nova gratia Novum Testamentum – Nový zákon: exemplificat per patres nove g-e |ArnPardAp 264|

c gen. ,gratiae‘ pendet a subst.: Pater gratiae Deus – Bůh: exoro, / ut ad Patrem g-e / mecum accedatis |NicDrazQuer 28| mater gratiae Virgo Maria – Panna Maria: quam (dominam)...matrem g-e...esse credebat |VitaHrozn 379| lex gratiae Novum Testamentum – Nový zákon: lex nature vocatur lex Moysi, sed lex g-e vocatur lex Cristi |KNM XII F 2 f.65r|; al. status gratiae (cf. ThLL VI/2 2261,82) i. q. gratia (2B, v. infra) – stav milosti: omnibus...Cristi fidelibus existentibus in statu g-e |(1359) LibEr 13a|; si verisimile est, quod fuerit in statu g-e tempore supervencionis amencie, dari potest (communio) |EpCapistr I 877|; al. annus gratiae v. s. v. annus

B condicio beata hominis, quem Deus benignitate et indulgentia prosequitur (cf. ThLL VI/2 2227,70) – stav milosti: iste autem operatur extra g-am, cum sit in peccato mortali |HusDef 209|; Stephanus plenus g-e (gl.: milosti ) et fortitudinis (gl.: a syly ) |UK I F 35 f.43r| oppos.: non gratia : cadens spiritualiter seu moraliter a maiori g-a ad non g-am...magis peccat |IenstQuest 174*|

C donum Dei (cf. ThLL VI/2 2228,26) – duchovní dar: mens iuvenis estuabat g-am baptismi (cf. ThLL ib. 44) percipere |Christ 93|; g-a devocionis aut contemplacionis...haberi non possunt sine labore |Malogr f.b 4rb|; in Illo, qui dat g-as et largitur premia, confidentes |(1375) MonVat IV 575|; ergo ipsum (sacramentum altaris) est g-a et veritas |JanovReg II 36|; g-a predestinacionis est g-a Dei activa, increata, gratificans |PalEccl 207*|; omnes g-e, dona et carismata, que dantur sub secunda aut utraque |HilTract f.b 4v|; al.

3 donum – dar: qui nititur adipisci bona prescripti defuncti, duo vasa cervisie...nobis...nomine xeniorum seu g-e tenebitur assignare |(1409) CodIurMun IV/1 298|

4 a litterae beneficium ecclesiasticum alci promittentes (cf. LThK 4,1000 s. v. Gnadenakt) – písemný doklad slibující udělení církevního obročí (jako akt milosti): Otto...hab(et) g-am ad collac(ionem) archiep(iscopi) Prag(ensis) de beneficio eccl(esia)stico...et eciam purificata est g-a sua |(1359) LibConf 1/2 17|; Rywynus...habet g-am super canonicatu eccl(esie) Wyssegrad(ensis) |(1363) ib. 15|; Matheo...canonicatum et prebendam...mandavit provideri (papa)...; quod...Matheus tempore date g-e predicte...erat clericus |CapPr P 1144 f.41v|; saepe

b iunct.: gratia exspectativa (cf. P IV 601,48) litterae beneficium ecclesiasticum alci concedentes possessore eiusdem adhuc vivente – list, jímž se někomu uděluje církevní obročí za života dosavadního držitele: asserens (Russo) sibi vigore cuiusdam g-e exspectative a sede apostolica eidem facte ius in dicta eccl(esia)...quesitum |(1403) LibConf VI 89|

5 i. q. indulgentia (q. v.) – odpustek: ratificamus eciam omnes g-as seu indulgencias ipsis (sc. Iudeis conversis) a...fratribus archiepiscopis...traditas |CancArn 542|; hec est forma g-e sacrosancte sinodus concilii Basiliensis Cristi fidelibus...donata vere confessis et contritis |CapPr P 1577 f.7v|; al.

6 privilegium, donatio, immunitas (cf. DuC IV 104b) – privilegium, darování, výsady: privilegia quoque omnia super donacionibus, libertatibus et g-is quibuscumque predicto regi...data...rata et grata habemus |(1298) ArchCor I 99|; nos Nicolaus...dux...eorum privilegia, g-as, donaciones et iura...conservare fideliter promittimus |(1306) CodIurBoh II/1 11|; predictas litteras, g-as, immunitates, libertates, ...donaciones, concessiones, indulta, privilegia et iura universa ipsi Ulrico...approbamus |(1456) DocUlrRos IV 389|; solitis...g-is et privilegiis...gaudentes |(1500) AČ 18,225|; saepiss.

7 appelatio honoris causa tributa (principum saecularium et ecclesiasticorum; cf. DuC IV 104b) – titul (světských i duchovních knížat), Milost: terram..., quam...Cherho...pro sue multiplicis fidelitatis servicio...apud nostram g-am (marchionem Moravie) promeruit in proprietatem |(1251) CodDiplBoh IV 377|; ex fide, qua astringor g-e vestre (regi), supplico |PetrZittChron 107a|; quamdiu g-e ipsorum (imperatoris et successorum) placuerit |(1363) RegDipl VII 871|; ad...mandatum...regis Sigismundi direximus Ungariam ad g-am ipsius prudentes viros Lucam...et Iohannem |(1421) FontM 166|; hec volo referre ad dominum meum episcopum...ac ita ut g-e sue placuerit, maneat |(1456) ib. 133|; saepe

8 fere i. q. honor (b. Mariae Virgini tributus) – úcta, pocta (prokázaná P. Marii): ipse (episcopus)...desiderabat...in...Skalicz (i. e. Klášterní Skalice, cf. Profous IV 67b)...monasterium...fundare..., quod ad g-am B. Virginis intitulari voluit |(1357) LibEr I 14a|; quam (necessitatem)...abbas et...conventus monasterii ad G-am B. Virginis prope Gurym...sustinuerunt |(1358) RegDipl VI 468|; per...Nicolaum, abbatem mon(asterii) G-e S. Marie in Grissau (i. e. Grüssau, Krzeszów) Cisterc(iensis) ord(inis) |(1417) LibConf VII 236|

9 pl.: grates pro beneficiis Dei actae (cf. DuC IV 104b; P IV 604,23) – děkovné modlitby: qua (lectione) lecta et dicto G-as et oratione...consecrationem celebramus |(1150) CodDiplBoh I 168|; cumque sorores dixissent g-as in choro post prandium |VitaAgn 131|; post primam...fratres orabunt sub tono psalmi „Miserere mei Deus“ sicut post g-as |(1500) StatMor 55|.