Close Window

Schuetz, Thomas-Lexikon, 2. Aufl. (1895): habitus

habitus

a) Kleidung, Tracht, Gewand: habitus sanctitatis, puta (z. B.) religionis vel clericatus, significat statum, th. II. II. 111. 2 ad 2; in incessu vel habitu, ib. 120. 2 ad 3; habitus vilis et incultus dupliciter potest considerari, ib. 187. 6 c; habitus religionis est duplex, 4 sent. 38. 1. 2. 3 ad 2.

b) Haben, Besitz, synonym mit habere (5 phys. 3 b), eines von den sog. postpraedicamenta (←) des Aristoteles, der Gegensatz zu defectus (← sub a), negatio (← sub b) und privatio (← sub b): hoc nomen habitus ab habendo est sumptum. A quo quidem nomen habitus dupliciter derivatur, uno quidem modo, secundum quod homo vel quaecumque alia res dicitur aliquid habere, th. I. II. 49. 1 c; habere, secundum quod dicitur respectu cuiuscumque, quod habetur, commune est ad diversa genera. Unde Philosophus inter postpraedicamenta ponit, quae scilicet diversa rerum genera consequuntur, sicut sunt opposita et prius et posterius et alia huiusmodi, ib.; accipitur habitus, secundum quod dividitur contra (wird unterschieden im Gegensatze zu) privationem et potentiam, sicut omnis forma et actus potest dici habitus, cg. II. 78; vgl. 3 anim. 10 a; quamvis enim in privatione et habitu et in contrariis immediatis (→ contrarius sub a) non sit medium circa determinatum subiectum, tamen est medium simpliciter, nam lapis neque caecus neque videns est et albedo neque par neque impar est, 1 anal. 5 d; vgl. unten sub c.

Zu oppositum secundum habitum et privationem → opponere.

Eine Art des habitus in diesem Sinne ist habitus quiescens (1 gener. 20 c) = der ruhende Habitus (species enim et fines sunt habitus quidam quiescentes, nam habito fine quiescit motor, ib.).

Contrarietatis principium est oppositio privationis et habitus (10 met. 6 a), oder: prima contrarietas est habitus et privatio (th. I. 48. 1 ad 1), oder: principium contrarietatis est privatio et habitus (ib. 75. 7 c; vgl. 1 phys. 10 e; 1 gener. 8 c), oder: privatio et habitus est prima contrarietas (3 phys. 1 e; 5 phys. 9 a) = der Anfang oder der erste aller konträren Gegensätze ist die Entgegensetzung des Besitzes und Mangels eines Dinges, quia scilicet in omnibus contrariis salvatur, cum semper unum contrariorum sit imperfectum respectu alterius, ut nigrum respectu albi et amarum respectu dulcis, th. I. 48. 1 ad 1. Habitus naturaliter prior est privatione (1 perih. 8 a; vgl. 2 cael. 4 d) = der Besitz eines Dinges ist der Natur nach früher, als der Mangel desselben. Prima contrarietas est habitus et privatio, ↑: Contrarietatis principium etc. Principium contrarietatis est oppositio privationis et habitus, ≈ Privatio et habitus est prima contrarietas, ≈ .

c) Anhaben, ebenfalls synonym mit habere (vgl. 5 met. 20 f), eine von den zehn Kategorien des Aristoteles: habitus, prout est unum de decem praedicamentis (← sub b), th. III. 2. 6 ob. 1; inter ea, quae habentur, talis videtur esse distinctio, quod quaedam sunt, in quibus nihil est medium inter habens et id, quod habetur, sicut inter subiectum et qualitatem et quantitatem nihil est medium. Quaedam vero sunt, in quibus est aliquid medium inter utrumque, sed sola relatio, sicut dicitur aliquis habere socium vel amicum. Quaedam vero sunt, inter quae est aliquid medium, non quidem actio vel passio, sed aliquid per modum actionis vel passionis, prout scilicet unum est ornans vel tegens et aliud ornatum aut tectum, unde Philosophus dicit in V. Metaphys. (c. 20, 1022. b. 4 sq.), quod habitus dicitur tamquam actio quaedam habentis et habiti, sicut est in illis, quae circa nos habemus. Et ideo in his constituitur unum speciale genus rerum, quod dicitur praedicamentum habitus, de quo dicit Philosophus in V. Metaphys. (ib. 6 sqq.), quod inter habentem indumentum et indumentum, quod habetur, est habitus medius, ib.; vgl. ib. ad 2; cum homo dicitur armatus vel vestitus vel calceatus, denominatur ab aliquo extrinseco, quod non habet rationem (Beziehung) neque causae neque mensurae, unde est speciale praedicamentum et dicitur habitus. Sed attendendum est, quod etiam aliis animalibus hoc praedicamentum attribuitur, non secundum quod in sua natura considerantur, sed secundum quod in hominis usum veniunt, ut si dicamus equum phaleratum vel sellatum seu armatum, 3 phys. 5 i; vgl. 5 met. 20 b; 11 met. 12 a.

d) Habitus im eigentlichen Sinne des Wortes (h. proprie et essentialiter dictus, th. I. II. 94. 1 c; h. secundum proprietatem sui nominis, verit. 12. 1 ad 1; h. proprie acceptus, ib. c & ad 1), d. i. zuständliche Eigenschaft, dauerhafte Anlage eines Dinges zu etwas, eine besondere Art der Qualität, der Gegensatz zu dispositio (← sub c): (nomen habitus ab habendo est sumptum) alio modo, secundum quod aliqua res aliquo modo se habet (verhält) in seipsa vel ad aliquid aliud, th. I. II. 49. 1 c; si autem sumatur habere, prout res aliqua dicitur quodam modo se habere in seipsa vel ad aliud, cum iste modus se habendi sit secundum aliquam qualitatem, hoc modo habitus quaedam qualitas est, de quo Philosophus in V. Metaphys. (c. 20, 1022. b. 10 sqq.) dicit, quod habitus dicitur dispositio, secundum quam bene vel male disponitur dispositum, et aut secundum se aut ad aliud, ut sanitas habitus quidam est, ib.; vgl. 5 met. 20 b; habitus quaedam qualitas est, cg. I. 56; habitus . . . est species qualitatis, th. III. 2. 6 ob. 1; habitus ponitur prima species qualitatis, ib. I. II. 49. 2 c; habitus importat (bedeutet) dispositionem quandam in ordine ad naturam rei et ad operationem vel finem eius, secundum quam bene vel male aliquid ad hoc disponitur, ib. 4 c; vgl. ib. 3 c; habitus est quaedam dispositio alicuius subiecti existentis in potentia vel ad formam vel ad operationem, ib. 50. 1 c; vgl. ib. 54. 1 c; 82. 1 c; habitus est qualitas de difficili mobilis, ib. 1 a; habitus est difficile mobilis, sicut scientia, et eo potest homo uti, cum voluerit, et reddit operationem delectabilem, 3 sent. 14. 1. 1 ad 2 s. c.; vgl. cg. II. 60; verit. 12. 1 ob. 1; habitus secundum proprietatem (eigentümliche Bedeutung) sui nominis significat qualitatem quandam, quae est principium actus, informantem et perficientem potentiam, unde oportet, si proprie accipiatur, quod sit superveniens potentiae sicut perfectio perfectibili, 2 sent. 24. 1. 1 c; habitus potentiae alicuius perfectivus est, cg. I. 92; habitus numquam est in potentia activa, sed solum in passiva, pot. 1. 1 ad 4; vgl. th. I. II. 50. 1 c; habitus quodammodo est medium inter potentiam puram et purum actum, th. I. 87. 2 c; vgl. cg. I. 92.

Über den Unterschied zwischen habitus und dispositio (← sub c) heißt es: dispositio ordinem quendam importat (bedeutet), ut dictum est. Unde non dicitur aliquis disponi per qualitatem, nisi in ordine ad aliquid. Et si addatur bene vel male, quod pertinet ad rationem (Wesen) habitus, oportet quod attendatur ordo ad naturam, quae est finis, th. I. II. 49. 2 ad 1; potest intelligi dispositio proprie dicta condividi contra (mit unterschieden werden im Gegensatze zu) habitum dupliciter. Uno modo, sicut perfectum et imperfectum in eadem specie, ut scilicet dispositio dicatur, retinens nomen commune, quando imperfecte inest, ita quod de facili amittitur, habitus autem, quando perfecte inest, ut non de facili amittatur. Et sic dispositio fit habitus, sicut puer fit vir. Alio modo possunt distingui, sicut diversae species unius generis subalterni, ut dicantur dispositiones illae qualitates primae speciei, quibus convenit secundum propriam rationem, ut de facili amittantur, quia habent causas transmutabiles, ut aegritudo et sanitas, habitus vero dicuntur illae qualitates, quae secundum suam rationem habent, quod non de facili transmutentur, quia habent causas immobiles, sicut scientiae et virtutes. Et secundum hoc dispositio non fit habitus. Et hoc videtur magis consonum intentioni Aristotelis, ib. ad 3; vgl. 3 sent. 23. 1. 1 c; 4 sent. 1. 1. 1 c; mal. 7. 2 ad 4 & 3 ad 4; 7 phys. 5 e.

Über den Unterschied zwischen habitus und potentia (← sub b) heißt es: habitus autem a potentia in hoc differt, quod per potentiam sumus potentes aliquid facere, per habitum autem non reddimur potentes ad aliquid faciendum, sed habiles vel inhabiles ad id, quod possumus, bene vel male agendum. Per habitum igitur non datur neque tollitur nobis aliquid posse, sed hoc per habitum adquirimus, ut bene vel male aliquid agamus, cg. IV. 77.

Intensio habitus & remissio h. (th. I. II. 52. 1-3 c; 53. 1-3 c) = die Zunahme (augmentum) und die Abnahme (diminutio) eines Habitus (dupliciter potest intensio et remissio in habitibus et dispositionibus considerari. Uno modo secundum se, prout dicitur maior vel minor sanitas, vel maior vel minor scientia, quae ad plura vel pauciora se extendit. Alio modo secundum participationem subiecti, prout scilicet aequalis scientia vel sanitas magis recipitur in uno, quam in alio, secundum diversam aptitudinem vel ex natura vel ex consuetudine, ib. 52. 1 c). Magnitudo sive quantitas h.(ib. 112. 4 c; II. II. 5. 4 c) = die Größe oder Vollkommenheit eines Habitus (habitus duplicem magnitudinem habere potest, unam ex parte finis vel obiecti, secundum quod dicitur una virtus alia nobilior, inquantum ad maius bonum ordinatur, aliam vero ex parte subiecti, quod magis vel minus participat habitum inhaerentem, ib. I. II. 112. 4 c).

Zu bonitas ex forma habitus → bonitas sub a; zu cognoscere in h. → cognoscere sub b; zu continuatio h. → continuatio sub b; zu frui sicut h. → frui; zu inchoatio h. → inchoatio sub a; zu intellectus in h. → intellectus sub c; zu intensio h. ↑; zu magnitudo h. ↑; zu quantitas h. ↑; zu radix h. → radix; zu remissio h. ↑; zu scientia in h. → scientia sub a; zu scire in h. → scire sub a; zu substantia h. → substantia sub h; zu voluntas secundum h. → voluntas sub c.

Als Arten des habitus gehören hierher: 1. habitus activus sive practicus, h. factivus & h. cognitivus sive cognoscitivus sive considerativus sive speculativus (th. I. 79. 13 ob. 3; I. II. 57. 1 c; II. II. 1. 1 c; 3 sent. 23. 1. 4. 1 c; 33. 3. 1. 4 c; verit. 12. 1 ob. 2; 6 eth. 3 d & 1; 4 e & f) = der Habitus zu einem Tun oder Handeln, wodurch kein äußeres Werk zustande kommt, der zum Schaffen oder Hervorbringen eines äußern Werkes und der zu einem Erkennen oder Betrachten. 2. h. adquisitus sive consuetudinalis, h. gratuitus sive infusus & h. innatus sive naturalis (th. I. 83. 2 c; I. II. 32. 5 ob. 3; 51. 1 c, 2 ad 3 & 4 ob. 3; 55. 4 c; cg. III. 155 & 156; 1 sent. 3. 4. 1 ad 7; 3 sent. 23 div.; mal. 4. 2 ob. 5; verit. 10. 9 c; 12. 1 ob. 7; 14. 6 ob. 5) = der (durch Übung) erworbene oder durch Gewohnheit entstandene, der aus Gnade verliehene oder (von Gott) eingegossene und der angeborene oder von Natur aus innewohnende Habitus; vgl. unten h. naturalis. 3. h. animae sive animalis sive spiritualis & h. corporis sive corporalis sive corporeus (th. I. II. 51. 3 c; 53. 1 c; 3 sent. 23. 1. 2 ob. 2; 4 sent. 3. 1. 3 ad 3; 7 phys. 5 e & 6 a; 2 cael. 4 c; 5 eth. 1 d) = der Habitus der Seele und der des Körpers (vgl. th. I. II. 50. 1 c) oder der seelische (animales habitus hic dicuntur ab anima et non ab animalitate, qua scilicet cum aliis animalibus communicamus, 4 sent. 3. 1. 3 ad 3) oder geistige und der körperliche Habitus. 4. h. animalis, → h. animae. 5. h. athleticus (8 pol. 1 x) = der Habitus eines Athleten oder Ringkämpfers (habitus ad robur athletae, ib.). 6. h. bonus & h. malus (th. I. II. 18. 5 a; 74. 2 c; 78. 1 ad 3; cg. III. 8) = der sittlich gute und der sittlich schlechte Habitus. 7. h. cognitivus sive cognoscitivus, → h. activus. 8. h. completus (th. I. II. 27. 3 ad 4) = der vollständige oder vollständig ausgebildete Habitus. 9. h. conclusionum sive scientiae sive scientiarum & h. principiorum sive intellectus (ib. I. 79. 6 c & 9 c; I. II. 50. 4 c; 51. 2 c; 53. 1 c; 54. 2 ad 2; 94. 1 c; cg. II. 73, 75 & 78; 3 sent. 35. 2. 2. 1 c; 4 sent. 50. 1. 2 c; verit. 16. 1 c; 3 anim. 10 a) = der Habitus der Schlussfolgerungen (conclusiones ex principiis deducere, verit. 12. 1 c) und der Habitus der Erkenntnisprinzipien oder der Habitus zur Erkenntnis abgeleiteter und bewiesener Wahrheiten und der Habitus der (unmittelbaren) Vernunfteinsicht. 10. h. considerativus, → h. activus. 11. h. consuetudinalis, → h. adquisitus. 12. h. corporalis sive corporeus, → h. animae. 13. h. corporis, ≈ . 14. h. corruptus & h. generatus (th. I. II. 6. 4 ad 3; 51. 2 ad 3; vgl. ib. 53. 1 c; cg. IV. 22) = der verdorbene oder vergangene und der erzeugte oder entstandene Habitus. 15. h. demonstrativus (6 eth. 3 c & 4 e), die Übersetzung des aristotelischen Ausdrucks ἕξις ἀποδεικτική (Eth. Nic. VI. 3, 1139. b. 31-32) = der Habitus der Beweisführung oder der durch Beweisführungen entstandene Habitus d. i. die Wissenschaft (habitus demonstrativus id est ex demonstratione causatus, ib. 3 c). 16. h. divinus sive heroicus (th. III. 7. 2 ob. 2 & ad 2) = der göttliche oder heldenmäßige, weil über das gewöhnliche menschliche Maß hinausgehende Habitus (virtus, quae communem modum hominum excedit et vocari potest heroica seu divina, 7 eth. 1 c). 17. h. electivus sive voluntarius (th. I. II. 58. 1 ad 2 & 4 c; 64. 1 a; II. II. 30. 3 ad 4; 81. 2 ob. 2; III. 85. 1 c; 2 eth. 7 b), die Übersetzung des aristotelischen Ausdrucks ἕξις προαιρητική (ib. II. 6, 1106. b. 36) = der Habitus des richtigen Wählens (id est faciens bonam electionem, th. I. II. 58. 4 c) oder des richtigen freien Wollens (omnis virtus in libera voluntate consistit, unde dicitur habitus electivus vel voluntarius, ib. II. II. 81. 2 ob. 2). 18. h. eliciens & h. imperans (4 sent. 38. 2. 2. 2 c) = der (einen Akt) hervorlockende und der (ihn hervorzulocken) gebietende Habitus. 19. h. factivus, → h. activus. 20. h. feralis (8 pol. 1 aa) = der verderbliche oder wilde Habitus. 21. h. generatus, → h. corruptus. 22. h. gratiae sive iustitiae (Rom. 6. 4) = der Habitus der (heilig machenden) Gnade oder der Rechtfertigung. 23. h. gratuitus, → h. adquisitus. 24. h. heroicus, → h. divinus. 25. h. imperans, → h. eliciens. 26. h. infusus, → h. adquisitus. 27. h. innatus, ≈ . 28. h. intellectivus sive intellectualis & h. moralis (th. I. II. 50. 4 ad 1 & 3; 57. 1 c; 74. 2 c; cg. III. 8 & 42; 3 sent. 23. 1. 4. 1 c) = der Habitus der Vernunft oder der übersinnlichen Erkenntnis und der Habitus des sittlichen Handelns. 29. h. intellectus, → h. conclusionum. 30. h. iustitiae, → h. gratiae. 31. h. ligatus & h. solutus (2 sent. 24. 3. 3 ad 3; 7 eth. 3 h) = der gebundene und der losgemachte Habitus (aliquando enim est habitus solutus, ut statim possit exire in actum, cum homo voluerit, aliquando autem est habitus ligatus, ita quod non possit exire in actum, unde quodammodo videtur habere habitum et quodammodo non habere, sicut patet in dormiente vel in maniaco aut inebriato, 7 eth. 3 h). 32. h. malus, → h. bonus. 33. h. moralis, → h. intellectivus. 34. h. naturalis, h. non naturalis & h. supernaturalis (th. I. II. 62. 3 ad 1; 7 met. 5 a) = der natürliche (vgl. h. adquisitus), der nichtnatürliche und der übernatürliche Habitus. 35. h. non naturalis, → h. naturalis. 36. h. operativus (th. I. II. 55. 2 c & 4 c; 3 sent. 23. 1. 4. 1 ad 4) = der Habitus zur Tätigkeit, welcher bald den Gegensatz zum h. factivus (↑) bildet (finis autem virtutis, cum sit habitus operativus, est ipsa operatio, th. I. II. 55. 4 c), bald mit ihm identisch ist (habitus, qui operativi dicuntur, ordinantur ulterius ad exteriorem operationem, quae dicitur factio, secundum quam transit in exteriorem materiam transmutandam, 3 sent. 23. 1. 4. 1 ad 4). 37. h. opinativus (th. I. II. 51. 3 c) = der Habitus, zu meinen d. i. etwas für wahrscheinlich zu halten. 38. h. personalis (mal. 4. 2 ad 6) = der persönliche oder einer Person als solcher zukommende Habitus. 39. h. politicus (verit. 14. 6 ob. 5) = der bürgerliche Habitus oder der Habitus zu einer Tätigkeit des bürgerlichen Lebens. 40. h. practicus, → h. activus. 41. h. principiorum, → h. conclusionum. 42. h. scientiae sive scientiarum, ≈ . 42. h. speculativus, → h. activus. 43. h. virtuosus sive virtutis & h. vitiosus (th. I. II. 51. 2 c; 55. 4 c; 78. 2 a & c; 93. 6 c; cg. IV. 70; 2 sent. 25. 1. 1 ad 5; pot. 3. 6 ad 12; mal. 4. 2 ad 5; verit. 10. 9 c & 11. 1 c) = der tugendhafte und der lasterhafte Habitus oder der Habitus der Tugend und der des Lasters. 44. h. virtutis, → h. virtuosus. 45. h. vitiosus, ≈ .

Cuius est habitus, eius est actus (th. II. II. 27. 2 ob. 2), oder umgekehrt: eius est habitus, cuius est operatio (ib. I. II. 50. 4 c) = Habitus und Tätigkeit, welche einander entsprechen, haben dasselbe Subjekt. Cuiuslibet habitus mensura quaedam est id, ad quod habitus ordinatur (verit. 10. 9 c) = eine Art von Maß und Norm eines jeden Habitus ist dasjenige, worauf er hingeordnet ist. Eius est habitus, cuius est operatio, ↑: Cuius est habitus etc. Habitus alicuius potentiae distinguuntur specie secundum differentiam eius, quod est per se obiectum potentiae (sensu 1 a), oder: Habitus distinguuntur secundum obiecta (6 eth. 3 d), oder: omnes habitus distinguuntur per obiecta, ex quibus speciem habent (1 gener. pr.) = die Habitus eines Vermögens werden der Art nach unterschieden nach der Verschiedenheit desjenigen, was als solches das Objekt des betreffenden Vermögens ist, oder allgemeiner: die Habitus werden gemäß ihren Objekten unterschieden, und zwar gemäß denjenigen, von denen sie ihre Art und Wesenheit her haben. Habitus in sui ratione non includit indivisibilitatem (th. I. II. 52. 1 c) = der Habitus schließt in seinem Wesen die Unteilbarkeit nicht ein, so dass sie infolgedessen vermehrt und vermindert werden oder zu- und abnehmen können. Habitus per actus cognoscuntur (ib. I. 87. 2 a) = die Habitus werden aus den Tätigkeiten, welche aus ihnen hervorgehen, erkannt. Habitus propter actus sunt (cg. III. 48) = die Habitus sind um der ihnen entsprechenden Tätigkeiten willen da. In repentinis signum interioris habitus praecipue accipi potest (ib. 160) = diejenigen Tätigkeiten, welche plötzlich d. i. ohne weitere Überlegung verrichtet werden, gelten vorzugsweise als ein Erkennungszeichen für die Existenz und das Wesen eines innern Habitus. Materialis diversitas obiecti non diversificat habitum, sed solum formalis (1 anal. 41 d) = nicht die materiale, sondern bloß die formale Verschiedenheit des Objektes begründet eine Verschiedenheit des Habitus. Omnes habitus distinguuntur per obiecta, ex quibus speciem habent, ↑: Habitus alicuius potentiae etc. Quales sunt habitus, tales actus reddunt (3 sent. 34. 2. 2. 2 c) = nach den Habitus und ihrer Beschaffenheit richten sich die ihnen entsprechenden Tätigkeiten.

e) Habitus im weitern Sinne des Wortes, d. i. Eigenschaft, Anlage, Geeignetheit eines Dinges zu etwas, synonym mit dispositio (← sub c), habilitas und habitudo (←): Bernardus large utitur nomine habitus pro habitudine quadam, 2 sent. 24. 1. 1 ad 1.

Eine Art dieses habitus ist: habitus prophetiae (verit. 12. 1 c; vgl. ib. ad 1) = der Habitus der Weissagung oder der prophetische Habitus (mens prophetae, postquam fuerit semel vel pluries divinitus inspirata, etiam actuali inspiratione cessante remanet habilior, ut iterum inspiretur, et haec habilitas potest dici habitus prophetiae . . . Sed tamen non proprie dici potest habitus, sed magis habilitas vel dispositio quaedam, a qua aliquis nominatur propheta, etiam quando actu non inspiratur, ib. 1 c).

f) Habitus im uneigentlichen Sinne des Wortes, d. i. das Objekt des Habitus: alio modo potest dici habitus id, quod habitu tenetur, sicut dicitur fides id, quod fide tenetur, th. I. II. 94. 1 c.