Epistola et decreta

- XXXVIII. AD EPISCOPOS SYNODI DUZIACENSIS. (Anno 871.) Actardum episcopum a...