Close Window

Latinitatis medii aevi lexicon Bohemorum (thanks to the Centre for Classical Studies at the Institute of Philosophy of the Czech Academy of Sciences (www.ics.cas.cz/en)) (2017): bonus

bonus bonus 3., comp. melior, -ius, gen. -oris, superl. optimus 3. script. et form.: wo- |(1433) LibIudIgl III f.129rb|; summe b-us (voc.) |VitaeProc 234|; ompti- (superl.) |IusMont 272|

1 a spectat ad naturam: gener. i. q. ἀγαθός (oppos.: κακός, malus), spec. i. q. pulcher (καλός), insignis, probus, sanus, faustus, aptus, haud spernendus (transl. de multitudine) – dobrý, krásný, váženého rodu, zdatný, zdravý, příznivý, vhodný, nemalý (o množství): b-us dobri |ClarGl 964|; optimus pohodlny |LexClemA 303|; sermo b-us (gl.: ochotna ) |UK I F 29 f.303r|

b spectat ad mores: fidus, virtute praeditus, patriae amans, propitius – spolehlivý, ctnostný, vlastenecky smýšlející, vlídně nakloněný

+ iunct. (ad 1a): bonae memoriae (cf. ThLL II 2091,58) i. q. felicis recordationis (q. v.; de pie defunctis) – blahé paměti (o zemřelých): Misico, b-e vir memorie |PassAdalb 234|; fratri quondam Conradi institoris Bavari b-e memorie |FormPaul 76|; regulamque suam per b-e memorie dominum Innocencium quartum confirmatam |VitaAgn 108|; doctor Wenceslaus b-e memorie, quondam decanus |(1476) InventViti LXXIII|; saepe (de) bona voluntate (cf. ThLL II 2097,15) sponte, cum consensu – dobrovolně, se souhlasem: quia eandem filiam de eius consensu et b-a voluntate recepit |OrdoIud 249|; nostri concives...non coacti, sed propria b-a ac spontanea voluntate recognoverunt |(s. XV in.) TopTgApp 12b|; quas (sexagenas) de b-a voluntate...Georgio dedit |(1484) TopTg III 25a|; al. iur.: bonae fidei (cf. ThLL II 2096,69) significatio patet ex verbis sequentibus: emptor bone fidei dicitur, qui ignoravit rem esse alienam vel putavit venditorem habere potestatem vendendi |CapPrP 1570 f.18ra| modo meliori (sim.) (quam) optime – (co) nejlépe: dictamque eleccionem meliori, salubriori et saniori, quo potest modo fieri, confirmamus |(1348) ArchCor II 46|; resistere modo, quo meliori poterint |DocBelHus II 305|; saepe

2 i. q. magnus (cf. ThLL II 2092,7) – velký, vysoký (o stáří): defunctus est primus dux Přemysl in senectute b-a |IohMarign 526b|

3 i. q. prosper (de tempore, cf. ThLL II 2093,41) – příznivý (o době): pipinellam...ad b-am horam diei...da pacienti |UK V A 7 f.17va|; al.

4 i. q. modicus – levný: sive siligo tunc in b-o sive in caro foro fuerit |(1471) DocAltov I 324|

5 euph. pro ,malus‘ – eufemisticky místo ,zlý, zhoubný‘: antraca...sunt quedam apostemata venenosa, que populus conmunis vocat b-a ulcera, timentes, ne eciam talis morbus eos offendat...dobra nestowyczye |CapPr P 1361 f.65r| non bonus 3. i. q. superbonus (q. v.), summa bonitate praeditus – nanejvýš, nedosažitelně dobrý: nam secundum Dionysium in divinis (= in scripto de divinis nominibus) equipollet ,super‘ et ,non‘, quia tantum valet dicere ,superbonum‘, i(d) e(st) ,non bonum‘, quia per ,super‘ fit remocio et per ,non‘ fit negacio bonitatis nobis operabilis |IacMisDeterm 329| boni pueri v. puer herba bona v. herba Bonum consilium (= Buonconsiglio, nomen castri episcoporum Tridentinorum) v. consilium subst. m. pl. *Boni Ihesu nomen sectae – jméno sekty: frater Bernhardus...in Bononia et Mutina fecit quasdam societates, que dicuntur B-i Ihesu |UK V D 10 f.14rb| *meliores, -um, m. optimi, primates – nejlepší, přední mužové: sed multi barones ac m-es / terrarum comedunt hunc panem |AnnSarLud 180|; ubinam sunt m-es (vetus vers.: najlepší páni ) Boemie, qui tibi et nobis adherere...disponunt |PulkChron 66b|; al. *Bona, -ae, f. nom. propr. feminae (versio Latina nominis Germanici Guta) – Jitka: Guta sive B-a |PetrZittChron 26a| *Bonagracia, -ae, m. nom. propr. viri – mužské vlastní jméno (cf. V. Novotný, České dějiny I/3, Praha 1928,931): adveniens venerabilis pater, frater B-a |VitaAgn 123| bonum, -i, n.

1 a bona rei condicio – dobrý stav

b spectat ad mores: i. q. τὸ ἀγαθόν et in pl. bona, -orum i. q. τὰ ἀγαθά (oppos.: malum ): virtus, indoles – dobro, ctnost, vloha: b-i depressio zahlazenye prawa |CapPr P 125 f.222vb (UK III A 6 f.141ra, UK XI D 9 f.75v, WienNat 4342 f.176r)|; credit habere b-um Dei (gl.: dary bozye ) |ib. f.306r|; difficultas in b-o procedendi (gl.: nesnadnost w dobrem prospywati ) |KNM XII F 2 f.95v |

c emolumentum (cf. infra subst. melius) – užitek, prospěch

+ iunct. sensu; adv. (ad 1a): in bono in prospero statu, amice, bono sensu – v dobrém stavu, přátelsky, kladně: Deus vos in b-o conservet |DocWaldh 25|; quod mei quamvis vobis ignoti in b-o memoriam habere consuevistis |ib.|; secta, -te dicitur crudelitas aliquorum in malo, ut secta hereticorum, eciam quandoque dicitur et accipitur in b-o, unde secta philosophorum |InOmG f.78v|; al.

2 astrol.: prospera positio stellarum – příznivá poloha hvězd: b-um autem stellarum triplex est, unum b-um duplicatum, aliud b-um integrum seu perfectum et tercium b-um mediocre. B-um duplicatum est, cum agregantur stelle duo (!) b-e vel tria (!)...b-um integrum seu perfectum est, cum fuerit stella in domo sua, in qua rectificatur natura sua...b-um vero mediocre est, ut sit stella in domo sua, in quo (!) non rectificatur natura sua |UK III C 2 f.113rb| *melius, -oris, n. emolumentum – užitek, prospěch: abbati et conventui ibidem duximus concedendum et pro eorum m-i...admittendum |SummaGerh 404|; si Deus hoc pro m-i concesserit |(1368) MonVat III 596|; nos predicti iurati propter m-s eandem causam ad nostrum arbitrium assumpmentes |(1400) LibCivBrun f.529r|; iurati consules...pensantes m-s orphanorum |(1438) LibLun VI f.164v|; al.; cf. bonum (1c) bona, -orum, n. form. sg. v. infra

1 possessiones, res – statky, majetek

+ nomine proprio adiuncto – s vlastním jménem: propter b-um Přestawlk |(1437) LibCit III 181|; super graniciis silvarum b-i Hluboký |ib. 486|; (vineam) in b-is Radlic situatam |(1453) TopTg III 3b| possessor nominatur – uváděn vlastník statků: ad b-a ecclesie visitanda |VitaHrozn 380|; in b-is nostris regalibus nuncupatis vulgariter Z. |(1292) DocAulReg 1|; (homines) in opido P. constituti aliisque omnibus villis in b-is episcopalibus |(1349) RegDipl V 358|; b-orum monachalium...sunt avidi (barones) |(1355) DocAulReg 79|; quedam b-a militaria...in pfeudum acceperat |(1360) RegDipl VII 404|; campum...in b-is earum monialium |(1457) TopTg III 3b|; saepe

distinguuntur: apud Christianos: bona temporalia, quae in hac vita possidentur (cf. huius saeculi bona, bona terrena in ThLL II 2101,77,78) et bona spiritualia (aeterna, futura), quae ad animam et vitam futuram spectant – statky pozemské (časné) a statky duchovní (věčné): valeas, mi frater, et b-is vite huius ac future locupleteris |Christ 114|; cum obligatione omnium b-orum nostrorum et ecclesie nostre tam spiritualium quam temporalium |(1243) CodDiplBoh IV 118|; eterna b-a pro perituris participes et vives in secula |VitaAgn 143|; vir vero Deo dilectus, futurorum b-orum prescius |VitaMil 423|; ut occuparet (rex Wenceslaus) clero b-a temporalia |ChronUniv 571a|; saepe iur.: bona censualia – statky poplatné: ut de b-is censualibus...fratres hospitalis eundem censum de b-is ipsis persolvant |(1244) CodDiplBoh IV 129| bona feudalia, libera, vasallariastatky lenní, svobodné (cf. Brandl 169 s. v. náprava): heredibus, qui ei in b-is feodalibus...habebunt succedere |(1262) CodDiplBoh V 516|; b-a feudalia civium nostrorum..., que b-a vulgariter lehengut nuncupantur |(1329) RegDipl III 607|; cum sint notissime b-a libera, non dependencia in feudum ab aliquo |(1363) ib. VII 870|; infra quem (annum) dictus Bonawecz vobis eadem b-a vasallaria auctorizare...tenetur |CancIohNov 126|; super quibusdam b-is suis quondam feudalibus |(1466) TabMorKal 48a|; saepiss. bona mobilia (superiora) et immobilia – statky movité a nemovité: omnia b-a sua mobilia et immobilia...obligavit (Paulus) |(1247) CodDiplBoh IV 192|; petit eum citari...de omnibus b-is, videlicet nadbyt, ubilibet habet, mobilibus et inmobilibus |(1392) LibCit I 95|; de superficie seu b-is mobilibus alias o nabitky Margarethe orphane |(1419) DocAlbAq 38|; cum tercia parte omnium b-orum mobilium seu superiorum, vulgariter swrchnim statkem |(1438) ib. f.167v|; (Ludmilla) fassa est se percepisse porcionem suam in b-is mobilibus alias na swrchku |(1456) ArchPr 2085 f.C 6v|; (expositores) censitas possunt inpignerare in b-is ipsorum mobilibus et immobilibus |(1463) AČ 18, 331|, cf.: na statciech jich movitých i nemovitých |(1465) ib. 342|; (Iohannes) indixit se ad omnia b-a mobilia, que vulgo swrchek domowy dicuntur |(1466) ArchPr 2141 f.396v|; b-a igitur mobilia vel immobilia...prelatus monasterii nomine tollet |(1500) StatMor 47|; saepiss.

2 res animi, cognitiones – znalosti, poznatky: hec michi Fontinus b-a contulit et Philaretus |ClarGl 574|.