Close Window

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum (thanks to the Centre for Classical Studies at the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences (www.ics.cas.cz/en)) (2017): hortus

hortus 1. hortus, -i, m. script. et form.: or- (cf. ThLL VI/3 3015,29) |(1227) CodDiplBoh II 305|; ortho v. infra; ortus (gen. sg.) |(1412) LibIudIgl III f.16v|; ortui (abl. sg.) |(1381) TopTom II 162a|; ortu (abl. sg.) |(1333) RegDipl III 792|; ortum (nom. sg. n.) |RegBonStrah 296|; orto (abl. sg. f.) |(1412) LibIudIgl III f.40v|

1 a apud veteres Romanos: i. q. villa – starořímská villa

b ὁ κῆπος , locus (saepe saeptus) herbis cultus, ad herbas, flores, olera, arbores sim. colendum aptus, pl.: viridarium, nemus manu consitum – zahrada, pl.: park, sady: zahrada sit or-us |ClarBoh 280 (ClarGl 717)|; or-us zahrada |VocA II 205|; curiam...cum or-o, id est sadkem |(1454) LibIudPlz III f.25r|; III quartalia or-us alias zahrady |(1476) LibCivRac f.60r|; Nicolaus...emit or-um alias sadek |(1488) ArchPr 2004 f.N 12v|; h-us zahrada |VocLact f.L 3ra|

c meton.: quae in horto crescunt et coluntur, olera – rostliny pěstované v zahradě, zelenina

+ iunct. (ad 1b) c. gen. subst. vel c. adi., quae iunct. genus horti vel herbarum ibi cultarum designant: hortus pomarii pomarium – sad: or-um pomerii extra muros civitatis...situm |(1395) CodIurMun IV/1 222|; quarta (vinea) situata est in P. retro or-um pomerii |(1407) ActaIudCons V 319|; or-us pomerii, qui fuit domini prepositi Mielnicensis |(1421-1423) ScriptHus II 300| hortus caulium, olerum hortus, ubi caules, brassicae, olera coluntur – zelná, zeleninová zahrada: me...vendidisse...viginti septem laneos hereditatis...cum or-o humuli et duobus or-is ollerum |(1328) RegDipl III 588|; Iohannes posessor dictorum or-orum caulium |(1417) LibLun V f.109v|; al. hortus humuli (humuleti, humularius; cf. P IV 823,10) ager lupo consitus – chmelnice: me...vendidisse...viginti septem laneos hereditatis...cum or-o humuli et duobus or-is ollerum |(1328) RegDipl III 588|; Styepanko...recognovit se dedisse...duas sexagenas grossorum census...super or-um humularium |(1386 Mart. 16) LitCivGlat|; or-us humuleti, qui iacet sub monasterio Strahowiensi |(1421-1423) ScriptHus II 303|; saepe hortus pisarum ager piso consitus – hrachoviště: pisetum est or-us pisarum |KNM II F 4 f.281r|

nota subst. iuxta posita: dedimus...eis...unum or-um seu humuletum |(1337) CodIurMun IV/1 65|; Anka...resignavit...filio suo tres or-os seu cauleta |(1417) LibLun V f.109v|; or-us seu humuletum sub Wyssegradu |(1435) TopTom II 279a|; Thomas...Margarethe alumpne...or-um seu pomerium (cf. ThLL ib. 3016,48)...legavit |UK XI C 11 f.38v|; al. hortus apium (cf. P ib. 822,50) locus, in quo alvearia collocata sunt – včelnice: de or-o apum, quem in C. habemus, decimam plenam et integram mellis de omnibus truncis seu alveariis apum...damus |(1359) RegDipl VII 115|; ibidem domini unus or-us apum |RegBonRos 11|; al. hortus ferarum (feralis; cf. P ib. 825,1) saeptum venationis, locus saeptus, in quo ferae pascuntur – obora: in partibus bonorum nostrorum patrimonialium, videlicet Lypnicz, ...Polna cum or-o ferarum |(1346) RegDipl IV 657|; donamus...omnes villas...cum silvis et in quibuscumque aliis rebus consistunt, et nominatim cum or-o ferarum, opido Polne adiacente |(1363) ib. VII 853|; al. ib. nom. propr.:

a saeptum venationis a rege Premislao Ottacaro II. in villa Ovenec (Bubeneč) prope Pragam conditum – Královská obora v Praze v Bubenči: bona...in...Hostun...cum villa in Owenecz...et cum omnibus ad predicta spectantibus, or-o ferarum duntaxat excepto |(1320) RegDipl II 242|; fit...in h-o ferarum iuxta Pragam quedam structura lignea, que pro spectaculo publico foret apta |PetrZittChron 252a (FrancPr 391b, ubi: or-o)|; anno Domini 1399...iacuerunt barones regni Bohemie...ante Pragam, primo in Michel, deinde in Owencz et Oro ferarum |ChronLips 6|

b pagus sub horto Strahoviensi situs, cuius maiorem partem monasterium Strahoviense possidebat – Obora, ves pod Strahovskou zahradou, jejíž větší část patřila strahovskému klášteru (cf. Tomek, Dějepis II 125): or-us ferarum |RegDecPap 74|; Bussko...emit vineam...erga Philippum de or-o ferali |(1429) TopTom III 85a|; in ortho ferali sub Strahow |(1434) ib. 84a|; cf. hortoferale (2)

c pagus in Bohemia occidentali prope Thermas Caroli situs – Obora, ves v západních Čechách blízko Karlových Varů: sedecim laneos...prope castrum nostrum Cubitum inter Teplam et Egram fluvios in or-o ferarum sitos |(1325) RegDipl IV 835|; data e(st) crida d. Petro..., pleb(ano) in Or-o ferarum, ad eccl(esiam) in Espentur |(1402) LibConf VI 72|

spec. christ. (ad 1b): i. q. paradisus (cf. ThLL VI/3 3017,55) – ráj: dicitur (Babilon)...Bagbel...; bag cum g litera dicitur or-us vel paradisus |IohMarign 511b|; paradisus Grece, or-us Latine |KNM XIII C 17 f.271ra| saepius iunct.: hortus paradisi, deliciarum, voluptatis (cf. ThLL ib. 3017,60) eodem sensu: mens...devota in leccionibus velut in or-is deliciarum pascitur |PetrZittChron 3a|; quod est in paradyso (Vulg. apoc. 2,7), in or-o deliciarum |WencDoct 15b|; servus...Dei non immemor Eve decepcionis facte in h-o paradisi |VitaMil 405|; paradisus Grece, eden Hebraice, or-us deliciarum dicitur Latine |KNM II F 4 f.262r|

in imag.: plantacio, quam plantavit sedulitas huius mulieris fortissime in or-o voluptatis huius Aule Regie, sue plantatrici sataget uberem fructum ferre |PetrZittChron 304b|; deliciarum h-us, / naufragancium portus (Maria) |CantBoh 170| meton. (ad 1b): de libro vel titulo eius – o knize či o jejím názvu: sis presens, Criste: cupio quoque ianitor esse, / rore rigando tuo, quod in hoc plantabitur or-o, / utile, fructiferum sit in hiis venientibus ipsum |ClarPhys 4|; explicit or-us naturis avium ortus, ingenio tortus Clareti, cui finis portus |ib. 727|; explicit or-us de moribus avium |ib. gl. ad v. 727| nom. propr. (ad 1b): Horti pagus in suburbio Pragensi, quod Košíře nuncupatur, situs – V zahradách, osada v Košířích (cf. Tomek, Dějepis VIII 226): Mathias et Iohannes, filii Galli...de or-is |(1489) TopTg III 4b| hortus sancti Ambrosii hortus monasterio s. Ambrosii, quod in Nova civitate Pragensi situm erat, adiacens – zahrada svatoambrožského kláštera na Novém Městě pražském (cf. Tomek ib. II 251): inter domos ipsorum...ex opposito or-i sancti Ambrosii |(1411) ArchPr 2100 f.307r|; Iohannes...emit domum...sitam post or-um sancti Ambrosii |(1483) ArchPr 2088 f.L 7v| hortus Angeli hortus apothecarii (q. v.) Angeli in Nova civitate Pragensi situs – Andělská zahrada, botanická zahrada apotékáře Anděla na Novém Městě pražském (cf. Tomek ib. II 480): Wenceslaus K. emit domum...ex opposito or-i Angeli |(1387) ArchPr 2072 f.248v|; Petrus...publicavit...domum suam cum area...sitam prope or-um Angeli appatecarii |(1394) ArchPr 2076 f.4v|; or-us, qui quondam fuit Angeli in Nova civitate, nunc autem Loise |(1421 -1423) ScriptHus II 302|; inter domos...penes or-um Angeli in acie circa murum Nove civitatis |(1398) ArchPr 2072 f.166r|; Dorothea...emit domum cum area...sitam in vico or-us Angeli |(1503) ArchPr 2090 f.329r|; al. hortus ferarum (feralis) v. supra (iunct.) hortus hospitalis (hospitalensis, hospitalensium)

a hortus in Antiqua civitate Pragensi situs ad hospitale Peslini Bohuslai pertinens – zahrada na Starém Městě pražském patřící k Bohuslavovu špitálu: penes or-um hospitalensem olim Procopii Bohuslai |(1410) TopTom I 212b|; or-us hospitalis prope s. Crucem Maiorem |(1417) ib. 211b|; al. ib.

b hortus in Nova civitate Pragensi situs ordinis crucigerorum cum rubea stella proprius – zahrada na Novém Městě pražském patřící řádu křižovníků s červenou hvězdou (cf. Tomek ib. II 252): or-us hospitalensis in Porzyecz |(1383) TopTom II 257a|; in domo sua sita super or-o hospitalensium |(1405) ArchPr 2100 f.349r|; al. hortus Iudaeorum (Hebraeorum) hortus (alter in Antiqua civitate Pragensi, alter in Nova civitate Pragensi situs) a rege Iudaeis datus, postea funeribus destinatus – Židovská zahrada, později židovský hřbitov, jeden byl na Starém (cf. Tomek ib. VIII 145), druhý na Novém Městě pražském (cf. Tomek ib. II 229): e regione valve, que ducit de novo foro dicte civitatis per ipsam portam...ad or-um et sepulturam Iudeorum |(1347) RegDipl V 133|; ante portam s. Martini prope or-um Iudeorum |(1349) ib. 387|; Iohannes...emit domum cum area...sitam in or-o Hebreorum |(1500) ArchPr 2090 f.186v|; saepe hortus beatae (sanctae) Mariae (beatae Mariae Virginis, beatae Virginis) monasterium fratrum ordinis Carthusiniensium in suburbio Pragensi, quod Smíchov nuncupatur, situm – Mariánská zahrada, Zahrada Panny Marie, kartuziánský klášter v Praze na Smíchově (cf. Svátek, Řeholní instituce 539): priori...monasterii de Or-o beate Marie prope Pragam..., Cartusiensis ordinis |(1352) MonVat I 759|; de consensu...Iohannis prioris et conventus mon(asterii) Or-i b. Virginis in Vgezd Pragensi sub monte Petrino ord(inis) Carthusiensium |(1379) LibConf III-IV 106|; Gerbrandus, canonicus et monachus monasterii Or-us s. Marie |(1381) AlbIur 128|; al. hortus Melnicensis hortus praepositi Melnicensis in suburbio Minoris civitatis Pragensis situs – zahrada mělnického probošta v Praze na předměstí Malé Strany (cf. Tomek ib. VIII 227): ad eccl(esiam) S. Iohannis prope or-um Melnicensem in suburbio Minoris civit(atis) Prag(ensis) |(1377) LibConf III-IV 63|; prope or-um Melnicensem in Ugezd Minoris civitatis Pragensis sub monte Petrino |(1359 Mart. 2) ArchPr|; al.; cf. hortulus (nom. propr. a) hortus peponum pars Novae civitatis Pragensis – část Nového Města pražského (cf. Tomek ib. II 232): de nove plantacionis mee prope fossatum civitatis Pragensis, que or-us peponum dicitur, linea superiori...detur annue una sexagena |SummaGerh 431|; ecclesia S. Michaelis in or-is peponum |RegDecPap 38|; nota errorem: ecclesia S. Michaelis in or-is pomorum alias in Opatowicz |ib.| hortus regalis hortus in Nova civitate Pragensi situs – zahrada na Novém Městě pražském (cf. Tomek ib. VIII 175): penes domum carpentarii ex una et or-um regalem parte ex altera |(1495) ArchPr 2089 f.Y 9r| hortus roseus (rosarum) platea Novae civitatis Pragensis – Růžová ulice na Novém Městě pražském (Tomek ib. II 250): Hawel de or-o rozarum emit vineam |(1437) ArchPr 2002 f.B 1v|; Michael...emit domum cum area...sitam in or-o roseo |(1451) ArchPr 2084 f.D 39r|

2 iur.: bona hortulani (2, q. v.) e domo et horto constantia, fundo kmetonis (q. v.) minora (cf. P IV 823,27) – usedlost podsedkova, tj. usedlost menší než usedlost selská, vboh. podsedek, zahrada (cf. Brandl 240; Jg. III 196b): in quo quidem or-o octo curie notanter debent exstrui |(1395) CodIurMun IV/1 222|; in hominibus possessionatis et desertis curticulis et or-is |(1418) LibCit II 525|; aream fluminis antiqui, ...in qua pronunc or-um edificatum est |(1470) LibLun VII f.229r|.